Foto:
Foto:

Če želite kopirati predmet iz nekega programa, ki ga nato zaprete in želite izbor prilepiti v drug program vam ne bo uspelo.