Vstopna stran Portala za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana. Foto: ZDL/Spletna stran
Vstopna stran Portala za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana. Foto: ZDL/Spletna stran

Do konca letošnjega leta naj bi vsi zdravstveni domovi, ki delujejo v okviru ZD-ja Ljubljana, uvedli Portal za paciente, ki predstavlja nov način elektronske komunikacije z ambulanto. To pomeni, da dopisovanje z zdravnikom prek elektronske pošte ne bo več mogoče, vsekakor pa bodo ambulante še vedno dosegljive po telefonu ali z obiskom v živo. V marcu 2022 so portal prvi začeli uporabljati v ZD-ju Ljubljana – Šentvid.

Kot so za MMC pojasnili v Zdravstvenem domu Ljubljana, Portal za paciente omogoča predvsem precej varnejšo elektronsko komunikacijo med pacientom in ambulanto družinskega zdravnika. "Nov način elektronske komunikacije z ambulanto se uvaja zaradi pomanjkljivosti elektronske pošte, ki smo jo zaznali na začetku epidemije covida-19, in z namenom razbremeniti zdravnike in zdravstvene delavce," so navedli.

Registracija na portal je mogoča z osebno registracijo ali registracijo z digitalnima potrdiloma SigenCa ali SigovCa ter s siPassom. Po opravljeni registraciji pacient vstopa v portal z dvofaktorsko avtentifikacijo. Uporabniki portala komunicirajo z ambulanto tako, da odprejo novo temo in napišejo sporočilo. Ambulanta pa njihovo sporočilo prejme samodejno v zdravstvenoinformacijski sistem IRIS, kar zdravstvenim delavcem prihrani veliko časa.

"Ena izmed največjih prednosti in novosti v slovenskem prostoru je integracija portala z zdravstvenoinformacijskim sistemom IRIS, ki ga uporabljamo pri delu v ambulanti. To pomeni, da z uporabo portala ambulante družinske medicine razbremenimo precejšnjega administrativnega dela (npr. zdravil naročenih prek portala ni treba ročno vnašati v modul eRecepti)."

Portal prinaša prednosti tudi za uporabnike. Pacienti imajo na portalu vpogled v seznam zdravil, ki so jim bila predpisana, in v izdajo napotnic. Prav tako lahko prek portala naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in kontrolne napotnice pri specialistih, pri katerih so vodeni. V kratkem bodo po navedbah ZDL-ja mogoči tudi naročanje medicinskih pripomočkov, ki jih pacienti redno uporabljajo, ter vpogled v bolniške staleže in izdaja bolniških listov. V nadaljevanju pa bo mogoče naročanje tudi na pregled v ambulanti družinske medicine in na odvzem krvi v laboratorijih Zdravstvenega doma Ljubljana.

Kako se v digitalizaciji zdravstva znajdejo starejši?

Kot odgovarjajo v ZDL-ju, se starejši, ki so vešči uporabe računalnika, na portalu dobro znajdejo. Drugi pa lahko z ambulanto še vedno komunicirajo po telefonu, navadni pošti ali pa ambulanto obiščejo osebno. "Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo (svojce, skrbnike, prijatelje), če nima svojega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke, ki bo lahko z ambulanto komunicirala v njihovem imenu, kar se dogaja večinoma že zdaj tudi pri uporabi elektronske pošte," še dodajajo v ZDL-ju.

Predsednica združenja za dostojno starost Srebrna nit Biserka Marolt Meden ob tem opozarja, da je pri uvedbi novih sistemov treba upoštevati, v kolikšni meri znajo starejši uporabljati računalnik, splet in aplikacije, ki so na voljo za zagotavljanje njihovih pravic na področju zdravstva. "Pri digitalizaciji je treba upoštevati dejansko stanje in dati možnost izbire vsem, ne da te ta prisili v uporabo programa, ki ga ne znaš uporabljati. Na ta način hitro postanemo drugorazredni," meni.

"Odločevalci običajno svetujejo, naj starejši za pomoč zaprosijo svoje vnuke, kar se nam zdi neprimerno. Informacij o svojem zdravstvenem stanju, s katerimi se nekdo obrne na svojega osebnega zdravnika, morda ne želi deliti s sorodniki. Zato mora biti na voljo dostop prek telefona, ki ga obvladamo vsi. Obstajati pa mora tudi možnost, da pacient pride osebno v zdravstveni dom, kjer se dogovori za termin pregleda," doda Marolt Meden. Čeprav bo osebnega zdravnika tudi v prihodnje še vedno mogoče poklicati po telefonu, je tudi to za starejše včasih preveč zapleteno, saj je dostopnost po telefonu ponekod zelo omejena. "Do starejših so odzivniki oziroma telefonske tajnice skrajno neprijazni."

Doslej je po opažanju Marolt Meden elektronsko pošto za dostop do osebnega zdravnika uporabljalo kar precej starejših pacientov. "Tudi sama svoji zdravnici pošljem elektronsko pismo, da bi se rada dogovorila za pregled, v odgovoru mi pošlje termin. To se mi zdi veliko lažje, saj ni treba razlagati celotne diagnoze, še toliko bolj, če ti pri naročanju pomaga nekdo drug."

Razpisani termini za osebno registracijo

Portal za paciente so prvi uvedli v Zdravstvenem domu Šentvid, kjer elektronska komunikacija z družinskimi zdravniki prek portala deluje od 1. junija letos. S 4. julijem so portal aktivirale tudi tamkajšnje ambulante za predšolske in šolske otroke. Nov način elektronske komunikacije z ambulanto trenutno uvajajo v ZD-ju Bežigrad. Do konca letošnjega leta pa naj bi prehod na portal izvedle vse ambulante družinske medicine, ki delujejo v okviru ZD-ja Ljubljana.

Za paciente, ki imajo svoje zdravnike v ZD-ju Šentvid in ZD-ju Bežigrad in bi se želeli na Portal za paciente registrirati osebno, so v obeh zdravstvenih domovih že razpisali termine, na katere se ni treba predhodno prijaviti. Razporedi so objavljeni na spletnih straneh ZD-ja Šentvid in ZD-ja Bežigrad. V primeru registracije z uporabo certifikatov SIGEN-CA in SIGOV-Ca ter s SI-PASS osebna registracija ni potrebna.