Nenadertalci so bili bratranci modernega človeka. Foto: Reuters
Nenadertalci so bili bratranci modernega človeka. Foto: Reuters

Zadnji dokazi kažejo, da gre za razširjeno družino neandertalcev, ki so jih pobili neandertalci iz drugega rodu, piše Science. Z analizo DNK-ja bodo raziskovalci zdaj poskušali razkriti nove podrobnosti o družinskih strukturah bratrancev modernega človeka. Znanstveniki se namreč že dalj časa sprašujejo, zakaj so neandertalci izumrli. Tu sta prevladujoči dve teoriji, in sicer da zaradi genetske neraznolikosti niso imeli dovolj razvite odpornosti proti različnim virusom. Druga pa pravi, da niso imeli tako razvitih družbenih skupin kot moderni človek, kar je zmanjšalo njihove možnosti za preživetje.

Z zadnjim odkritjem v votlini El Sidrón v Španiji pa se porajajo nove informacije o njihovem življenju. V tako imenovanem "rovu kosti" je raziskovalcem uspelo odvzeti in analizirati mitohondrijski DNK in delce kromosomov Y s kosti 12 neandertalcev. Ugotovili so, da so bile razrezane s kamnitimi orodji in zdrobljene zavoljo kostnega mozga, kar nakazuje, da so bili neandertalci pred smrtjo pojedeni.

Majhen svet
Izsledki analize kažejo tudi, da so si bili posamezniki v skupini genetsko zelo podobni, s čimer se je potrdilo to, da je bila za neandertalce značilna manjša genetska pestrost kot za modernega človeka. Po mnenju vodje raziskave Carlesa Lalueze - Foxa gre pri omenjeni najdbi za družino. Meni, da podobnost v mitohondrijskem DNK-ju pri moških članih skupine nakazuje, da so živeli v majhnih skupinah, sorodstveno ozko povezanih moških (patrilokalnost), ženske pa so prihajale iz drugih klanov.
"Svet neandertalcev je bil majhen. Živeli so v teh majhnih družinska skupinah. Ko so se spoznali, so se stvari lahko razvile bodisi v smeri izmenjave žensk, bodisi v medsebojno pobijanje ali celo kanibaliziranje," pravi Lualeza-Fox. V konkretnem primeru kaže, da je bila ta skupina hrana za zelo lačne neandertalce, saj so razbili vsako najmanjšo kost in iz nje posesali kostni mozeg. Podobna usoda je doletela tudi lobanje in možgane nesrečne družine.
Ob tem pa paleoantropolog Jean-Jacques Hublin z inštituta Maxa Plancka opozarja, da skupine 12 neandertalcev ni mogoče posploševati na celotno populacijo. Vendar priznava, da so nekateri dokazi o družinskih strukturah in navadah "dokaj prepričljivi".