Foto: BoBo/Borut Živulović
Foto: BoBo/Borut Živulović

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča (URI Soča) so potrdili, da je inšpektorat za delo leta 2022 na Centru za ortotiko in protetiko opravil inšpekcijski pregled na področju varnosti pri delu, v okviru katerega so ugotovili določene nedoslednosti.

"Kar je bilo v pristojnosti URI-ja Soča, je bilo izvedeno," so pojasnili. Tako so denimo zamenjali dotrajane stroje in opremili vse stroje z navodili za delo. Del nedoslednosti pa so odpravili v sklopu energetske sanacije v zadnjem letu, so dodali ter pojasnili, da je ureditev določenih nadstandardnih zadev, kot je prenova elektroinštalacij, v pristojnosti lastnika stavbe, ki je sicer v državni lasti. Po navedbah URI-ja Soča ministrstvo za zdravje sredstev za prenovo ni odobrilo kljub njihovi prošnji.

Poudarili so, da se dolgoletno kakovostno delovanje centra odraža v kakovostnih medicinskih pripomočkih. Pri izdelavi medicinskega pripomočka sodeluje ekipa rehabilitacijskih strokovnjakov, ki skrbno spremlja vsakega pacienta in predpisano izdelavo, namestitev in prilagoditve medicinskih pripomočkov. Poleg tega so center v zadnjem letu kadrovsko okrepili. "Pozitivni rezultati so vidni tako na področju poslovnih rezultatov kot tudi na področju strokovnega dela," so pojasnili.

Nepravilnosti je ugotovila tudi agencija za zdravila in medicinske pripomočke

Iz zapisnika rednega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem obveznosti proizvajalcev pripomočkov, izdelanih za posameznega uporabnika, ki ga je javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) januarja lani opravila na zavodu, je razvidno, da je JAZMP ugotovil nepravilnosti predvsem na področju sistema vodenja kakovosti.

Skladno z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih mora namreč proizvajalec medicinskih pripomočkov zagotoviti sistem, s katerim zagotavlja kakovost njihove proizvodnje. JAZMP je med drugim v zapisniku navedel, da na zavodu ne opažajo neskladnosti za medicinske pripomočke in ne spremljajo dobaviteljev v tem sistemu. JAZMP je URI-ju Soča izrekel ustno opozorilo skladno z zakonom o inšpekcijskem nadzoru. URI Soča je JAZMP-ju zapovedal, naj nepravilnosti odpravi do konca septembra.

Na URI-ju Soča so potrdili, da je JAZMP ugotovil, da neskladnosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov, ki se v zavodu opažajo "že vrsto let", niso bile vključene v sistem kakovosti URI-ja Soča.

Prav tako ni bilo v sistem vključeno spremljanje dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki jih sicer na zavodu spremljajo. "Vsa dokazila o odpravi nepravilnosti je URI Soča do roka posredoval JAZMP-ju," so še poudarili in dodali, da izdelujejo medicinske pripomočke skladno z najvišjimi strokovnimi standardi in uredbo o medicinskih pripomočkih.

Svet URI-ja Soča je sicer v ponedeljek sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja zavoda Zvoneta Čadeža, ki v tem času opravlja tekoče posle. Razlogov niso komentirali, po neuradnih informacijah pa je razrešitev povezana s poslovnimi rezultati zavoda v letu 2023, ki ga je svet zavoda obravnaval na ponedeljkovi seji.