Namen projekta je iskanje zdravila za bolezni in odkrivanje zgodnjega človeškega razvoja. Foto: EPA
Namen projekta je iskanje zdravila za bolezni in odkrivanje zgodnjega človeškega razvoja. Foto: EPA

Daily Mail je poročal o 155 zarodkih, ki so vsebovali tako človeški kot živalski genski zapis. Znanstveno raziskavo je sicer omogočil zakon iz leta 2008, ki dovoljuje ustvarjanje različnih hibridnih zarodkov, med drugim oploditev živalskega jajčeca s človeško spermo.

Josephine Quintavalle iz britanske krščanske skupine Comment on Reproductive Ethics se ob tem sprašuje, zakaj so te raziskave, ki jim nasprotuje, ostale skrite pred javnostjo, in dodaja, da zgolj želja po eksperimentiranju ne bi smela biti zadosten razlog za izvajanje tovrstnih raziskav.

Znanstveniki so poudarili, da morajo po zakonu hibridne zarodke med človekom in živaljo v roku 14 dni po oblikovanju uničiti, zato je vsakršna skrb odveč. Po njihovih besedah je cilj tovrstnih raziskav odkrivanje zgodnjega razvoja človeka in iskanje načinov za zdravljenje hudih bolezni.

Daily Mail je še poročal, da hibridne zarodke ustvarjajo tudi v več drugih državah, ki pa nimajo tako strogih predpisov kot Velika Britanija.