Prizor s Ptuja. Foto: MMC RTV SLO
Prizor s Ptuja. Foto: MMC RTV SLO

Trenutno imajo na voljo 75 zdravnikov, za normalno delo bi jih potrebovali še vsaj 13.
Zaradi statusa periferne regijske bolnišnice, ki skrbi za skoraj 120.000 prebivalcev Spodnjega Podravja, se že dolga leta poleg s finančnimi spopadajo tudi s kadrovskimi težavami, je pojasnil njen direktor Andrej Levanič.

"V zadnjih letih sicer dokaj uspešno povečujemo število specializantov, pri katerih pa ni popolne zaveze, da se nam bodo na koncu tudi pridružili. Ob tem pridobivamo tudi kolege zunaj slovenskega območja, kljub temu pa bo ob upoštevanju trenutnih delovnih obremenitev, ki so med najvišjimi med vsemi slovenskimi bolnišnicami, treba zaposliti še najmanj 13 specialistov različnih strok," je dejal prvi mož ptujske bolnišnice.

Med 75 sodelujočimi zdravniki je v ptujski bolnišnici trenutno 40 specialistov in 24 specializantov, ob tem pa še nekaj pripravnikov in zdravnikov brez specializacije. Da bi zadostili evropski direktivi o delovnem času, ki bo začela veljati leta 2020, bodo morali v naslednjih letih zaposliti še skoraj tretjino specialističnega kadra.

Zvišani standardi, večje potrebe
Ob tem Levanič opozarja, da se točna številka ob upoštevanju pričakovanih standardov in normativov lahko še bistveno poveča. Zdaj namreč na Ptuju na internističnem oddelku, kjer je pomanjkanje največje, za povprečno okoli 60 ležečih bolnikov, pet intenzivnih bolnikov, opravljenih več kot 10.000 dializ, številne specialistične ambulante s funkcionalno diagnostiko ter internistično prvo pomoč skrbi le devet zdravnikov in štirje specializanti.

Da razmere vendarle niso tako zelo zahtevne, kot so nekateri na Ptuju poudarjali med stavko, češ da so lahko ogrožena tudi življenja pacientov, je članom sveta zavoda ta teden priznal tudi direktor in dejal, da je treba ločevati med realnostjo ter sindikalnim bojem. Pomanjkanje anesteziologov sicer čutijo tudi pri njih, a so vse manj odvisni od zunanjih sodelavcev. Pridružil se jim bo eden od kolegov iz Srbije, maja bodo zaposlili še enega od svojih specializantov, v ozadju prihajajo še štirje.

Vrnitev v izgubo
V ptujski bolnišnici ob kadrovski problematiki opozarjajo tudi na finančne težave, zaradi katerih so imeli po letu dni pozitivnega poslovanja lani znova milijonsko izgubo. Težava je tudi pomanjkanje denarja za plače po vsakoletni pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je v njihovem primeru še posebej izraženo, saj za plače letno namenijo dober milijon evrov več od tistega, kar dobijo od zavarovalnice.

Ptujska bolnišnica je lani kljub načrtovanemu presežku ustvarila za skoraj 1,2 milijona evrov izgube in večji del krivde pripisala prenizko ovrednoteni uteži za opravljeno delo. Ob tem za zdaj še vedno ni povsem jasna usoda gradnje urgentnega centra, ki edini od slovenskih bolnišnic ni bil vključen v mrežo urgentnih centrov, za katere je država prejela evropski denar.
Tabela kadrov ptujske bolnišnice:

oddelki        zdravniki  specializanti sobni zdr. pripravniki
-------------------------------------------------------------------------
radiološki         3       3      /      /
interni          9       4      1      4
podaljšano zdravljenje   /       2      1      /
otroški          4+1*      1
nevrološki         1       /      /      /
kirurški         10       4      /      3
ginekološko-porodni    7       4      /      /
ORL            1       /      /      /
očesna           1       /      /      /
reanimacija        4       7      /      /
-------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ          40 (+1)    24      2      8