Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Foto: TV Slovenija
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Foto: TV Slovenija

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) sta pred kratkim podpisala skupno izjavo Dovolj imamo institucionalizirane korupcije ter neresnega odnosa ARRS-ja do raziskovalk in raziskovalcev.

"Sistemska korupcija je resna obtožba, s katero se v Sloveniji ukvarjajo pristojni organi. Ne moremo se znebiti občutka, da sindikata namerno zamolčita mnenji Računskega sodišča in protikorupcijske komisije, ki sta v preteklem letu pregledali delovanje ARRS-ja. Njihove ugotovitve ne potrjujejo navedbe sindikatov," so zapisali članice in člani upravnega odbora in znanstvenega sveta ARRS-ja.

Upravni odbor: Računsko sodišče in KPK pravita drugače

Po njihovih navedbah pa je prav nasprotno. Komisija za preprečevanje korupcije je bila mnenja, da je področje konflikta interesa v pravnih aktih ARRS-ja ustrezno urejeno. Dodatno so evalvacijske postopke ARRS-ja pregledale in priznale kot mednarodno primerljive in ustrezne tudi nacionalne raziskovalne agencije po Evropi, s katerimi ima ARRS sklenjene sporazume o medsebojnem priznavanju rezultatov evalvacij. Med njimi so številne ugledne agencije, kot sta npr. švicarski SNSF in avstrijski FWF.

V izjavi ob tem poudarjajo, da je delovanje ARRS-ja zelo obsežno in z obstoječimi kadrovskimi kapacitetami na meji izvedljivosti. Ne glede na kritične kadrovske razmere, na katere večkrat tudi javno opozarjajo, pa se zavedajo, da je sistem delovanja ARRS-ja treba stalno izboljševati.

"Žal tovrstne populistične izjave z obtožbami po mnenju podpisanih škodijo ugledu znanosti in odvračajo od razprav o ključnih in konkretnih problemih, kot so nezadostno financiranje znanosti, nujnost sprejetja novega zakona o raziskovalni dejavnosti, nedelujoč inovacijski podporni sistem in seveda tudi izboljšave delovanja ARRS-ja," so še zapisali.

Ob tem pa so poudarili, da je agencija v preteklih štirih letih uvedla številne izboljšave, ki so naredile sistem primerljivejši agencijam v znanstveno najrazvitejših državah, tudi na podlagi javnih razprav. Med ključnimi so navedli premik k vsebinskemu namesto kvantitativnemu vrednotenju projektov in programov, poenostavitve prijav in poročanja, vpeljavo usklajene evalvacijske ocene in enofazni razpisni postopek pri projektih.

"Zavedamo se, da je možnih izboljšav še precej in pri tem so nam vsebinski predlogi raziskovalnih organizacij, raziskovalcev in zainteresirane javnosti v veliko pomoč. Žal nekateri javni nastopi in zapisi po mnenju spodaj podpisanih ne koristijo slovenski znanosti ter njenem ugledu v javnosti in ne prispevajo k boljšim pogojem dela," opozarjajo v upravnem odboru in znanstvenem svetu ARRS-ja.

Omenjena sindikata sta sicer na začetku meseca pozvala vlado, naj ne potrdi predloga upravnega odbora ARRS-ja, ki je za novega direktorja izbral Jozsefa Györkösa, že do zdaj prvega moža agencije. Očitajo mu nepravilnosti in korupcijo.