Svet UKC-ja Ljubljana ne bo odločal o odgovornosti vodstva za stanje na programu otroške kardiologije. Foto: BoBo/Borut Živulović
Svet UKC-ja Ljubljana ne bo odločal o odgovornosti vodstva za stanje na programu otroške kardiologije. Foto: BoBo/Borut Živulović
Svet UKC Ljubljana o odgovornosti vodstva?

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) je sicer o odgovornosti vodstva za stanje na otroški kardiologiji razpravljal že na preteklih treh sejah, a razprave ni dokončal. "Ves čas se je svet zavoda pri obravnavi tematike srečeval z vprašanjem stroke. Glede na nedvoumno mnenje strokovnega sveta lahko ugotavljamo, da se program otroške kardiologije strokovno odvija prav," je po seji sveta dejal Glažar.

Tako člani sveta UKC-ja o odgovornosti vodstva za program otroške kardiologije "ne bomo glasovali, ker na osnovi strokovnega sveta ni potrebe", je dodal Glažar. Po njegovih besedah niso pravi naslov, da bi odločali o strokovnih vprašanjih.

Strokovna direktorica UKC-ja Ljubljana Marija Pfeifer je sicer na eni izmed preteklih novinarskih konferenc dejala, da so od januarja odkrili 22 primerov napačnih diagnoz pri enem zdravniku na pediatrični kliniki. Na vprašanje, ali je s takšnimi izjavami v javnosti škodila ugledu UKC-ja, pa je Glažar dejal, da se strinjajo s strokovnim svetom, da komuniciranje v tej zgodbi večkrat ni bilo ustrezno, kritike pa da so letele predvsem na Pfeiferjevo. A kot pravi Glažar, vsak dela napake in napake so pogosto tudi osnova za izboljšanje v prihodnje.

Ker pa škode, ki naj bi nastala UKC-ju s takšnimi izjavami v javnosti, niso mogli dokazati, pa "nismo imeli trdne podlage za ukrepe v smeri razrešitve", je pojasnil. Dejal je še, da je bil tudi sam zaskrbljen ob takšnih informacijah, kot so prišle v javnost iz UKC-ja, a "po oceni strokovnega sveta ni šlo za nenavadne dogodke".

Ministrica vodstvo pozvala k odstopu
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je zaradi dogajanja na otroški kardiologiji pozvala vodstvo UKC-ja k odstopu, a se vodstvo za to ni odločilo. Glažar je dejal, da so Kopača in Pfeiferjevo tudi na seji sveta pred meseci vprašali, ali bosta odstopila, a so dobili nikalni odgovor.

Svet UKC-ja je danes med drugim obravnaval tudi revizijo poslovanja UKC-ja v preteklem letu, ko so ustvarili 25,4 milijona evrov minusa. Po Glažarjevih besedah je šlo za notranjo revizijo, ki pa jo je izvedel zunanji izvajalec. Po Glažarjevih besedah je sicer revizor pri poslovanju "ugotovil nekatere odmike od teorije, zato tudi pričakujemo ustrezne ukrepe od vodstva".

Ni pa revizija mogla dati bodisi pozitivnega bodisi negativnega mnenja ali pa mnenja s pridržkom o poslovanju UKC-ja v preteklem letu, saj bi za takšno mnenje potrebovali izvedbo zunanje revizije. Za to pa so bili, kot je dejal Glažar, prepozni, saj bi morali začeti postopke za zunanjo revizijo že v preteklem letu.

Zunanja revizija poslovanja
So se pa na seji odločili, da bodo naročili zunanjo revizijo poslovanja za letošnje leto. Na vprašanje, zakaj so se tako odločili in ali to pomeni dvom o pravilnosti poslovanja, je Glažar dejal, da "ne gre za to, da dvomimo, ampak da se v največjem zdravstvenem zavodu v državi tudi opravi zunanja revizija".

Po besedah Kopača je UKC v prvem polletju ustvaril 12,4 milijona evrov minusa, kar ob slabših pogojih poslovanja približno enak rezultat kot ob lanskem polletju. Ob tem je napovedal, da bo UKC ob koncu leta imel okoli 20 milijonov evrov minusa.

Glažar je dodal, da spremljajo izvajanje sanacijskih ukrepov. "Ugotavljam, da se dela na tem, da se stroški bolj jasno opredelijo na bolnika, dela se tudi na obvladovanju procesov, predvsem pa na učinkovitosti zaposlenih," je še pojasnil.

Svet UKC Ljubljana o odgovornosti vodstva?