Po dvajsetih letih si skoraj ni več mogoče predstavljati življenja brez dostopa do spleta. Foto: BoBo
Po dvajsetih letih si skoraj ni več mogoče predstavljati življenja brez dostopa do spleta. Foto: BoBo
Portal RTV SLO
Tako je bil videti prvi portal RTV Slovenija, postavljen leta 1995. Foto: MMC RTV SLO

Obletnice so se spomnili na Arnesovi mreži znanja, kjer so poudarili, da je pred dvajsetimi leti strežnik vzpostavil Mark Martinec s sodelavci z Nacionalnega superračunalniškega centra na Inštitutu Jožefa Stefana (IJS). Takratna spletna predstavitev Slovenije je bila, kot piše v Arnesovi mreži znanja, zelo odmevna, sprožila pa je tudi zelo hiter razvoj spletnih tehnologij.

Slovenija je takrat delovala kot dinamična in tehnološka napredna država. Omenjeni strežnik je sicer pozneje prerastel v projekt Mat'kurja. Ker obstajajo arhivi šele od leta 1996, bodo na spominskih spletnih straneh, ki so jih postavili na IJS-ju, ljudje, ki so bili v tistem času dejavni, postopoma rekonstruirali prva leta slovenskega spleta.

Iz Cerna v svet
Kot piše na pozdravni spominski spletni strani, je leta 1993 britanski informatik Tim Berners-Lee prepričal vodstvo evropskega laboratorija za atomsko fiziko v Cernu, da so tehnologijo in izvorno kodo dali v javno last, s čimer se je začela doba medmrežja in lahke dostopnosti informacij.

V Sloveniji se je prvi odzval Martinec, ki je jeseni tistega leta na računalniku CONVEX C3860 v tedanjem slovenskem Nacionalnem superračunalniškem centru postavil prvi spletni strežnik. Predstavitev je bila javno objavljena 21. 11. 1993.

Spletna stran je poleg predstavitve Slovenije kmalu začela vključevati tudi različne povezave, tako pa je nastal eden prvih nacionalnih indeksov spletnih strani, še piše na omenjeni spominski spletni strani.

B. V.

Spletna stran RTV Slovenija je zaživela 24. decembra 1995.

.

Na njej je bilo objavljenih nekaj podatkov o RTV Slovenija in predstavitev nekaterih oddaj, kar se je skozi leta razširilo in preoblikovalo v zdajšnji MMC RTV SLO. Pobudnik, prvi urednik in prvi spletni admistrator je bil Marko Prpič, ki je to delo sam opravljal do leta 2001. Prpič se spominja: "Avdio/video - Real 3.0 - smo postavili 8. septembra 1997 in začeli v živo oddajati vse radijske programe. Takrat smo jih morali kodirati v dveh hitrostih, saj se koder ni znal sam prilagajati hitrosti povezave. Najprej smo delali z modemi, kasneje pa z IsDN povezavami (tudi z modemom). Med zanimivimi in odmevnimi dogodki bi omenil konferenco EBU-ja v Ljubljani, ki je bila prva EBU-konferenca, ki so jo prenašali po spletu, postavitev teleteksta na splet in prenose nočnih pogovorov iz 1. programa Radia Slovenija, v katerega so se javljali poslušalke in poslušalci, ki so nas poslušali tudi v Argentini in Avstraliji."

Vabljeni k ogledu: MMC skozi čas