Kot izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa, se je z začetkom postopka osebnega stečaja omejila Jankovićeva poslovna sposobnost. Foto: MMC RTV SLO
Kot izhaja iz objave na spletni strani Ajpesa, se je z začetkom postopka osebnega stečaja omejila Jankovićeva poslovna sposobnost. Foto: MMC RTV SLO

Sodišče je za upraviteljico imenovalo Saro Pušenjak, upniki Damijana Jankovića pa imajo do 23. julija čas za prijavo terjatev in ločitvenih ter izločitvenih pravic. Njegovi dolžniki lahko svoje denarne obveznosti veljavno izpolnijo samo tako, da jih plačajo v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja. Fiduciran račun je poseben transakcijski račun, na katerem stečajni upravitelj zbira sredstva svojih strank. Plačilo ali druga izpolnitev neposredno Jankoviću nima pravnega učinka, zato obveznost ne bo veljala za izpolnjeno. Tudi nedenarne obveznosti lahko naslovijo le na upravitelja.

Janković odslej brez soglasja sodišča ne more več najeti posojila ali zanj dati poroštva, odpreti novega transakcijskega ali drugega računa ter se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pravicam. Janković tudi ne more samostojno sklepati pogodb (na primer prodajne pogodbe) in opravljati drugih poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim premoženjem. Takšna pogodba je veljavna samo, če jo sklene upravitelj kot zastopnik stečajnega dolžnika, izhaja iz objave na Ajpesu.

Dolguje dva milijona evrov?
Zahtevo za osebni stečaj Damijana Jankovića je vložila Heta, slaba banka nekdanje avstrijske Hypo banke, poročajo Finance. Višina dolga, zaradi katere je banka vložila zahtevo, uradno ni znana, po neuradnih informacijah Financ pa naj bi Heta od Jankovića terjala dobra dva milijona evrov, in sicer od osebnih poroštev za posojila Electi in Baza Dante. Zadnja se je v javnosti omenjala predvsem v povezavi s podjetjem KLM, ki je bilo v lasti ljubljanskega župana Zorana Jankovića in je končalo v stečaju.

Electa Inženiring, v kateri si je Damijan Janković delil lastništvo z bratom Juretom Jankovićem, se je v težavah znašla zaradi upada naložb v kriznih letih in slabega ugleda zaradi postopkov finančne uprave in pojavljanja Electe v več kriminalističnih preiskavah zoper župana Jankovića in njegova sinova. Electa tako ni dobivala novih poslov in je v zadnjih letih kopičila izgube, njena osnovna dejavnost pa je inženiring in tehnično svetovanje pri gradbenih projektih.

Electa Inženiring je kot prva iz skupine pristala v postopku prisilne poravnave, ki se je tudi pravnomočno končala. Letos sta postopka prisilne poravnave stekla še za Electo Naložbe in Electo Holding, krovno družbo v skupini.