Primer dobre prakse je podjetje Novartis. Foto: Reuters
Primer dobre prakse je podjetje Novartis. Foto: Reuters

Na okrogli mizi, ki je potekala v okviru Tedna Kemijskega inštituta, so se govorci strinjali, da je znanost izrazito globalna, za dobro znanstvenoraziskovalno delo je zato treba spodbujati prihod tujih raziskovalcev.

Direktorica Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) Špela Stres je poudarila, da ima Slovenija izjemne razmere in tudi dobro zastavljene instrumente, s katerimi privablja raziskovalce iz tujine. "Imamo prelepo naravno okolje in veliko ponudbo zelo raznolikih raziskovalnih tem, ki jih odlično obvladujemo," je dejala.

Kot dober instrument je med drugim navedla tudi shemo doktorskega študija Marie Sklodowska-Curie, ki na področju doktorskega študija ponuja sofinanciranje raziskovanja in izobraževanja tako domačih kot tujih raziskovalcev. Po njenih besedah pa se zlasti pri privabljanju tujega kadra spoprijemamo z nekaterimi izzivi, ki jih je treba nasloviti.

V poročilu produktivnosti za lansko leto so pripravili priporočila

Sorodna novica "Tuji raziskovalci v Sloveniji pretežko dobijo službo"

Kot je poudarila namestnica direktorice Urada RS za makroekonomske analize in razvoj Alenka Kajzer, Slovenija za tujce, zlasti tiste, ki imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, ni posebej privlačna. V poročilu o produktivnosti za lansko leto so zato po njenih besedah pripravili tudi priporočila glede ukrepov za zagotavljanje zadostnega obsega delovne sile. Med ukrepi so izpostavili tudi aktivno migracijsko politiko, ki bo med drugim privabljala kader, še posebej visoko izobražen kader iz tujine.

"Treba je širiti zgodbe o tem, kaj se pri nas da delati, katere razvojne preboje smo ustvarili, na ta način bomo tudi spodbudili ljudi, da pridejo v Slovenijo," je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Govorci pa so še dodali, da je razlog za neuspešnost Slovenije pri privabljanju tujih raziskovalcev zlasti v premajhni promociji znanstvenih dosežkov.

Kot je poudaril Mesec, na področju davčne politike letos s prenovo zakona o zaposlovanju tujcev spodbujajo zaposlovanje izobražene in visoko kvalificirane tuje delovne sile po evropski modri karti.

Po novem se bodo tisti, ki bodo izpolnjevali ustrezna merila, lahko z evropsko modro karto zaposlili v 30 dneh, je poudaril. Kot pomemben izziv za pomanjkanje tuje delovne sile je Mesec omenil tudi predraga stanovanja.

"Tujih kadrov ne smemo iskati zgolj tam, kjer jih zahteva trg dela."

Rektor Univerze v Novi Gorici Boštjan Golob je opozoril, da tujih kadrov ne smemo iskati zgolj tam, kjer jih zahteva trg dela. "Še posebej na področju visokega šolstva moramo ponuditi mladim ljudem širok nabor odličnih, kakovostnih študijskih programov. Le tako bomo namreč lahko ustvarjali poklice prihodnosti," je dejal.

Primer dobre prakse je podjetje Novartis. Po besedah globalne vodje inovacij v oddelku za tehnične raziskave in razvoj v Novartisu Mateje Kramer tako dijakom kot študentom ponujajo različne štipendije in možnost opravljanja prakse, vedno več pa se povezujejo tudi z inštituti in akademskim okoljem, kjer z raznimi projekti in predavanji širijo svoje znanje in delijo dragocene izkušnje.