Foto:
Foto:

Kot je znano, učitelji matematike pogosto uporabljajo različne do učencev prijazne metode, denimo, da verjetnostni račun ilustrirajo z barvnimi kroglicami, medtem ko fiziki razmerje med razdaljo in hitrostjo ponavadi ponazarjajo na primeru vlakov. Toda prav lahko se zgodi, da učenci naučenega ne bodo znali uporabiti na novih primerih, ugotavljajo znanstveniki.

Različne metode so preizkusili tudi pri učenju pravila komutativnosti (3 + 2 ali 2 + 3 = 5). Ena skupina učencev se je tega učila s pomočjo primera s kosi torte, druga pa le s črkovnim zapisom, pri čemer naj bi druga skupina bolje usvojila bistvo pravila.

Matematiko naj bi mladi tako bolje dojeli s pomočjo abstraktnih konceptov in simbolov. Trditev je že naletela na odpor več učiteljev.