Foto: Posnetek zaslona/eZdravje
Foto: Posnetek zaslona/eZdravje

So pa na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana poskrbeli za vseh 325 neupravičenih izbrisanih napotnic, bolnike so večinoma naročili na isti termin, kot so ga imeli prvotno. Pozivajo pa Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), naj čim prej odpravijo napako, saj imajo zaradi nje veliko dodatnega dela.

Uganka, zakaj se napotnice še vedno brišejo, ni razrešena. Ker se torej brisanje napotnic nadaljuje, so z UKC-ja že večkrat pozvali NIJZ k ukrepanju.

"Lepo smo jih prosili, naj pri brisanju izključijo vsaj tiste paciente, ki imajo datum v prihodnosti. Oni se sklicujejo na zakon, zakon pravi, da če na enega izmed terminov v preteklosti nisi prišel, se te izključi iz čakalne knjige in se ti izbriše napotnica. Predstavljajte si kroničnega bolnika, ki še vedno potrebuje obravnavo, da morda na enega izmed terminov ni prišel, se ni opravičil ali pa smo ga ustrezno prenaročili, in njemu se izbriše napotnica," je povedala Tatjana Pavlin z UKC-ja.

20.10

Dopolnitev izjave UKC-ja Ljubljana

Z UKC-ja Ljubljana so na MMC poslali dopolnilo izjave, ki je bila dana za Radio Slovenija. Dopolnilo objavljamo v celoti:

"V UKC-ju Ljubljana podpiramo prizadevanja ministrstva za zdravje, da se neizkoriščene napotnice ustrezno uredijo. Zato podpiramo napore ministrstva za zdravje v iskanju rešitev ter sodelujemo z NIJZ-jem in ministrstvom za zdravje, da bi čim prej odpravili pomanjkljivosti. Primerov, pri katerih informacija o izvedbi/prenaročilu ne gre do centralnega sistema, ni veliko. Kljub temu pa prosimo za potrpežljivost, saj zaradi kompleksnosti sistema težave niso nepričakovane in jih želimo čim prej odpraviti."

NIJZ prosijo za seznam izbrisanih

Bojijo se, da bo v prihodnje še vedno določen nabor pacientov, za katere nihče ne bo vedel, da je napotnica izbrisana. NIJZ so prosili, "ali jim lahko dajo izpis tistih, ki jih bodo brisali v prihodnje in so kandidati za izbris napotnice, čeprav je v čakalni vrsti še vedno njegov termin, teh imamo zdaj odprtih okoli 1000", je dodala Pavlin.

So pa že poskrbeli za vseh 325 neupravičeno izbrisanih napotnic, bolniki so večinoma dobili isti termin kot prvotno. "Niti enega pacienta nismo odslovili na vratih, ko je prišel. Po pravilih je pa sicer tako, da če pacient nima ustrezne napotnice na dan obiska, mu lahko izstavimo samoplačniški račun, a niti enemu tega nismo naredili, za vse smo poskrbeli, da so bili obravnavani, da je bila napotnica urejena, da smo jo pridobili na dan opravljanja storitve," je sklenila Pavlin.

Vse to na same čakalne vrste ni vplivalo. Pogled vnaprej tudi ni preveč optimističen, ta mesec se je produktivnost dvignila za šest odstotkov, vendar je hkrati vsak mesec tudi večji priliv novih pacientov, kar je posledica oslabljene primarne ravni.

19.40

Odziv NIJZ-ja po objavi prispevka: Ni napake, napotnice se zaključuje v skladu z zakonodajo

Po objavi prispevka smo na MMC prejeli pojasnilo NIJZ-ja. Objavljamo ga v celoti:

"V centralnem sistemu eNaročanja ni prišlo do nobene napake in servis deluje v skladu z zakonodajo in tehnično pravilno. V nadaljevanju dodatno pojasnjujemo še, da se odpoved nerealiziranih terminov, na katere se pacient ni oglasil in se po 30 dneh ni opravičil, zaključevanje pripadajočih napotnic
in odpoved preostalih terminov na napotnici izvajajo še naprej, v skladu z zakonodajo in na zahtevo ministrstva za zdravje.

V skladu z Zpacp 15.b. (3) členom se zaključi napotnica in se odpovejo drugi termini na napotnici.

(3) Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo. Določbe prejšnjega, tega in šestega odstavka tega člena glede termina se smiselno uporabljajo tudi za okvirni termin.

Odgovornost izvajalcev zdravstvene dejavnosti pa je, da ustrezno zaključujejo termine.
Imajo tri možnosti:
- pacient se je oglasil na termin, ki se označi kot izveden;
- pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, termin se odpove z enim od razlogov za odpoved;
- pacient se ni oglasil na termin in se je opravičil, pacientu se dodeli nov datum.

Če izvajalec izvede enega od teh treh ukrepov, ne bo prišlo do odpovedi termina in zaključevanja napotnice centralnega sistema eNaročanja."