Senat je dopustil možnost, da bi ob stečaju omenjene projektne družbe leta 2013 lahko prišlo do oškodovanja upnikov, zlasti na račun obeh holdingov Zvon. Foto: Televizija Slovenija
Senat je dopustil možnost, da bi ob stečaju omenjene projektne družbe leta 2013 lahko prišlo do oškodovanja upnikov, zlasti na račun obeh holdingov Zvon. Foto: Televizija Slovenija

S tem je sodba glede očitkov o zlorabi položaja pri poslih z Luko Zadar pravnomočna.

Kot so pojasnili na tožilstvu, so sodbo prejeli tik pred iztekom leta 2021, z njo pa so bili obtoženci pravnomočno oproščeni krivde, medtem ko je zavarovane delnice zadrskega pristanišča, ki so bile po prevzemnih poslih v lasti družbe Diluculo, sodišče odvzelo v korist Republike Slovenije.

Čeprav je bilo tožilstvo prepričano, da so razlogi sodišča za oprostilno sodbo napačni in popolnoma zgrešeni, dejansko stanje pa popolnoma drugačno, saj je po njihovi oceni senat okrožnega sodišča pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič dokazno oceno opravil popolnoma selektivno, so višji sodniki presodili, da je pritožba specializiranega državnega tožilstva neutemeljena.

Kot so zapisali v sodbi, je sodišče prve stopnje dejansko stanje ugotovilo pravilno in popolno, prav tako je pravilno ocenilo izvedene dokaze in zagovore obdolžencev. Neutemeljen je po njihovem tudi očitek tožilstva na oceno prvostopenjskega sodišča o tem, da ne obstajajo znaki kaznivega dejanja, saj naj bi odločitev glede financiranja nakupa delnic Luke Zadar temeljila na cenitvi pooblaščenega revizorja.

"Cenitev oziroma informacija o vrednosti luke je nedvomno pomembna okoliščina, ki je obdolžence vodila pri poslovnih odločitvah, saj je bil kredit, ki ga je Zvon Dva pridobil od NLB-ja, namenjen nakupu teh delnic, prav tako pa to ni bila edina informacija. Sodišče je na prvi stopnji tudi pravilno presodilo, da postopek kreditiranja ni bil v nobenem segmentu nezakonit," so med drugim v sodbi zapisali mariborski višji sodniki.

Senat okrožnega sodišča pod vodstvom Dobčnik Šošterič je Ljuba Pečeta, Simona Zdolška, Franca Ješovnika in Matejo Vidnar Stiplošek na prvi stopnji oprostil obtožb, ker kljub obsežnemu dokaznemu postopku tožilstvu po njihovem mnenju ni uspelo dokazati trditev, da so obtoženi že ob sklenitvi 17,5 milijona evrov visokega posojila Zvonov projektni družbi I.J. Storitve za nakup delnic vedeli, da je ta prezadolžena in da ji nikoli ne bo uspelo vrniti posojila.

Da je bila omenjena družba, od Zvonov angažirana za sklenitev nakupa večinskega deleža hrvaškega pristanišča, dejansko zgolj projektna, naj bi po njihovem potrdil tudi finančni izvedenec Drago Dubrovski, o tem pa so spregovorile tudi nekatere priče, zaposlene znotraj gospodarstva mariborske nadškofije.

Je pa senat dopustil možnost, da bi ob stečaju omenjene projektne družbe leta 2013 lahko prišlo do oškodovanja upnikov, zlasti na račun obeh holdingov Zvon, saj omenjeno premoženje ni pristalo v njuni stečajni masi, ampak po nekaj verižnih poslih v lasti podjetja Dilucolo, ki je bilo v lasti mariborskega taksista Danijela Robnika.

Prav zato formalni lastnik z delnicami pristanišča, ki je sicer po dokapitalizaciji že nekaj časa v večinski lasti kitajskih vlagateljev, do konca postopka ne more razpolagati niti uveljavljati svoje volje na skupščini.

Specializirano državno tožilstvo je sicer za četverico obtoženih terjalo zaporne kazni. Za prvoobtoženega nekdanjega člana uprave Zvona Dva Ljuba Pečeta je predlagal pet let zapora, za Zdolška in Ješovnika po tri, za Vidnar Stiplošek pa dve leti zapora.

Zdolška in Stiplošek, člana uprave Zvona Ena, sicer čaka še razplet enega sojenja, prav tako zaradi obtožb o zlorabi položaja, in sicer pri nakupu argentinskih družb Sadowa in Elevadores, s katerima naj bi za okoli tri milijone evrov oškodovala še eno slamnato družbo Forš.