Na Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo tudi, da tuji zdravstveni izvajalci pri oglaševanju svojih storitev pogosto zavajajo oziroma pri pacientih vzbujajo nerealna pričakovanja. Foto: Reuters
Na Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo tudi, da tuji zdravstveni izvajalci pri oglaševanju svojih storitev pogosto zavajajo oziroma pri pacientih vzbujajo nerealna pričakovanja. Foto: Reuters

Kot opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije, na potrebne zdravstvene storitve trenutno nedopustno dolgo čaka več deset tisoč ljudi, ki so jim s tem kršene ustavne in zakonske pravice do primernega in pravočasnega zdravljenja. Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po navedbah zbornice "onemogoča dostop do zobozdravstvenih storitev z omejevanjem števila programov v javni mreži", s čimer posledično nagovarja paciente, da od zobozdravnika pridobijo napotnico, ki jim omogoči potrebne zobozdravstvene storitve pri zasebnih izvajalcih v tujini. Za storitve pri zasebnih zobozdravnikih v Sloveniji pacient namreč plača iz lastnega žepa, za storitve zasebnika v tujini pa lahko od ZZZS-ja pod določenimi pogoji dobi stroške povrnjene.

Zdravljenje v tujini ob povračilu stroškov s strani ZZZS-ja je namreč na podlagi evropske direktive za slovenske zavarovance mogoče v primeru izčrpanih možnosti za zdravljenje v Sloveniji, v primeru, če so pri vseh zdravstvenih izvajalcih v Sloveniji presežene dopustne čakalne dobe ali razumni čas čakanja na storitev ali na podlagi izdane napotnice za specialistično ambulantno zdravljenje v drugi državi članici EU-ja.

Opozorila o vse bolj agresivnih in zavajajočih oglasih

"Na Zdravniški zbornici Slovenije smo jasno zaznali povečanje aktivnosti s članki in oglasi, ki aktivno spodbujajo državljane k čezmejnemu reševanju zobozdravstvenih težav," je ob tem na novinarski konferenci opozoril Matej Praprotnik, zasebni zobozdravnik in član odbora za zasebno dejavnost pri zdravniški zbornici. Dodal je, da ocenjujejo, da gre za usklajeno akcijo agencij in tujih ponudnikov zdravstvenih storitev.

Opozoril je, da so ti oglasi pogosto zavajajoči in vse bolj agresivni. "Z oglasi se ustvarja vtis, kot da so agresivni in zapleteni posegi nekaj kozmetičnega in preprostega. To pri pacientih vzbuja nerealna pričakovanja do zdravljenja, ki so škodljiva predvsem, ko nastanejo komplikacije," je opozoril.

"Klinika čez mejo oglašuje, da vam popravijo vse zobe, medtem ko spite. Oglas nič ne govori o možnosti komplikacij, ne govori o tem, da ne gre za spanje, ampak za splošno anestezijo, ki ima svoje posledice itd.," je ponazoril in pri tem napovedal, da bo zbornica poostrila nadzor oglaševanja zdravstvenih storitev tujih izvajalcev, ki jih ne zavezuje etični kodeks Zdravniške zbornice Slovenije.

"Ne obsojamo pacientov, da izberejo zase najboljšo rešitev. Verjamem, da lahko prosto izbirajo, kje in kako se bodo zdravili, tudi če to pomeni odhod v tujino. Ob tem pa obsojamo politiko in ZZZS, ki sta ljudem ponudila tako slabe sistemske možnosti, da se zdi, da je zdravljenje v tujini njihova najboljša možnost," je poudaril Praprotnik.

Pavlović: "Zakon omogoča odtekanje javnega denarja v tujino"

Pravica bolnika do čezmejnega zdravstvenega varstva je lahko odličen mehanizem, če je zobozdravstveni sistem v bolnikovi državi urejen, je na novinarski konferenci poudaril predsednik odbora za zobozdravstvo in podpredsednik Zdravniške zbornice Slovenije Krunoslav Pavlović.

V praksi pa se, kot je opozoril, ta sistem izkorišča predvsem za poslovne zaslužke. "Stiske ljudi se izkoriščajo za zaslužek agencij," je dejal. Agencije namreč slovenskim pacientom ponujajo možnost, da jim za plačilo uredijo dokumentacijo za povračilo stroškov s strani ZZZS-ja za zdravstveno storitev v tujini.

V tujini zdravstvene storitve pogosto iščejo starši otrok, ki bi potrebovali zobni aparat. Na prvi pregled pri ortodontih, vključenih v slovensko javno mrežo, je namreč treba čakati več let. Foto: Pixabay
V tujini zdravstvene storitve pogosto iščejo starši otrok, ki bi potrebovali zobni aparat. Na prvi pregled pri ortodontih, vključenih v slovensko javno mrežo, je namreč treba čakati več let. Foto: Pixabay

Ob tem je bil Pavlović kritičen predvsem do zakonodajne ureditve. "Pacienti v Sloveniji nimajo proste pravice izbire osebnega zobozdravnika, saj jim ga ZZZS omeji po pogodbi ali koncesiji. Trenutno je brez osebnega zobozdravnika okoli pol milijona ljudi, to so Slovenke in Slovenci, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, a jim ZZZS ne omogoča pravic, ki jim pripadajo," je dejal.

Kot je dodal, za ZZZS "zasebniki v Sloveniji ne obstajajo, obstajajo pa v tujini". Opozoril je, da ZZZS pacientu, ki ne more do storitve v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, namreč omogoča povračilo stroškov za storitev pri zasebniku v tujini, ne pa tudi pri zasebnem izvajalcu zobozdravstvenih storitev v Sloveniji. "Zakon omogoča odtekanje javnega denarja v tujino, najpogosteje na Hrvaško, kjer polnimo tuj proračun," je poudaril.

"Slovenski zobozdravniki imamo vedno večji občutek, da ZZZS daje prednost hrvaškim zobozdravstvenim stolom pred slovenskimi," je bil kritičen predsednik odbora za zobozdravstvo. Prepričan je, da je rešitev v spremembi zakonodaje, s katero bi pacientom omogočili prosto izbiro osebnega zobozdravnika v Sloveniji z veljavno licenco. "Smiselno je najprej aktivirati vse kadrovske kapacitete, ki so v Sloveniji, tudi zasebnike," je prepričan. Kot je dodal, namreč za "pacienta, ki je bolan, ni pomembno, v kakšnem sistemu in na kakšen način je zaposlen zdravnik", ampak je ključna rešitev njegovih težav.

Kot so sporočili iz ZZZS-ja, so bile v letu 2023 zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji zavarovane osebe v tujino napotene v 485 primerih, najpogosteje v Nemčijo, Avstrijo in Italijo. Storitve, ki so bile najpogosteje opravljene v tujini, pa se nanašajo na ortopedske operacije, zdravljenje epilepsije, različna kirurška zdravljenja ter storitve s področja otroške srčne kirurgije.

Zaradi presežene dopustne čakalne dobe ali razumnega časa je ZZZS ob tem lani odobril 59 vlog za zdravljenje v tujini. Največ prejetih vlog se je nanašalo na odobritev oziroma povračilo stroškov preiskav PET-CT, opravljenih na Hrvaškem.

Na podlagi napotnice zdravnika v Sloveniji za specialistične ambulantne storitve ali nakup medicinskih pripomočkov oz. zdravil pa je ZZZS lani odobril 2843 vlog. Najpogosteje je šlo za storitve s področja zobozdravstva, nevrologije ter storitve s področja kardiovaskularne kirurgije in oftalmologije. Največ vlog za povračilo stroškov se nanaša na storitve, opravljene na Hrvaškem, v Italiji in v Avstriji.

Ob zapletih se nato pacienti pogosto obračajo na zobozdravnike v Sloveniji

Zaradi dolgih čakalnih vrst slovenski zavarovanci čez mejo pogosto iščejo ortodontske storitve. Kot je pojasnila zobozdravnica specialistka čeljustne in zobne ortopedije iz ZD-ja Ljubljana Martina Mikac Cankar, otroci v Sloveniji na prvi pregled pri ortodontu čakajo pet let. A v stiskah se pogosto znajdejo tudi tisti, ki si ortodonta poiščejo v tujini. "Zdravljenje traja tri leta ali več, v tem času je treba redno obiskovati ortodonta, ki je v tem primeru lahko daleč," je dejala.

Oddaljenost je toliko bolj problematična v primeru kakršnih koli zapletov. "Nemalokrat takšni pacienti za pomoč prosijo nas. A jim preko ZZZS-ja ne moremo pomagati, zato opravimo storitev samoplačniško ali pro bono," je pojasnila. "Ni problem v tujini dobiti aparata, problem je nadaljevanje in zaključevanje zdravljenje," je poudarila.

"Ortodontov je v Sloveniji dovolj, dovolj je tudi specializantov. Problem je, ker nimamo dovolj programov. ZZZS razpisuje zgolj programe za nadomeščanje ortodontov, ki gredo v pokoj, medtem ko novih programov, ki bi olajšali stiske pacientov, ne želijo razpisati," je še opozorila Mikac Cankar in dodala, da so ortodonti doslej na ZZZS-ju naleteli na gluha ušesa.

ZZZS: Takšne izjave so namenjene promociji delnih povračil zasebnikom

Na Zdravniški zbornici so na "odtok slovenskega denarja in davkov preko meje" in na to, da ZZZS plačuje storitve zasebnikov v tujini, "namesto da bi povečal sredstva za domače zasebnike" opozorili že v minulem tednu. "Takšne izjave niso v javno dobro in v dobro pacientov ter so namenjene promociji sistema delnih povračil stroškov pri nekaterih zasebnih samoplačniških ambulantah, pri katerih bi lahko storitve plačevali premožnejši pacienti," so se na opozorila Zdravniške zbornice za MMC odzvali z ZZZS-ja.

Na ZZZS-ju ocenjujejo, da je treba dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji izboljšati s krepitvijo javne zdravstvene mreže in ne s financiranjem zasebnih izvajalcev. Foto: BoBo Foto: dostopno
Na ZZZS-ju ocenjujejo, da je treba dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji izboljšati s krepitvijo javne zdravstvene mreže in ne s financiranjem zasebnih izvajalcev. Foto: BoBo Foto: dostopno

"Enako kot vsi razviti evropski javni zdravstveni sistemi zato tudi slovenski javni zdravstveni sistem ne temelji na povračilu stroškov, saj ima tak sistem številne pomanjkljivosti za zavarovane osebe, predvsem pa zavarovanim osebam ne bi zagotavljal kritja polne (samoplačniške) cene, temveč bi bile zavarovane osebe deležne nereguliranega doplačevanja brez cenovnih omejitev," so pojasnili.

Na ZZZS-ju zato menijo, da bi bilo treba dostopnost do zdravstvenih storitev v Sloveniji izboljšati s krepitvijo javne zdravstvene mreže – z vključevanjem dodatnega kadra in z večjo učinkovitostjo obstoječih kadrovskih virov – in ne z zasebno zdravstveno mrežo, kjer bi moral pacient zaradi samoplačniških cen kljub urejenemu zavarovanju za opravljeno storitev še dodatno doplačevati.

"Marsikatera zavarovana oseba pa tudi ne bi bila sposobna vnaprej založiti nekaj 100 ali 1000 evrov za npr. zobno-protetične storitve ter pozneje, čez nekaj tednov ali mesecev, uveljavljati delno povračilo stroškov pri ZZZS-ju, ki bi bilo nižje, saj ZZZS zaradi načela gospodarnosti ne more priznavati samoplačniških cen, ki bi bile višje od realnih cen v javni mreži, ki so določene na podlagi stroškovnih analiz," so še poudarili.

Na ZZZS-ju ob tem poudarjajo, da se za stroške zdravljenja v tujini porabi izredno majhen delež sredstev javne zdravstvene blagajne. "Stroški tovrstnega zdravljenja so v letu 2023 v primerjavi z vsemi odhodki ZZZS-ja za zdravstvene storitve v Sloveniji znašali le 0,2 odstotka, zato so navedbe Zdravniške zbornice o 'odtoku denarja in davkov' neprimerne in neutemeljene," so prepričani. Dodali so, da je ZZZS tudi lani z razpisi zagotovil vključevanje novih dodatnih ambulant v mrežo javne zdravstvene službe v Sloveniji s ciljem povečevanja dostopnosti do zdravstvenih storitev, tudi na področju zobozdravstva.