Foto:
Foto:

Tržni inšpektorji so zato 87 kršiteljem za prekršek izrekli prekrškovno sankcijo, v upravnem postopku osmim podjetjem izrekli opozorilo, 71 pa izdali upravno odločbo, s katero so jim naložili, da kršitev odpravijo, torej da legalizirajo nelegalen program ali pa ga odstranijo z računalnika, so sporočili iz organizacije Business Software Alliance (BSA).

Pohvala delu tržnega inšpektorata
Zoper 11 podjetij upravno ukrepanje ni bilo potrebno, ker so že sami v času trajanja inšpekcijskega postopka odpravili ugotovljene nepravilnosti, so še sporočili iz BSA, kjer navedene podatke črpajo iz Poslovnega poročila, ki ga je letos izdal Tržni inšpektorat RS-a.

BSA pri tem pozdravlja delo Tržnega inšpektorata RS-a, "ki redno izvaja preglede legalnosti računalniških programov v slovenskih podjetjih in je eden ključnih dejavnikov v boju proti piratstvu programske opreme".

Večina kršiteljev se prekrškov zaveda
"Tržni inšpektorat ponovno ugotavlja, da se večina kršiteljev zaveda, da morajo za uporabo določene programske opreme pridobiti avtorjevo dovoljenje. To pa upoštevajo le pri najbolj uporabljani programski opremi, medtem ko se pri manj znani programski opremi te pravice pogosto ne spoštujejo," poudarja pravni svetovalec BSA v Sloveniji Rok Koren. Prav zaradi tega je po besedah Korena delovanje inšpektorata na področju spoštovanja zakona o avtorskih in sorodnih pravicah izjemno pomembno.

BSA je vodilna organizacija, namenjena spodbujanju varnega in zakonitega digitalnega sveta. Nastopa v imenu svetovne industrije komercialne programske opreme pred državnimi organi in na mednarodnem trgu.