URI Soča. Foto: BoBo/Borut Živulović
URI Soča. Foto: BoBo/Borut Živulović

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča (URI Soča) je za STA sporočil, da drugih podrobnosti – razen tega, da se je postopek začel – v času trajanja postopka ne more komentirati.

Sorodna novica URI Soča: Zdravniki obžalujejo težave invalidov, a bodo še naprej upoštevali zakon o stavki

Skladno s statutom o predlogu za razrešitev odloča svet zavoda, pri čemer mora direktorju zavoda dati najmanj 15 dni, da se izreče o razlogih za razrešitev. Na URI-ju Soča so potrdili, da so Andreju Čadežu sklep vročili že v ponedeljek, njegova pojasnila pa nameravajo člani sveta obravnavati predvidoma na naslednji seji, po 11. marcu. Čadež v tem času opravlja tekoče posle, so še dodali.

Iz zadnjega letnega poročila zavoda za leto 2022, ki je javno, je sicer razvidno, da je Soča končala z 22.084 evri presežka prihodkov nad odhodki. Direktor zavoda Čadež je v nagovoru poročila zapisal, da je bilo poslovno leto 2022 uspešno, vendar "v leto 2023 stopamo z veliko skrbnostjo, saj bo finančno zelo zahtevno". Poudaril je še, da se bodo prihodki po načrtih sicer povečali, a še bolj se bodo povečali tudi odhodki zaradi cene materiala in storitev na trgu ter predvidenih stroškov plač.

Pristojni organ je direktorja zavoda skladno z zakonom o zavodih med drugim dolžan razrešiti, če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvaja sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi. Dolžan ga je tudi razrešiti, če z nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.