V 56 strani dolgi pritožbi je Matoz predlagal, naj se zadevo obravnava absolutno prednostno, saj je sodba tudi podlaga za prenehanje poslanskega mandata - odvetnik pričakuje, da bo ustavno sodišče
V 56 strani dolgi pritožbi je Matoz predlagal, naj se zadevo obravnava absolutno prednostno, saj je sodba tudi podlaga za prenehanje poslanskega mandata - odvetnik pričakuje, da bo ustavno sodišče "zaradi več kot očitnih kršitev" pritožbi ugodilo in dozdajšnje sodbe razveljavilo. Foto: BoBo
Matoz za zadržanje izvršitve sodbe v zadevi Patria

To začasno odredbo Janševa obramba pričakuje do novega leta, hkrati pa tudi hitro odločanje o pritožbi.

V 56 strani dolgi pritožbi je Matoz predlagal, naj se zadeva obravnava absolutno prednostno, saj je sodba tudi podlaga za prenehanje poslanskega mandata - odvetnik pričakuje, da bo ustavno sodišče "zaradi več kot očitnih kršitev" pritožbi ugodilo in dozdajšnje sodbe razveljavilo.

Janšev zagovornik dozdajšnjim odločitvam sodišč namreč očita več kršitev ustave - od kršitve enakega varstva pravic, pravice do sodnega varstva, domneve nedolžnosti, načela zakonitosti v kazenskem postopku do načela pravnega jamstva oziroma pravice do obrambe.

Janša dveletno zaporno kazen v zadevi Patria prestaja od 20. junija letos, v zaporu sta tudi soobsojena Tone Krkovič in Ivan Črnkovič, ki sta bila v zadevi Patria obsojena na 22 mesecev zapora. Vrhovno sodišče je pred kratkim zavrnilo njihove zahteve za varstvo zakonitosti, zato se zdaj trojica obrača na ustavno sodišče.

Janša upravičeno ni smel iz zapora
Ministrstvo za pravosodje pa je sicer ugotovilo, da sta bila postopek in ravnanje pravosodnih policistov pri odločanju o izhodih na Dobu zaprtega predsednika SDS-a v celoti skladna z določili zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, "na njegovi podlagi izdanih predpisov in povsem enaka kot pri drugih dozdajšnjih namenskih izhodih Janše".

Poročali smo, da se je Janša v sredo s pismom obrnil na predsednika DZ-ja Mirana Brgleza - v njem je zapisal, da vodstvo zapora od njega zahteva, naj pri izhodih za vsak dan vnaprej opiše, kakšno bo njegovo poslansko delo, česar pa od preostalih zapornikov, ki dnevno odhajajo na delo, naj ne bi zahtevalo.

V. d. generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je nato pojasnjeval, da so namenski izhodi natančno načrtovani in je zato treba natančno navesti, kam se gre in zakaj ter opredeliti časovni okvir trajanja izhoda - tega Janša naj ne bi storil v zadostni meri, zato so ga pozvali, naj vlogo dopolni. Janša po Podržajevih besedah tega ni želel storiti, zato se v sredo ni mogel udeležiti seje delovnega telesa, enaka merila pa naj bi veljala tudi za vse druge zapornike.

Na ministrstvu za pravosodje so Podržajevim navedbam danes pritrdili. Kot so zapisali, je zahtevana vsebina vloge za namenski izhod Janši dobro poznana, saj mu je bil na podlagi te že večkrat odobren izhod za udeležbo na sejah DZ-ja. Tokrat pa njegova vloga ni vsebovala ustreznih oziroma zahtevanih podatkov in kljub pouku in pozivu ni bila ustrezno dopolnjena, ugotavljajo in dodajajo, da bi uprava zapora s kakršnim koli drugačnim ravnanjem odstopila od načela enake obravnave oseb z enakim statusom.

Da so razlogi za zaplet nastali na strani Janše po navedbah ministrstva, nakazujejo tudi podatki uprave Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, da je Janša vlogo naslednji dan ustrezno dopolnil, zato je lahko koristil namenski izhod. Na ministrstvu tudi zanikajo, da bi dolžnost pojasnila namenskega izhoda kakor koli posegala v opravljanje funkcije poslanca, kot je to v sredo ocenjeval Janša.

Matoz za zadržanje izvršitve sodbe v zadevi Patria