Znanstvene podatkovne zbirke potrjujejo izjemno citiranost Fajfarjevih del in ga uvrščajo med vodilne svetovne znanstvenike potresnega inženirstva. Foto: MMC RTV Slovenija
Znanstvene podatkovne zbirke potrjujejo izjemno citiranost Fajfarjevih del in ga uvrščajo med vodilne svetovne znanstvenike potresnega inženirstva. Foto: MMC RTV Slovenija
false
Fajfar se je zahvalil odličnim sodelavcem in ženi, ki ga je vseskozi trdno podpirala pri njegovi akademski karieri. Foto: MMC RTV Slovenija

Kot je zapisano v utemeljitvi nagrade, je Fajfar odločilno prispeval, da se je ta veja znanosti pri nas povzpela v najožji evropski in svetovni vrh. Njegove metode za analizo gradbenih konstrukcij so postale eno temeljnih orodij v svetu raziskav potresne odpornosti. Znanstvene podatkovne zbirke potrjujejo izjemno citiranost Fajfarjevih del in ga uvrščajo med vodilne svetovne znanstvenike potresnega inženirstva.

Nagrado so, skupaj s tremi Zoisovimi nagradami za vrhunske dosežke na posameznih področjih znanosti in raziskovanja, petimi Zoisovimi priznanji in dobitnikom Puhovega priznanja podelili v Portorožu, kjer so razglasili tudi priznanje ambasador znanosti.

Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na posameznih področjih znanosti in raziskovanja so prejeli Mitjan Kalin za vrhunske dosežke na področju nanoinženiringa kontaktnih površin za molekularni nadzor mejnega mazanja in trenja, Tomaž Pisanski za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab ter Borut Štrukelj za vrhunske dosežke pri sodobnem trajnostnem razvoju farmacevtske biotehnologije v Sloveniji.

Zoisova priznanja so prejeli Alenka Mertelj in Darja Lisjak (za odkritje feromagnetnih tekočekristalnih suspenzij), Jana Rošker (za pomembne dosežke v sinologiji oz. monografijo Searching for the Way: Theory of Knowledge in pre-Modern and Modern China), Katja Mihurko Poniž (za znanstveno monografijo Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature), Andreja Gomboc (za pomembne dosežke pri proučevanju izbruhov sevanja gama) in Kristina Gruden (za pomembne dosežke v sistemski in molekularni biologiji).

Puhovo priznanje je letos prejela raziskovalna skupina iz zaposlenih v podjetju ETI Elektroelement in na Inštitutu Jožef Štefan, in sicer za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri razvoju kordieritne keramike s stabilnim nizkim koeficientom linearnega termičnega raztezka.

Ambasador znanosti Matija Strlič
Priznanje ambasador znanosti pa je letos prejel Matija Strlič za prispevek k razvoju in ugledu Slovenije v znanosti in visokem šolstvu. Strlič sicer deluje kot redni profesor na področju znanosti za dediščino na University College London. Je tudi redni profesor analizne kemije na ljubljanski univerzi.

Podelitev si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Podelili Zoisove nagrade
Slovesnost ob podelitvi Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja ambasador znanosti in Puhovega priznanja 2015
Podelili Zoisove nagrade
Slovesnost ob podelitvi Zoisovih nagrad in priznanj, priznanja ambasador znanosti in Puhovega priznanja 2015