Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Razburila jih je nedavna izjava generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da ima več zdravnikov opredeljene bolnike nad glavarinskim količnikom 1895 in storitve kljub temu izvajajo kakovostno. Kot pravijo, se torej znova srečujejo z idejami, da bi zdravniki družinske medicine morali dvigniti normo za opredeljevanje bolnikov po enačbi število prebivalcev deljeno s številom zdravnikov.

"ZZZS in nekaj akterjev, ki so v preteklosti uspešno opustošili zanimanje za družinsko medicino, bi na vsak način radi pridobili status zabijalca zadnjega žeblja v krsto javnega osnovnega zdravstva. Tokrat se sklicujejo na lastno domišljijo, da je mogoče storitve opravljati kakovostno tudi ob višji glavarini," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Potreben je čas za bolnika"

Dodali so primerjavo, da lahko tudi kirurgi kakovostno in strokovno neoporečno amputirajo ude vsem poškodovancem, ki pridejo k njim. "Problem, ki ga ZZZS v svojem birokratskem vztrajnostnem momentu ne zmore ponotranjiti, je samo eden. Tako poškodovanci kot kirurgi bi namreč raje videli, da se jim poškodovani udi ohranijo, ne pa amputirajo. Za to pa je potreben čas," so dodali in poudarili, da je podobno tudi v družinski medicini.

Razbremenitve z dodatnim kadrom si želijo zato, da postanemo vsaj dobro dostopen tekoči trak, kjer vsi dobimo hitro, splošno in zadovoljivo zdravstveno oskrbo. "Če pa želimo iz splošne medicine narediti pravo družinsko medicino, moramo preseči logiko tekočega traku. In to je možno zgolj z nižanjem glavarinskih količnikov," so prepričani. Zgolj to bi zdravnikom omogočilo, da bodo lahko razvijali partnerski odnos z bolnikom.

Ob tem opozarjajo, da je to le vrh spregledane ledene gore nenaslovljenih težav bolnikov, kot so na primer duševne motnje, zasvojenosti in škodljive navade: "In koliko od kompleksnejših ter bolj občutljivih težav se v ambulanti, ki deluje po tekočem traku, sploh lahko ustrezno obravnava? Ker eno je prepoznavanje stisk in težav, drugo pa pridobivanje soglasja bolnika za njihovo ustrezno oskrbo. Za takšno soglasje bolnik potrebuje zaupen odnos, čas in občutek, da s svojo težavo vstopa v varen prostor, kjer bo obravnavan kot oseba in ne kot produkt na proizvodni liniji."

Svoje rešitve so predali strateškemu svetu

Družinski zdravniki imajo, kot navajajo, izdelane rešitve, ki bodo stabilizirale in okrepile družinsko medicino. Predali so jih strateškemu svetu in uživajo podporo vseh največjih zdravniških organizacij.