Mobilna telefonija je v Sloveniji v porastu, v nasprotju s fiksno telefonijo. Foto: BoBo
Mobilna telefonija je v Sloveniji v porastu, v nasprotju s fiksno telefonijo. Foto: BoBo

Podatki državnega statističnega urada kažejo, da je bilo lani poslanih več kot 2,1 milijarde SMS-sporočil, kar je 17 odstotkov več kot leta 2012. Poslanih je bilo tudi slabih 43 milijonov MMS-sporočil, kar je deset odstotkov več.

V mobilnih omrežjih je bilo lani opravljenih skoraj 66 milijonov ur odhodnega prometa, ki se je povečal za tri odstotke glede na leto 2012. Promet znotraj države se je povečal za tri odstotke, zmanjšal pa se je mednarodni promet, in sicer za dva odstotka.

Ob koncu lanskega leta je bilo v Sloveniji okoli 2.284.000 uporabnikov mobilne telefonije oziroma dva odstotka več kot ob koncu leta 2012. Od tega je bilo 80 odstotkov zasebnih uporabnikov. Med vsemi uporabniki je bilo 73 odstotkov naročnikov, kar pomeni, da se je število naročnikov povečalo za štiri odstotke. Zmanjšalo pa se je število predplačnikov, in sicer za tri odstotke.

Telekom Slovenije daleč pred vsemi
Po zadnjih podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) je prvo mesto glede na delež aktivnih uporabnikov mobilne telefonije ohranil Telekom Slovenije, ki je v zadnjem četrtletju lani zasedal 49,2-odstotni delež. Sledijo Simobil z 29,7 odstotka, Tušmobil z 11,9 odstotka, Debitel s 3,8 odstotka, T-2 in Izimobil z 2,5 odstotka in Telemach z 0,2 odstotka.

Fiksna telefonija v upadu
Na področju fiksne telefonije je bilo lani skoraj za 17,4 milijona ur odhodnega govornega prometa oziroma en odstotek manj kot leto predtem. Promet znotraj države, ki predstavlja 92 odstotkov vsega prometa, je upadel za en odstotek, mednarodni pa za štiri. Zasebni uporabniki so ustvarili 60 odstotkov vsega prometa.

Ob koncu leta 2013 je bilo na fiksnih lokacijah več kot 740.000 telefonskih priključkov, od česar jih je bilo 75 odstotkov v zasebni lasti. Med vsemi priključki jih je 59 odstotkov temeljijo na VoIP-tehnologiji, kar je devet odstotkov več kot predlani. VoIP-priključki so se najizraziteje povečali pri poslovnih uporabnikih, in sicer za 14 odstotkov.

Povečalo se je število širokopasovnih priključkov, in sicer za tri odstotke na 529.000. 86 odstotkov širokopasovnih priključkov so uporabljali zasebni uporabniki. Največ, 48 odstotkov, je bilo xDSL-priključkov, vendar se je njihovo število zmanjšalo za štiri odstotke, medtem ko se je število priključkov z optičnim dostopom do medmrežja povečalo za 19 odstotkov.