Janša pravi, da se ga diskriminira v primerjavi z drugimi zaporniki, ki vsak dan odhajajo na delo brez vlog. A kot pravi Podržaj, Janša enači dve različni situaciji, in sicer namenske izhode, ki jih uporablja poslanec, ter pogodbo, ki jo zapor sklene z zunanjim delodajalcem za delo zapornika. Foto: BoBo
Janša pravi, da se ga diskriminira v primerjavi z drugimi zaporniki, ki vsak dan odhajajo na delo brez vlog. A kot pravi Podržaj, Janša enači dve različni situaciji, in sicer namenske izhode, ki jih uporablja poslanec, ter pogodbo, ki jo zapor sklene z zunanjim delodajalcem za delo zapornika. Foto: BoBo
Milan Brglez
Predsednik DZ-ja je preučil pravno podlago, po kateri iz zapora na delo v DZ prihaja Janša, in mu svetuje, naj nadaljuje dozdajšnjo prakso vlog za namenske izhode. Foto: BoBo
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
"Pravila so enaka za vse," pravi vodja zaporov Podržaj. Foto: BoBo
Ker je Janša v prošnji omenil, da mu morajo omogočiti opravljanje dela v celoti, vključno z odhodi v tujino, je Podržaj razložil še, da o odhodu zapornikov v tujino odloča minister za pravosodje, taki odhodi pa ne smejo trajati dlje kot 53 ur. Foto: EPA

Kakršen koli poseg zakonodajne veje oblasti v to drugo vejo oblasti bi bil v nasprotju z našo ustavo.

Milan Brglez
Zaplet z izhodom Janše iz zapora

Potem ko je ustavno sodišče začasno zadržalo odvzem poslanskega mandata, lahko predsednik SDS-a Janez Janša znova opravlja funkcijo. A se danes ni udeležil seje odbora za zunanje zadeve. Vodstvo zapora na Dobu ga je namreč pozvalo, naj dopolni svojo vlogo za odhajanje na delo, kar je Janša odklonil.

"Pravila so enaka za vse"
V. d. generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj pojasnjuje, da je Janša kot podlago za odhajanje na delo predložil program dela državnega zbora za leti 2014 in 2015 ter nato še pisno vlogo, v kateri je izrazil pričakovanje, da mu bo zavod omogočil opravljanje poslanske funkcije v celoti, vključno z odhodi v tujino. To seveda ne zadostuje, pravi Podržaj, saj so namenski izhodi natančno načrtovani in je treba navesti, kam zapornik gre in zakaj ter opredeliti časovni okvir, torej bi moral Janša vlogo konkretizirati.

Zato so ga pozvali, naj dopolni vlogo, a je po besedah Podržaja očitno menil, da to ni potrebno, ker naj bi bila poslanska funkcija izvzeta iz siceršnjih postopkov odobravanja namenskih izhodov. A po mnenju uprave in vodstva zapora ni tako, zato se je pojavil ta "povsem nepotreben zaplet".

Pravila so namreč enaka za vse, zato je v tem primeru kvečjemu šlo za izenačevanje statusa, ne pa za diskriminacijo, kakor trdi Janša. Diskriminacija bi bila, če bi dopustili tako prakso, je še prepričan Podržaj.

V preteklosti je Janša sproti vlagal vloge
A v SDS-u trdijo, da gre za šikaniranje in da je nedopustno, da mora Janša vodstvu zapora vnaprej natančno opisati svoj delavnik poslanca, česar drugim zapornikom, ki hodijo na delo, ni treba. Vodja poslancev Jože Tanko je zato prepričan, da vodstvo zapora Janši otežuje opravljanje poslanske funkcije.

Vendar Podržaj pojasnjuje, da SDS in Janša napačno enačita dve različni strani - namenske izhode, ki jih mora koristiti za opravljanje poslanske funkcije, in pogodbe, ki se sklenejo med zavodom in zunanjim delodajalcem, kjer zapornik dela. Ker je podlaga za izhode pogodba, zaporniku ni treba vsak dan na novo vlagati prošnje za izhod.

Podržaj je še dodal, da je Janša v preteklosti v vseh vlogah sproti navedel vse potrebne informacije in prav tako za vsak izhod posebej. Janša je namreč kot obsojenec na prestajanju kazni, uprava pa mora ob vsakem zapornikovem izhodu vedeti, kje zapornik je.

"Podržajeve besede so manipulacija"
Janša se je na Podržajeve besede odzval na Twitterju in jih označil za manipulacijo. "Ustno dovoljenje za odhod na sejo, ki se je začela ob 11. uri, je prišlo ob 11.20. Vlogo sem dal že v ponedeljek," je zapisal.

Janša pisal predsedniku DZ-ja
Dopoldne je sicer že pisal pismo predsedniku DZ-ja Milanu Brglezu in zapisal, da je zahteva vodstva zapora "absurdna in diskriminatorna ne samo glede na status poslanca, ampak tudi v primerjavi z ostalimi zaporniki, ki vsak dan odhajajo na delo brez takšnih vlog". "Praktično je tudi nemogoče vnaprej predvideti vse aktivnosti, ki jih zahteva poslansko delo na določen dan." Dodal je, da se noben državni organ nima pravice vtikati v vsebinsko delo poslanca. Janša je zato Brgleza pozval, naj nemudoma zagotovi spoštovanje ustave in zakona o poslancih.

Brglez mu je odgovoril, da DZ ne more posegati v pristojnosti uprave zapora. Ta je namreč tista, ki uporablja in s tem razlaga zakonske določbe o izhodih. "Potreboval sem kar nekaj časa, da sem razumel, kakšen je bil režim in protokol vaših izhodov zaradi opravljanja vaše poslanske funkcije doslej. Uporabljen je bil institut namenskih izhodov, ki je ob vaši konkretni prošnji z navedbo denimo 'delo v poslanski skupini' zadovoljil upravo zapora, da ga je lahko uporabila," je zapisal Brglez.

Janši je zato predlagal, naj nadaljuje dozdajšnjo prakso, saj je to njegova pravica, ki je ne more uveljavljati nihče namesto njega. Ob tem je spomnil, da tudi sam kot predsednik DZ-ja ne more zahtevati, da se Janša udeleži seje DZ-ja ali drugih sestankov.

A Janša odgovarja, da je bila prejšnja praksa izhodov dogovorjena, dokler ni bilo rednih sej in polnega tempa dela. Od novembra pa je zahteval redne izhode vsak dan med 8.30 in 20.30. Po njegovem mnenju se uprava ne more sama odločati, katerih sej se kot poslanec sme udeleževati in katerih ne. "Prosim, da svojo funkcijo vzamete bolj resno ne glede na vaše politične opredelitve in poskrbite, da bo DZ lahko nemoteno deloval v polni sestavi," je še zapisal v drugem pismu Brglezu.

Šircelj in Logar protestno odšla s seje
Brglez je nato novinarjem poudaril, da svojo funkcijo jemlje zelo resno, sicer se z Janšo ne bi toliko ukvarjal. "Sodim, da sta pravzaprav stranka SDS in njen poslanec zopet izrabila institut predsednika državnega zbora in državni zbor za lastno promocijo; ni prvič in ni zadnjič," je dodal.

Delovni sestanek odbora za zunanjo politiko, na katerega bi moral Janša, je bil posvečen vprašanju priznavanja neodvisnosti Palestine, na katerem sta sodelovala tudi palestinski in izraelski veleposlanik. Zaradi zapleta glede Janševega prihoda sta želela poslanca SDS-a Andrej Šircelj in Anže Logar sestanek prekiniti, ker se to ni zgodilo, sta ga protestno zapustila, je dogajanje opisal Brglez.

S tem so po njegovih navedbah zadevo izpostavili mednarodni javnosti. "Gre za izrabljanje notranjepolitičnih zadev na mednarodnem parketu, gre za zmanjševanje kredibilnosti države, preprosto gre za nekulturo," meni. Zato je Širclja in Logarja že pozval, naj svoje mesto v odboru prepustita drugim članom SDS-ove poslanske skupine, "ki se znajo vesti".

Cerar bo zadevo proučil
V SDS-u pa so se obrnili še na predsednika vlade Mira Cerarja. Tanko je izpostavil, da ni dovolj, da Cerar zgolj govori o spoštovanju pravne države, ampak bi moral za njeno delovanje tudi kaj storiti. Cerar z zadevo še ni bil seznanjen, je pa novinarjem povedal, da bo "takoj naročil, da se zadeva prouči". "Če prihaja do kakršnega koli šikaniranja, je to nedopustno in se bom zavzel, da se ustrezno ukrepa."

Kakršen koli poseg zakonodajne veje oblasti v to drugo vejo oblasti bi bil v nasprotju z našo ustavo.

Milan Brglez
Zaplet z izhodom Janše iz zapora