Veliko stvari je nepojasnjenih, odgovornosti zanje pa ni prevzel nihče, je zapisala predsednica Zdravniške zbornice S.ovenije. Foto: BoBo
Veliko stvari je nepojasnjenih, odgovornosti zanje pa ni prevzel nihče, je zapisala predsednica Zdravniške zbornice S.ovenije. Foto: BoBo

Mednarodna presoja programa je bila objavljena julija 2015, po mnenju zbornice pa je to temeljni dokument, na podlagi katerega bi bilo treba urediti razmere v programu. Izpostavljene so kadrovske pomanjkljivosti in pomanjkljivosti v poklicni kulturi, ki so odgovorne za slabšanje storitev otroške srčne kirurgije v UKC-ju Ljubljana.

Ko je torej vodstvo UKC-ja pred meseci podpisalo pogodbo s češkimi otroškimi srčnimi kirurgi, ki bodo prišli v Ljubljano operirat nekaj dni v mesecu, medtem ko so po prvi pogodbi bili navzoči pet dni v tednu ves mesec, je bilo "nekako pričakovano, da so zdravniki, ki so v preteklosti opozarjali, da je treba zagotoviti sistemsko rešitev programa, podali odpovedi delovnega razmerja," meni predsednica zbornice.

Kako bodo komunicirali?
O strokovnosti tujih specialistov v zbornici sicer ne dvomijo, jih pa zanima, kako bo sistem deloval, če ne bo domačih strokovnjakov in koliko časa bodo tujci dejansko v Sloveniji. Kako bodo komunicirali – v katerem jeziku – tako z drugim osebjem, še posebej pa s starši otrok, ter kako bodo zagotavljali prenos znanja, če domačih strokovnjakov ni več, se še sprašujejo v zdravniški zbornici.

"Posamezni zdravniki, ki jih odhod zadnjih specialistov še posebej prizadene, opozarjajo in pozivajo zbornico, da povzdigne glas in odkrito pove, da takšnih razmer ne sme več biti in da jih ne bodo dopuščali," izpostavlja Zdenka Čebašek Travnik.

Kdo bo odgovarjal na klice dežurnih zdravnikov
V zbornici so zaskrbljeni tudi zaradi delovanja pediatrične klinike UKC-ja Ljubljana v celoti. Do zdaj so namreč domači kardiologi zagotavljali pomoč dežurnim kolegom drugih pediatričnih strok, ob njih so se ti počutili bolj suverene, predvsem pa je bila obravnava otrok s prirojenimi srčnimi napakami bolj varna. Domači kardiologi so se hitro odzvali na vsak klic dežurnega zdravnika, poleg tega so svoje bolnike tudi dobro poznali. Na njihovo znanje in strokovno pomoč so se zanašali tudi pediatri iz drugih delov Slovenije. Zato se na zbornici sprašujejo, kdo bo svetoval njim.

Pri Zdravniški zbornici Slovenije, kjer so v preteklem letu dobili več prijav glede zdravljenja v okviru otroške srčne kirurgije, se še ni začel noben nadzor nad primeri zdravljenj, je potrdila predsednica zbornice Zdenka Čebašek-Travnik. Težave imajo s sestavo komisij, ki bi izvedle nadzore, saj so praktično vsi slovenski strokovnjaki vpleteni v obravnavo teh otrok. Zbornica je sicer skušala strokovnjake poiskati tudi v tujini, vendar ko so tuji strokovnjaki ugotovili, da lahko njihove ugotovitve uporabijo tudi naši organi pregona, so sporočili, da njihovi predpostavljeni ne dovolijo, da sodelujejo v takem nadzoru. Zaradi teh težav se ni začel še noben nadzor, je pa zbornica o težavah obvestila ministrstvo za zdravje in jih zaprosila, naj ministrstvo poišče člane komisij. Čebašek-Travnikova upa, da primeri ne bodo ostali brez epiloga, zastaranje primerov pa je ne skrbi. "Poskrbeli bomo, da primeri ne bodo zastarali," je povedala in dodala, da ostaja še vedno odprta običajna sodna pot, v katerih se lahko te zadeve preiskujejo.

Dodajajo, da zaradi neurejenih razmer odhajajo tudi medicinske sestre, ki so imele na tem področju veliko izkušenj, njihovega znanja in izkušenj pa ne bo mogoče neposredno prenesti na nove ekipe, ki jih napoveduje ministrstvo v okviru Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni.

Predsednica zbornice je pristojne organe in institucije opozarjala na nepravilnosti, a se na njene pozive niso odzvali. Tako ostaja veliko stvari nepojasnjenih, odgovornosti zanje pa ni prevzel nihče, je zapisala.

Zbornica kritično o ukrepih zdravstvenega ministrstva
Zbornica kritično o ukrepih zdravstvenega ministrstva