Foto:
Foto:
Hotel Črni les.

"Res je, da imam dve oporoki v mojo korist. Poglejte, če upokojenec nima dovolj sredstev in ima stanovanje, proda stanovanje in iz tega črpa sredstva. To delajo vsi domovi," je dejala Lajhova za Radio Slovenija.

Ob tem je zanikala vse obtožbe na svoj račun. Priznala pa je, da vseh obratovalnih dovoljenj nima. "S soprogom sva se zelo trudila ob vseh, mogoče celo namernih, podtikanjih pridobiti en kup dovoljenj, ki so bila potrebna za naše obratovanje, pa še kar nekaj od teh danes nimamo, kljub temu, da smo se v vseh treh letih zelo trudili." Ob tem je zavrnila očitke, da nima koncesije in da je zaprosila zanjo.

Ministrstvo za delo zavrača trditev Duške Lajh
Na trditve Duške Lajh, da nikoli ni zaprosila za dodelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva, se je odzvalo ministrstvo za delo in zatrdilo, da se je Lajhova odzvala na drugi javni natečaj za podelitev koncesije, ki je bil objavljen 20. julija 2001. Ker je bila njena vloga nepopolna, so jo zavrnili. 5. maja letos je ministrstvo objavilo tretji javni natečaj. Nanj se je prijavil tudi Sončni dom, saj je želel pridobiti koncesijo za objekt na lokaciji Črni les pri Lenartu. Komisija je zaradi nepopolne dokumentacije zavrnila tudi to vlogo. Vsi postopki so dokumentirani v zapisniku strokovne komisije za pregled in presojo ponudb.

Občina po zakonu ni odgovorna
Predstavniki ptujskega in lenarškega zdravstvenega doma ter občine in Zavoda za zdravstveno varstvo (ZZV) iz Maribora so na srečanju ugotovili, da občina po zakonu ni pristojna niti odgovorna za reševanje problematike Črnega lesa.

Župan občine Lenart Ivan Vogrin je povedal, da je direktor lenarškega zdravstvenega doma že aprila poslal poročilo na ZZV Maribor, v katerem je opozoril na nepravilnosti pri izvajanju zdravstvene službe in oskrbe starejših gostov oziroma varovancev hotela. Dodal je še, da od aprila naprej Zdravstveni dom Lenart ni opravljal nobenih storitev za hotel, razen nujnih, ki jih po zakonu mora. Direktorica ptujskega zdravstvenega doma Metka Petek Uhan je povedala, da naj bi od aprila dalje delo zdravnika v okviru zdravniške oskrbe starostnikov opravljal zdravnik iz njihovega zdravstvenega doma po lastni odločitvi.