Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Slovensko zdravniško društvo (SZD) je sprejelo deklaracijo, v kateri nasprotuje predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot so pojasnili, zagovarjajo stališče etične komisije WMA (World Medical Association), ki pod svojim okriljem združuje zdravniška društva 115 držav in katere član je tudi Slovensko zdravniško društvo.

"Od Hipokrata do določil ženevske in helsinške deklaracije je SZD zavezan ohranjanju in spoštovanju človeškega življenja, zato je Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v nasprotju z etičnimi vrednotami zdravniškega poklica," so zapisali v obrazložitvi.

"Zdravniki smo zavezani ohranjanju človekovega zdravja in življenja, kar je tudi naše osnovno poslanstvo. Nedopustno je, da predlagani zakon zdravnikom nalaga izvedbo evtanazije, kar je v diametralnem nasprotju z našim osnovnim poslanstvom, zato smo tudi večinsko proti in ne želimo prevzeti vloge izvajalca zakona."

Zdravniško poslanstvo ob koncu človekovega življenja je lajšati bolečine in trpljenje ter hkrati ohranjati dostojanstvo pacienta s pomočjo sodobne paliativne medicine.

Opozarjajo tudi na možnost številnih zlorab, do katerih bi lahko prišlo ob sprejetju zakona. "Številni hudo bolni ob koncu življenja niso sposobni polnega avtonomnega odločanja, tudi opredelitev te sposobnosti ni preprosta, zato lahko o njih odločajo drugi," navajajo.

Obenem bi lahko na odločitev o končanju življenja vplivale težke socialno-ekonomske razmere posameznika, občutek finančnega in čustvenega bremena za svojce ipd. "Nekateri pa preprosto ne želijo več živeti, bodisi zaradi izgube veselja do življenja ali pa zaradi socialne izoliranosti, ki postaja čedalje večji družbeni problem."

Kot še dodajajo v zdravniškem društvu, so problemi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja medicinske in pravne narave in hkrati predvsem odraz družbenih razmer. Opozarjajo tudi, da je ob pomislekih medicinske stroke treba spoštovati tudi ustavno pravico, ki določa nedotakljivost človeškega življenja.