Na okrogli mizi so predstavniki znanosti sporočili, da je ta finančno podhranjena, medtem ko so na ARRS-ju izpostavili potrebo po večji ciljni usmerjenosti. Na fotografiji nagovor rektorja univerze, Ivana Svetlika. Foto: Univerza v Ljubljani
Na okrogli mizi so predstavniki znanosti sporočili, da je ta finančno podhranjena, medtem ko so na ARRS-ju izpostavili potrebo po večji ciljni usmerjenosti. Na fotografiji nagovor rektorja univerze, Ivana Svetlika. Foto: Univerza v Ljubljani

Podjetje, ki mora denar služiti, ga mora tudi vračati državi v obliki davkov in prispevkov. Zato želimo izkoristiti tista znanja, ki nam manjkajo, ko poskušamo na trgu nekaj narediti, za to tudi pošteno plačamo.

Janez Novak, direktor RLS merilne tehnike

Zavedati se moramo pomena univerze, ki izobražuje našo - v najboljšem pomenu besede - intelektualno elito, brez katere ne moremo obstati kot narod.

Martin Čopič, prorektor ljubljanske univerze za področje znanosti

Deset del je med več kot štiridesetimi predlogi članic Univerze v Ljubljani izbrala delovna skupina, ki jo je imenovala Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani. Delovno skupino sestavljajo Maja Bučar, Damjana Rozman, Marko Munih in Martin Čopič.

Na okrogli mizi Zakaj vlagati v raziskave ob robu predstavitve najodmevnejših dosežkov je več vidnejših predstavnikov slovenske znanosti komentiralo stanje na tem področju. Resorna ministrica Maja Makovec Brenčič je zatrdila, da je znanost ključ za razvoj in napredek družbe, brez bazičnih (temeljnih) raziskav pa pri tem ne gre. Že zdaj imamo nekatera "odlična področja", je dejala in dodala, da jih je treba spodbujati še naprej.

Mihailovič: Znanost je podhranjena
Dragan Mihailovič z Instituta Jožef Stefan je opozoril na podhranjenost slovenske znanosti. Politika vedno z rebalansom znižuje sredstva za znanost, glavna težava je v tem, da znanost nima orientacije in ne znamo izmeriti njenega učinka, je bil kritičen. To je podkrepil s podatki, da smo v 80. letih prejšnjega stoletja imeli 502 raziskovalca na leto, danes le še 169. Ob tem se je vprašal, ali morda znanost ni sama sebi namen.

Györkös: Imamo pomanjkanje ciljev
Da se je treba pogovarjati o finančnih učinkih projektov, je menil tudi direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Jozsef Györkös. Agencija financira večinoma programe in projekte, pri čemer skrbi za stabilno financiranje. Györkös vidi možnost za preboj znanosti v tem, da bi se lahko z dodatnim denarjem usmerili tudi v razpise, ki bi podpirali temeljno raziskovalno delo v skladu s cilji strategije pametne specializacije. Za zdaj je namreč po njegovih besedah vidno pomanjkanje teh ciljev.

Strategija pametne specializacije se izvršnemu direktorju podjetja Kolektor Group Marjanu Dermoti zdi pravilna, ker zagotavlja nova delovna mesta in ustvarja novo dodano vrednost.

Novak: Potrebujemo ljudi, ki znajo kaj narediti
Direktor RLS merilne tehnike Janez Novak je opozoril na povezavo univerze in gospodarstva in dejal, da v podjetjih potrebujejo ljudi, ki znajo kaj narediti. "Podjetje, ki mora denar služiti, ga mora tudi vračati državi v obliki davkov in prispevkov. Zato želimo izkoristiti tista znanja, ki nam manjkajo, ko poskušamo na trgu nekaj narediti, za to tudi pošteno plačamo," je pojasnil Novak.

Prorektor ljubljanske univerze za področje znanosti Martin Čopič je govoril o vplivu gospodarstva na univerzo in obratno. "Zavedati se moramo pomena univerze, ki izobražuje našo - v najboljšem pomenu besede - intelektualno elito, brez katere ne moremo obstati kot narod," je med drugim dejal Čopič.

Teden univerze se je sicer začel z odprtjem muzejske sobe in stalne razstave Univerza v Ljubljani - od prvih korakov do moderne univerze, dopoldne pa so predstavili tudi 10 najboljših raziskovalnih dosežkov univerze v tem letu. Več o njih v dokumentu, ki ga je objavila Univerza v Ljubljani, nekaj pa tudi v spodnji galeriji.Podjetje, ki mora denar služiti, ga mora tudi vračati državi v obliki davkov in prispevkov. Zato želimo izkoristiti tista znanja, ki nam manjkajo, ko poskušamo na trgu nekaj narediti, za to tudi pošteno plačamo.

Janez Novak, direktor RLS merilne tehnike

Zavedati se moramo pomena univerze, ki izobražuje našo - v najboljšem pomenu besede - intelektualno elito, brez katere ne moremo obstati kot narod.

Martin Čopič, prorektor ljubljanske univerze za področje znanosti

Deset del je med več kot štiridesetimi predlogi članic Univerze v Ljubljani izbrala delovna skupina, ki jo je imenovala Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani. Delovno skupino sestavljajo Maja Bučar, Damjana Rozman, Marko Munih in Martin Čopič.

1. Tetraciklinski antibiotik nove generacije, učinkovit proti večkratno odpornim bakterijam. Zaradi vse bolj razširjene odpornosti na antibiotike predstavlja pomanjkanje protimikrobnih učinkovin veliko težavo pri zdravljenju bakterijskih okužb. Hrvoje Petković in sodelavci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so v sodelovanju s podjetjem Acies Bio razvili nov tetraciklinski antibiotik karboksiamido-kelokardin. Odlikuje ga nov način delovanja in odlična aktivnost tudi proti številnim večkratno odpornim patogenom, ki povzročajo bolnišnične okužbe. Še posebej pomembna je njegova učinkovitost proti po Gramu negativnim bakterijam, na primer proti bakteriji Pseudomonas aeruginosa. Trenutno je v postopkih predkliničnega testiranja. ČLANEK: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201411028/full Foto: Univerza v Ljubljani
2. Vrnitev velikih zveri v sodobno, gosto poseljeno Evropo. Do sredine 20. stoletja smo ljudje iztrebili velike zveri z večjega dela Evrope. Manjše populacije so preživele le v najbolj odmaknjenih predelih in so imele dolgoročno slabe napovedi. Danes je stanje precej drugačno. Z raziskavo, v kateri so sodelovali strokovnjaki iz 26 evropskih držav, so raziskovalci pokazali, da kar na tretjini ozemlja Evrope živi vsaj ena vrsta velikih zveri. Z modelom sobivanja s človekom je velike zveri mogoče ohranjati tudi v gozdno-kulturni krajini, celo v tako gosto poseljenem območju, kot je naša celina. O sliki: Razširjenost vrst velikih zveri v Evropi leta 2011: rjavi medved (levo zgoraj), evrazijski ris (desno zgoraj), volk (levo spodaj) in rosomah (desno spodaj). S temnomodro barvo so označena območja stalne prisotnosti velikih zveri, s svetlomodro barvo pa območja občasne prisotnosti. ČLANEK: https://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.abstract Foto: Univerza v Ljubljani
3. Bibliometrične metode v managementu in organizaciji. Z uporabo bibliometričnih metod je mogoče povzeti in vizualizirati znanstvena področja. V prihodnosti bodo poleg metaanalize in strukturiranega literarnega povzetka ena izmed treh glavnih metod za povzemanje znanstvene literature na področju managementa in organizacije. Z njimi raziskovalci lažje in celovito spremljajo razvoj svojih področij z mapiranjem in vizualizacijo ter hitro prepoznajo najpomembnejša znanstvena dela. Tomaž Čater in Ivan Župič sta analizirala uporabo teh metod v znanstvenih delih, objavljenih v revijah s področja managementa in organizacije. ČLANEK: http://orm.sagepub.com/content/18/3/429.abstract Foto: Univerza v Ljubljani
4. Enostavna in učinkovita priprava čistega vodikovega trioksida. Voda (HOH) in vodikov peroksid (HOOH) sta edini znani stabilni naravni spojini, sestavljeni iz elementov vodika in kisika. Obstoj vodikovega trioksida (HOOOH) je bil predpostavljen že pred več kot sto leti, vendar prva zanesljiva poročila o njegovem obstoju segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Raziskovalca s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo sta izdelala enostavno in učinkovito metodo priprave čistih raztopin HOOOH. Za članek v znanstveni reviji za prejela posebno pohvalo urednika. Članek je bil uvrščen med pet odstotkov najboljših prispevkov. ČLANEK: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201504084/full Foto: Univerza v Ljubljani
5. Stabilnost raztopin globularnih proteinov. Proteini so za življenje osnovnega pomena. Molekule proteinov se med seboj lahko povezujejo v gruče v postopku agregacije, kar je lahko želeno ali nezaželeno. Posledica je lahko razpad na dve tekoči fazi, kar je prva stopnja pri njihovi kristalizaciji in izolaciji. Nikakor pa to ni zaželeno pri bioloških zdravilih in še manj pri živih organizmih. Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so razvili model, ki napove tvorbo verig in gruč in pravilno opiše eksperimentalno določen fazni diagram za soobstoj dveh tekočih faz. Na tej osnovi so raziskovalci lahko začeli obsežno eksperimentalno preučevanje stabilnosti raztopin globularnih proteinov. ČLANEK: http://www.pnas.org/content/112/21/6766.short Foto: Univerza v Ljubljani/Miha Kastelic
6. Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem v nematskih tekočih kristalih. Sodelavci IJS-ja in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani so razvili metodo, pri kateri z močno lasersko svetlobo ustvarijo in stabilizirajo par topoloških defektov v tekočem kristalu. Tega tvorita defekt in antidefekt oziroma "delec" in njegov "antidelec". Topološki naboji so izvori fizikalnih polj in praviloma nastopajo v parih delec-antidelec, ki se med seboj običajno izničijo v vakuum. Takšen par sta na primer elektron in njegov antidelec, pozitron. Vsak izmed njiju je izvor električnega polja, ki z električno silo veže osnovne delce v atome in molekule. Za tvorbo para osnovnih delcev običajno potrebujemo veliko kinetične energije obeh delcev, za kar se uporablja velike trkalnike. Na IJS-ju pa so odkrili preprosto metodo ustvarjanja stabilnega para topoloških nabojev v tekočem kristalu s pomočjo laserske svetlobe. S pomočjo metode bodo lahko v laboratoriju poganjali številne eksperimente, denimo neposredno preizkušali osnovna načela matematične topologije ali pa izdelovali fotonska vezja. ČLANEK: http://www.nature.com/nphys/journal/v11/n2/full/nphys3194.html Foto: Univerza v Ljubljani
7. Podatkovno rudarjenje z zlivanjem mnogoterih podatkovnih virov. Obstaja ameba, ki je odporna proti patogenim bakterijam. Védenje, kako to počne, bi lahko vodilo k novim načinom zdravljenja. Odkrivanje mehanizmov bakterijske odpornosti je drago in zamudno, poskusi trajajo tudi več let. Časovno potratnost se da zaobiti s podatkovnim rudarjenjem, sta pokazala raziskovalca Fakultete za računalništvo in informatiko. Razvila sta računski pristop za sklepanje in z njim napoveda nove funkcije devetih genov amebe. Kar za osem od njih so napovedi potrdili v sodelujočem laboratoriju. Namesto petih let, potrebnih za odkritje začetnih štirih genov, so za potrditev omenjenih osmih genov potrebovali le mesec dni. ČLANEK: http://arxiv.org/pdf/1307.0803.pdf Foto: Univerza v Ljubljani
8. Kalorične tehnologije toplotnih črpalk in hladilnikov prihodnosti. Ob iskanju energetsko učinkovitih naprav s čim manjšim obremenjevanjem okolja se v svetu veliko truda posveča iskanju alternativnih tehnologij pretvorbe energij. Na področju hlajenja in toplotnih črpalk se ob bok klasičnim parnokompresorskim napravam postavljajo številne tehnologije. Izmed teh imajo največji potencial t. i. kalorične tehnologije, ki zaradi povračljivosti procesov predstavljajo resno alternativo prihodnosti. Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani predstavlja eno vodilnih raziskovalnih skupin v svetu na področju kalorične pretvorbe energij z magnetokaloričnim, elektrokaloričnim in elastokaloričnim efektom. Na področju magnetokaloričnega hlajenja so člani ekipe sodelovali pri razvoju štirih od danes šestdesetih obstoječih prototipnih naprav. Z rezultati dela in svetovno razpoznavnostjo je skupina deležna posebne pozornosti industrije. To je bila še dodatna spodbuda za ustrezno zaščito tržno potencialnih idej. Na podlagi povabila prestižnega založnika je skupina svoje rezultate dela kot prva na svetu predstavila v znanstveni monografiji in s tem dodatno potrdila svojo vodstveno vlogo v svetu. ČLANEK: http://www.springer.com/us/book/9783319087405 Foto: Univerza v Ljubljani
9. Časovna in prostorska genetska analiza virusa ebola med epidemijo v Zahodni Afriki. Virus ebola je v Zahodni Afriki zahteval več kot 11.000 življenj in imel usoden družbeni ter gospodarski vpliv. Epidemija se je začela s smrtjo dveletnega dečka, ki se je okužil ob stiku z okuženim netopirjem v Gvineji. Tatjana Avšič Županc in Miša Korva dejavno sodelujeta v konzorciju Evropskega mobilnega laboratorija, ki je ob izbruhu epidemije prvi posredoval na terenu in postavil sodoben terenski laboratorij. Raziskava, objavljena v reviji Nature, razkriva epidemiološko in evolucijsko zgodovino epidemije od marca 2014 do januarja 2015. Raziskovalki sta ugotovili, da genetske spremembe v virusu skozi čas potekajo počasneje, kot sta predvidevali, in da so mutacije v virusnem glikoproteinu, ki je tarča delovanja specifičnih zdravil in novih cepiv, relativno majhne. ČLANEK: http://www.nature.com/nature/journal/v524/n7563/full/nature14594.html Foto: Univerza v Ljubljani
10. Učinkovit program populacijskega presejalnega testiranja otrok za povišan holesterol. Raziskovalna skupina pod vodstvom Tadeja Battelina je v Journal of American College of Cardiology kot prva na svetu objavila rezultate o učinkovitosti programa populacijskega presejalnega testiranja otrok za povišan holesterol pri odkrivanju bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo. Kar 57 odstotkom otrok, ki so bili napoteni v ambulanto za povišan holesterol v krvi, so na genskem nivoju potrdili diagnozo družinske hiperholesterolemije. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje družinske hiperholesterolemije je izjemno pomembno, saj je pri neprepoznanih bolnikih s to boleznijo tveganje za razvoj prezgodnjih bolezni srca in ožilja kar stokrat višje kot pri neprizadeti populaciji. Ob tem so raziskovalci uporabili najsodobnejše metode genske analize t. i. sekvenciranje naslednje generacije (NGS). Gre za svojevrsten dosežek, saj je Slovenija trenutno edina država na svetu, kjer v sklopu rednega sistematskega pregleda petletnikov že od leta 1995 poteka populacijsko presejanje otrok za hiperholesterolemijo. ČLANEK: http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2432955 Foto: Univerza v Ljubljani