Skupina je prvič dokazala mehanizem delovanja teh novih molekul.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Odpornost mikrobov proti zdravilom je eden glavnih svetovnih težav 21. stoletja, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija umešča med deset največjih groženj javnemu zdravju. Pojav in širjenje patogenov, odpornih proti zdravilom, namreč ogroža sposobnost zdravljenja pogostih okužb. Novo odkritje bo pomagalo pri razvoju učinkovitejših protimikrobnih zdravil, pravijo na fakulteti za farmacijo.

"Glavni dosežek raziskovalcev je razvoj novih bakterijskih zaviralcev topoizomeraze tipa II (NBTI) z inovativnim delom molekule. Dobljene molekule, ki so jih patentno zaščitili, imajo izjemno močno protibakterijsko delovanje, saj še učinkoviteje zavirajo deljenje bakterijskih celic," so zapisali v sporočilu.

Nove molekule k uspešnejšemu zdravljenju bakterijskih okužb lahko pripomorejo tudi zato, ker delujejo tudi na odporne bakterijske seve, ki jih z obstoječimi protibakterijskimi učinkovinami težko zdravimo.

Dodana vrednost odkritja je dokaz obstoja posebnih halogenskih vezi v biološkem okolju, kakršni so bili po navedbah vodje raziskave Marka Anderluha doslej dokazani le na kristalnih modelih majhnih molekul, ne pa tudi v bioloških makromolekulah.

V raziskavi, ki je trajala štiri leta, so sodelovali štirje znanstveniki iz Slovenije in šest iz Združenega kraljestva Velike Britanije: Anja Kolarič, Thomas Germe, Martina Hrast, Clare E. M. Stevenson, David M. Lawson, Nicolas P. Burton, Judit Vörös, Anthony Maxwell, Nikola Minovski in Marko Anderluh.

Raziskovalni članek o tej temi je bil 8. januarja objavljen v ugledni reviji Nature Communications.