Foto: BoBo
Foto: BoBo

V sojenju zaradi zlorabe položaja je ljubljansko okrožno sodišče leta 2015 obsodilo sedem oseb, ki naj bi sodelovale pri oškodovanju SCT-ja.

Med obtoženimi je bil tudi Zidar, a je bil zaradi zdravstvenih težav postopek zoper njega ustavljen, sodišče pa je vseeno sklenilo, da se Zidarju in njegovi ženi odvzame pridobljena premoženjska korist skoraj 900.000 evrov. Sodbo je leta 2016 potrdilo tudi višje sodišče.

Ker je nad Zidarjem začet postopek osebnega stečaja, je država svojo terjatev prijavila v stečajnem postopku. Ker je bil v letu 2017 izveden pobot v znesku 73.000 evrov, pa zdaj oporekana terjatev znaša 827.000 evrov. Postopek osebnega stečaja nad Zidarjem je sicer od februarja 2017 prekinjen do odločitve vrhovnega sodišča o revizijskem zahtevku, ki ga je Zidar vložil v kazenskem postopku.

Zidar na obravnavo, ki se je začela z neuspešnim poravnalnim narokom, ni prišel, njegov odvetnik Matjaž Pajk pa je predlagal, da bi ga sodišče zaslišalo, da bi Zidar lahko razložil svojo nezmožnost sodelovanja v kazenskem postopku in se izrekel glede vsebine odvzete premoženjske koristi.

Državna odvetnica, ki je predlagala zavrnitev tožbenega zahtevka kot neutemeljenega, je zaslišanju Zidarja nasprotovala, ker naj njegova izpoved ne bi pripomogla k odločitvi o predmetni zadevi. Enako je menila sodnica Maruša Stroligo Petelin, ki je presodila, da je zadeva zrela za odločitev. Tako je bila obravnava končana, sodnica pa bo izdala pisno sodbo.