Tomislav Klokočovnik je decembra lani z vodstvom celjske bolnišnice podpisal pogodbo o izvedbi srčnih operacij s svojo ekipo ljudi, lastnimi aparaturami in zdravili. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Tomislav Klokočovnik je decembra lani z vodstvom celjske bolnišnice podpisal pogodbo o izvedbi srčnih operacij s svojo ekipo ljudi, lastnimi aparaturami in zdravili. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Ministrstvo za zdravje je znanemu slovenskemu kardiovaskularnemu kirurgu Tomislavu Klokočovniku decembra lani izdalo napačno dovoljenje za izvajanje srčnih operacij v Splošni bolnišnici Celje. Na to se je kirurg takoj pritožil, a so mu na ministrstvu ustno pojasnili, da na podlagi omenjenega dovoljenja lahko opravlja dejavnost po pogodbi o sodelovanju, ki jo je sklenil s celjsko bolnišnico. Na Klokočovnikovo vztrajanje je bilo po skupnem sestanku na ministrstvu julija zavzeto stališče, da dovoljenje res ni ustrezno, je poročal časopis Delo.

Klokočovnik je zato v Splošni bolnišnici Celje nehal operirati, 25. julija pa je oddal vlogo za novo dovoljenje, in sicer za dopolnitev decembrske vloge. Kot poroča Delo, je ministrstvo za zdravje zdaj ugotovilo, da je pogodba med družbo Kardio Klokočovnik in celjsko bolnišnico nična. Klokočovnik je sicer prepričan, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja za bolnišnično dejavnost, a so zdaj, "da bi ga še naprej onemogočali in zadevo zavlačevali", žogico oz. krivdo preusmerili na celjsko bolnišnico.

V zakonu o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti je določeno, da se uporabnina za oddajo nepremičnega premoženja države določi s cenikom, ki ga sprejme predstojnik upravljavca. Celjska bolnišnica k oddaji premoženja v najem ni pridobila soglasja ministrstva k ceniku uporabnine, zato ministrstvo meni, da pogodba, ki so jo v Celju sklenili s Klokočovnikom, ne izpolnjuje zakonskih pogojev.

Klokočovnik: Vladi in ministrstvu krajšanje čakalnih vrst ni v interesu

Na možnost, da je s pogodbo kaj narobe, do zdaj z ministrstva niso opozarjali. Tamkajšnja podsekretarka je Klokočovnikovemu odvetniku Aleksiju Mužini avgusta celo sporočila, da naj uredijo le še soglasje glede nosilca zdravstvene dejavnosti, potem pa bo nemudoma izdano dovoljenje za opravljanje bolnišnične dejavnosti, poroča Delo.

Sorodna novica Domnevni zapleti in ogrožanje bolnikov v SB-ju Celje, kjer je nekaj časa operiral Klokočovnik

Klokočovnik je v odzivu na medijsko poročanje povedal, da je doslej moral dokazovati, da ima njegovo podjetje vso potrebno dokumentacijo za izvajanje bolnišnične dejavnosti, za katero je pred 14 leti pridobil tudi koncesijo. "Podsekretarka na ministrstvu je napisala, da imamo vsa potrebna dovoljenja in soglasja za opravljanje bolnišnične dejavnosti, zato nam bodo izdali odločbo, ki smo jo čakali mesec ali dva. Potem pa so se spomnili, da je celjska bolnišnica naredila napako, ker ni pridobila soglasja ministrstva za oddajo prostorov," je dejal Klokočovnik.

Meni, da vladi in ministrstvu za zdravje ni v interesu skrajšanje čakalne vrste za operacije na srcu. Doslej bi sicer lahko operiral že 130 bolnikov v celjski bolnišnici, je prepričan Klokočovnik, ki meni, da ga očitno nekdo želi ustaviti.

V Celju si že leta prizadevajo za vzpostavitev javnega programa kardiokirurgije

Medtem pa celjska bolnišnica nadaljuje dolgoletna prizadevanja za pridobitev javnega programa kardiokirurgije. Po navedbah časopisa se zavzemajo, da bi program kardiokirurgije razvijali s Klokočovnikom, ki je po njihovem mnenju vrhunski operater.

Kardiolog Klokočovnik je sicer decembra lani z vodstvom celjske bolnišnice podpisal pogodbo o izvedbi srčnih operacij s svojo ekipo ljudi, lastnimi aparaturami in zdravili. V ta namen mu je bolnišnica odstopila štiri postelje zaradi lažje logistike operiranih bolnikov. V načrtu je bilo, da bi letos v Celju opravil 140 srčnih operacij.

Ministrstvo izdalo napačno dovoljenje Klokočovniku