Foto: Twitter NSi
Foto: Twitter NSi

"Če hočemo ohraniti vsem dostopen zdravstveni sistem, ga moramo postaviti na nove temelje," so že v vabilu na programsko konferenco zapisali v NSi-ju, kjer verjamejo, da imajo prave odgovore na vprašanja in dileme, ki jih odpira zdravstvena reforma.

Zdravstvena reforma je namreč po mnenju NSi-ja nacionalni projekt. Sprejet program konference bo izhodišče za zakonske predloge, ki jih bodo po napovedih predsednika NSi-ja Mateja Tonina "vlagali od maja dalje". "Seveda pa iskreno upamo, da to ne bo potrebno in da bo vlada vendarle pohitela," je dejal.

NSi je svoj sveženj devetih rešitev za vsem dostopno javno zdravstvo sicer predstavila že januarja. Na tokratni konferenci pa ga je predstavil vodja odbora za zdravstvo pri NSi-ju Matjaž Trontelj, ki je dejal, da se rešitve NSi-ja odražajo tudi v predlogih ministrstva za zdravje za zdravstveno reformo. Trontelj se sicer občasno udeležuje sej strateškega sveta vlade za zdravstvo, je razvidno iz zapisnikov sej.

V NSi-ju menijo, da je treba takoj vključiti vse razpoložljive zdravstvene kapacitete pri vseh izvajalcih zdravstvenih dejavnosti - tako javne zavode, koncesionarje kot tudi zasebnike, uvesti posebno statusno obliko samostojnega nosilca zdravstvene dejavnosti, odpraviti monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob tem menijo, da bi morale biti vse zdravstvene storitve, tudi pri zasebnikih in koncesionarjih, plačane iz zavarovanja.

Želijo tudi jasno uvedbo standardov kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev ter njihovo plačilo glede na rezultat zdravljenja, tudi nagrajevanje v zaposlenih v zdravstvu, skladno z rezultati dela. Predlagajo preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki naj poslujejo neprofitno, a po načelih gospodarskih družb, kot tudi povečanje število vpisnih mest na medicinskih fakultetah in drugih visokošolskih zavodih, zmanjšanje administrativnih obremenitev zdravnikov in uvedbo digitalizacije zdravstva. Ključno se jim zdi, da se v središče postavi bolnik in da se v naš prostor vpeljejo delujoči zahodnoevropski zdravstveni koncepti.

Gostje pozdravili predloge NSi-ja

Na konferenci so zbrane nagovorili tudi ustanoviteljica MC Medicor Slovenija Metka Zorc, ustanovitelj specialistične ordinacije Avelana Andrej Šikovec, podpredsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Franci Gerbec in specialist infektologije Federico V. Potočnik. Govorci so pozdravili predloge NSi-ja.

Zorc je poudarila pomen spoštovanja pacienta, dobre organizacije in sodelovanja tako med zdravnikom kot pacientom kot tudi med primarno, sekundarno in terciarno ravnjo. Temu je v imenu pacientov pritrdil tudi Gerbec, ki je dodal še pomen večje stopnje ozaveščenosti bolnikov in njihovega zdravega načina življenja. "Brez pritiska pacientov se stvari ne bodo spremenile," je še dodal.

Za Šikovca je najpomembnejši fizični pregled bolnika. "Digitalizacija ne bo odpravila potrebe po osebnem stiku med zdravnikom in pacientom," je dejal. Rešitve vidi tudi v uvedbi nujnih služb v zdravstvenih domovih, kar bi zmanjšalo pritisk na urgence in večjih pristojnostih diplomiranih medicinskih sester.

Potočnik pa je poudaril pomen inovacij v zdravstvu in konkurence na trgu zavarovalnic, ob čemer mora biti jasno določen minimalni obseg košarice zdravstvenih storitev. Po njegovem mnenju bi bilo treba odpraviti tudi centralno upravljanje bolnišnic.

Zdravstvena reforma NSi-ja