Identiteta ponudnikov bo uradno znana po zaključku dražbe. Foto: Reuters
Identiteta ponudnikov bo uradno znana po zaključku dražbe. Foto: Reuters

Dražba se je v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) začela ob 9. uri, dražitelji pa bodo ponudbe oddajali v dražbeni sistem prek interneta. Gre za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Del frekvenčnih pasov 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz je namenjen uvajanju mobilnih omrežij pete generacije (5G).

Na Akosov razpis, objavljen decembra lani, so prispele štiri ponudbe, ki so jih odprli sredi februarja. Podatki o ponudnikih in vrednosti njihovih ponudb so sicer anonimni; identiteta ponudnikov bo znana po zaključku dražbe. Znano ni niti, kateri ponudniki v celoti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na razpisu. Kot je poročala Televizija Slovenija, naj bi po neuradnih informacijah na dražbi sicer sodelovali vsi štirje večji telekomunikacijski operaterji pri nas ‒ Telekom, A1, T2 in Telemach.

Skupna izklicna cena frekvenčnih pasov je 69 milijonov evrov. Operaterji, ki bodo pridobili frekvenčni spekter v katerem koli pasu, morajo v vsakem od pridobljenih pasov komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve tako, da v enem letu od razpoložljivosti posameznega frekvenčnega pasu začnejo uporabljati te frekvence in ponujati storitve končnim uporabnikom na teh frekvencah vsaj v enem večjem mestu.

V petih letih pa bodo morali vse frekvence uporabljati v celotnem pridobljenem frekvenčnem pasu in ponujati storitve končnim uporabnikom na vseh teh frekvencah vsaj v vseh večjih mestih.