Damijan Janković je od aprila 2018 v postopku osebnega stečaja.  Foto: MMC RTV SLO
Damijan Janković je od aprila 2018 v postopku osebnega stečaja. Foto: MMC RTV SLO

Nekdanjima vodilnima Baze Dante Mikulinu in Stamejčiču je prisodilo pogojno zaporno in denarno kazen, Jankoviću pa denarno kazen.

Mikulinu je tako sodišče prisodilo leto in dva meseca pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, Stamejčiču pa eno leto in pet mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Mikulin bo moral plačati 2550 evrov, Stamejčič pa 6000 evrov. Janković bo moral, če bo sodba pravnomočna, plačati 2000 evrov denarne kazni. Dosojene kazni so sicer nižje od tistih, ki jih je predlagala tožilka Marjana Grašič.

Sodnica Marjeta Dvornik je dejala, da sta nekdanja vodilna v Bazi Dante Mikulin in Stamejčič, ki sta bila obsojena za kaznivo dejanje davčne zatajitve, davčnemu uradu dala lažne podatke, da bi pridobila premoženjsko korist Bazi Dante.

Stamejčič, ki je bil obsojen tudi za ponarejanje listin, nato po besedah sodnice pri oddaji listine ni navedel, da je bila nepremičnina pridobljena za opravljanje obdavčene dejavnosti, vanjo je vpisal lažne podatke, pri tem pa mu je pomagal Janković, ki je bil danes obsojen za kaznivo dejanje pomoči pri ponarejanju listin.

Tožilstvo je trojici očitalo, da so državo ogoljufali zaradi utaje davka pri poslih z dvema luksuznima stanovanjema v Ljubljani in Tolminu. Obtoženi naj bi prijavili, da bodo v stanovanju v Trnovskem pristanu opravljali obdavčljivo dejavnost, v resnici pa je v stanovanju živel Damijan Janković. Podobno naj bi se bilo zgodilo s stanovanjem na Mestnem trgu 3 v Tolminu, na ta način pa je danes že propadla družba Baza Dante neupravičeno dobila vrnjen davek.

"Senata pri izreku kazni ne sme voditi pritisk javnosti," je dejala sodnica v obrazložitvi kazenske sankcije. Presodila je, da je šlo pri teh poslih za razmeroma enostavne transakcije, obsojeni pa so se izgovarjali na davčno zmoto, čemur sodišče ni verjelo. "Glede na povezanost med vami in družbami je bilo vsem jasno, za kaj gre in čemu so bile transakcije namenjene," je dejala.

Tožilstvo o pritožbi še razmišlja

Grašičeva je po izreku sodbe dejala, da bo še presodila, ali se bo nanjo pritožila, ker sodišče ni v celoti sledilo njenim predlogom, saj je za Mikulina in Stamejčiča predlagala zaporno kazen, sodišče pa se je odločilo za pogojno. Višjo denarno kazen je predlagala tudi za Jankovića.

Kazen se sicer določa po dnevnih zneskih, glede na prihodke obsojenih. Glede na storjeno kaznivo dejanje pa tožilka meni, da "hudo visoke" denarne kazni ne more pričakovati, bi pa bil glede na dosedanjo sodno prakso na mestu izrek višje denarne kazni.

Na vprašanje, zakaj tudi za Jankoviča ni predlagala zaporne kazni, je pojasnila, da je bil obtožen le pomoči pri kaznivem dejanju ponarejanja listin. "Davek je utajila Baza Dante, njena direktorja sta bila najprej Mikulin, nato pa Stamejčič. Družba je končala v stečaju in je bila izbrisana iz sodnega registra, zato odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi ni mogoč," je pojasnila.

Stamejčičev odvetnik Gorazd Fišer je po izreku sodbe nasprotno ocenil, da je šlo za davčno nevtralen posel. "Prvi polčas je dobilo tožilstvo, mogoče bo prišlo tudi do drugega," je odgovoril na vprašanje, ali se bo njegova stranka pritožila na sodbo.

"Tudi, če je šlo za napako, bi bilo kvečjemu lahko govora o prekršku, ne pa o naklepu storjenega kaznivega dejanja, kot je bilo danes izrečeno," pa je dejal Mikulinov zagovornik Bojan Celar. Poudaril je, da je Mikulin od tega posla ni imel nobene koristi, saj je bila družba po tem poslu prodana, Mikulin pa ni bil več lastniško povezan, niti ni imel nobene funkcije v njej. "V času, ko je bil davek vrnjen, on v podjetju ni imel ničesar, zato se sam ni okoristil, niti ni imel interesa, da bi naklepno deloval v tej smeri," je dodal.

60.000 evrov vrnjenega DDV-ja

Tožilstvo je Ivanu Mikulinu, Boštjanu Stamejčiču in Damijanu Jankoviću trojici očitalo, da naj bi državo ogoljufali zaradi utaje davka pri poslih z dvema luksuznima stanovanjema v Ljubljani in Tolminu. Obtoženi naj bi prijavili, da bodo v stanovanju v Trnovskem pristanu opravljali obdavčljivo dejavnost, v resnici pa je v stanovanju živel Damijan Janković.

Tako naj bi sicer propadla družba Baza Dante neupravičeno dobila vrnjeno skoraj 60.000 evrov davka. Podjetje je napačno navedlo, da bo od aprila do junija 2009 uveljavljalo odbitni DDV za nakup omenjenega stanovanja. Podobno naj bi se bilo zgodilo s stanovanjem na Mestnem trgu 3 v Tolminu.

Tožilka Marjana Grašič je za Mikulina predlagala leto in dva meseca zaporne kazni, za nekdanjega direktorja Baze Dante Stamejčiča pa leto dni in štiri mesece zaporne kazni za prvo očitano kaznivo dejanje ter še tri mesece zapora za ponarejanje listin. Jankoviću je tožilstvo očitalo pomoč pri ponarejanju listin. Zanj je Grašičeva predlaga denarno kazen, saj je presodila, da bo namen kaznovanja s tem najbolje dosežen. Višino bo določilo sodišče.