Umetna oploditev je veliko parom omogočila potomstvo kljub težavam s plodnostjo. Foto: MMC RTV SLO
Umetna oploditev je veliko parom omogočila potomstvo kljub težavam s plodnostjo. Foto: MMC RTV SLO

Umetno je tako spočetih 0,3 odstotka od 130 milijonov rojstev na leto, je sporočila Evropska družba za človeško reprodukcijo in embriologijo (ESHRE).

Vsako leto po svetu opravijo okoli 1,5 milijona postopkov v zvezi s spočetjem v epruveti, več kot tretjino v Evropi. Stopnja uspešnosti se je ustalila in približno tretjina vseh v epruveti spočetih zarodkov se tudi rodi.
Po podatkih družbe ESHRE se povpraševanje po umetni oploditvi z leti povečuje. Leta 2009 so tako opravili 537,287 cikla. Na splošno gledano, je Evropa tako na prvem mestu, sledijo ZDA in Japonska.
Število opravljenih postopkov je precej odvisno od dostopnosti, ta pa od vprašanja, ali jih država sofinancira. Po podatkih ESHRE-ja je v povprečju potrebnih 1.500 ciklov na milijon ljudi. Med države, ki zagotavljajo nadpovprečno dostopnost, spada tudi Slovenija s 1.840 cikli. Največ jih zagotavlja Danska (2.726 ciklov).
Cikel in vitro je proces spremljanja naravnega ženskega cikla, pri čemer zdravniki odvzamejo nastalo plodno jajčece.

Umetna oploditev in vitro je proces, pri katerem se žensko jajčece oplodi zunaj njenega telesa. Oplojeno jajčece nato zdravniki vrnejo v pacientkino telo, s čimer se nadaljuje običajna nosečnost.

Prvi otrok iz epruvete, deklica Luise Brown, se je rodil julija 1978.