Izmed vseh evidentiranih programov pa posamezni subjekti niso mogli dokazati zakonite uporabe za 268 oz. 7,6 odstotka programov. V prekrškovnih postopkih so nato inšpektorji izrekli ali izdali 14 opozoril, 16 opominov, dva plačilna naloga in pet odločb z globo. Foto: BoBo
Izmed vseh evidentiranih programov pa posamezni subjekti niso mogli dokazati zakonite uporabe za 268 oz. 7,6 odstotka programov. V prekrškovnih postopkih so nato inšpektorji izrekli ali izdali 14 opozoril, 16 opominov, dva plačilna naloga in pet odločb z globo. Foto: BoBo

Inšpektorji so lani opravili 121 inšpekcijskih pregledov, pri čemer so pregledali 598 računalnikov in 3.523 računalniških programov, ki so bili v času nadzora v poslovnih prostorih. Nezakonito uporabo vsaj enega računalniškega programa so ugotovili pri 48 podjetjih, kar predstavlja 39,7-odstotni delež.

Manj kršitev kot leto prej
Je bilo pa leto 2011 do zdaj najboljše glede spoštovanja avtorskih pravic na računalniškem področju: odstotek števila vseh odkritih nezakonitih programov je pod 10-letnim povprečjem (povprečje je 10,8 odstotka), število subjektov, ki uporabljajo vsaj en program nezakonito, pa se je lani od leta 1998 krepko spustilo pod polovico.

Inšpektorji so tako med nadzorom 25 subjektom izdali upravno odločbo, naj kršitev odpravijo z legaliziranjem programske opreme ali z njeno odstranitvijo, trem so izrekli opozorilo po zakonu o inšpekcijskem nadzoru, zoper preostale pa upravno ukrepanje ni bilo potrebno, ker so nepravilnosti odpravili že med samim nadzorom.

"Stanje še zdaleč ni zadovoljujoče"
"Vse več podjetij se že zaveda pomembnosti uporabe legalne programske opreme v svojem poslovanju, zato tudi redno preverjajo stanje na tem področju. Stopnja nezakonite uporabe programske opreme v slovenskih podjetjih se sicer znižuje, a je ta še vedno relativno visoka in stanje še zdaleč ni zadovoljujoče," pravi pravni svetovalec organizacije Business Software Alliance v Sloveniji Rok Koren.

BSA je sicer organizacija, namenjena spodbujanju varnega in zakonitega digitalnega sveta. Nastopa v imenu svetovne industrije komercialne programske opreme pred državnimi organi in na mednarodnem trgu.