Sum je naznanilo samo vodstvo UKC-ja Ljubljana. Foto: BoBo
Sum je naznanilo samo vodstvo UKC-ja Ljubljana. Foto: BoBo

Glede na to, da smo na omenjenem segmentu relativno uspešni, se konkurenca trudi, da bi nas diskvalificirala tudi z nekaterimi nelegitimnimi prijemi, čeprav je teh očitkov, glede na obseg javnih naročil, pri katerih smo uspešni, neznatno malo.

Unistar


V UKC-ju Ljubljana so za Siol.net potrdili, da so Nacionalni preiskovalni urad (NPU) obvestili o sumu protipravnega ravnanja pri pripravi dokumentacije za razpise za nabavo informacijske tehnologije (IT). Koliko razpisov in katere so naznanili, v UKC-ju niso razkrili zaradi interesa preiskave. A po informacijah omenjenega spletnega portala gre za najmanj dva razpisa.
"Po proučitvi omenjene prijave je NPU ocenil, da iz vsebine prijave niso podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Navedbe in domnevne nepravilnosti je treba še dodatno preveriti in pridobiti dokumentacijo," so za portal potrdili na policiji. NPU je zadevo v reševanje odstopil ljubljanski policijski upravi.
Merila v razpisih naj bi tako ustrezala vnaprej izbranemu ponudniku, to naj bi bilo podjetje Unistar LC, ki je eden najpomembnejših dobaviteljev IT-opreme v UKC-ju. V zadnjih desetih letih je namreč s to institucijo opravil za več kot deset milijonov evrov poslov.
Unistar: Konkurenca nas diskvalificira
V podjetju Unistar so za portal navedli, da so podjetje s 30-letno tradicijo in združujejo strokovnjake na več področjih informatike. Imajo skoraj 20 milijonov letnega prometa in zmerni dobiček, ki zagotavlja dolgoročno poslovanje. Podjetje si zagotavlja del prihodkov tudi iz naslova javnih naročil.
"Glede na to, da smo na omenjenem segmentu relativno uspešni, se konkurenca trudi, da bi nas diskvalificirala tudi z nekaterimi nelegitimnimi prijemi, čeprav je teh očitkov, glede na obseg javnih naročil, pri katerih smo uspešni, neznatno malo. Hkrati pa imajo vsa konkurenčna podjetja možnost prerekanja v procesu postopka in oddaje javnega naročila in pravnih postopkov v okviru zakona, če nas že ne morejo premagati po strokovni ali cenovni plati," so dodali.
Pri enem izmed poslov, ki naj bi ga preiskovali kriminalisti, naj bi UKC naročil nekakšno osrednje IT-vozlišče v UKC-ju, ki bi združevalo baze znanja in različnih zahtevkov za dostop do zdravstvenih storitev. Omogočalo bi tudi celovitejši pregled nad IT-sistemi v UKC-ju in po potrebi zagotavljalo njihovo učinkovito nadgradnjo. Gre za posel, vreden okrog 1,3 milijona evrov.
Prvotni pogoj so popravili
A več morebitnih ponudnikov je že ob objavi razpisa, ki se je iztekel sredi aprila, posumilo, da je ta pisan na kožo podjetju Unistar LC, na kar naj bi tudi opozorili morebitni ponudniki na portalu javnih naročil. Od ponudnikov je namreč UKC zahteval, da imajo vsi tehniki, ki bi sodelovali v projektu za UKC, opravljen poseben certifikat za sistem IT infrastrukturne knjižnice. Tega na tečajih kot edini v Sloveniji ponuja prav Unistar. Pozneje so v UKC-ju med razpisom prvotni pogoj popravili. Na omenjenem portalu je eden izmed ponudnikov celo odkrito namigoval, da so v UKC-ju razpis pripravljali v sodelovanju z Unistarjem.
Te sume so v UKC-ju preverili z notranjo revizijo, ugotovitve pa so poslali NPU-ju, še poroča Siol.net.

Glede na to, da smo na omenjenem segmentu relativno uspešni, se konkurenca trudi, da bi nas diskvalificirala tudi z nekaterimi nelegitimnimi prijemi, čeprav je teh očitkov, glede na obseg javnih naročil, pri katerih smo uspešni, neznatno malo.

Unistar