Največji zalogaj mariborske družbe je telekomunikacijski ponudnik T-2. Foto: MMC RTV SLO
Največji zalogaj mariborske družbe je telekomunikacijski ponudnik T-2. Foto: MMC RTV SLO
T-2
Kupca za T-2 še niso našli. Foto: www.t-2.net

Družba Zvon Ena Holding je v izjavi za javnost sporočila, da ima več kot dva meseca neporavnane obveznosti, ki skupaj presegajo 20 odstotkov vseh obveznosti družbe. Kot so poudarili, je uprava z bankami upnicami od začetka poletja usklajevala program prestrukturiranja dolga in se z njimi dogovarjala o moratoriju za čas do uveljavitve tega programa, a ji do 13. januarja z nekaterimi bankami ni uspelo rešiti vprašanja zapadlih posojil, zato ji ni ostalo drugega, kot da objavi plačilno nesposobnost.

Zvon Ena Holding je v večinski lasti nadškofijskega Gospodarstva Rast, njihovo najpomembnejše premoženje pa je telekomunikacijska družba T-2, ki se je tik pred novim letom že znašla v prisilni poravnavi. Svoje deleže ima podjetje tudi v Abanki, Heliosu, Cinkarni Celje, Petrolu in še nekaterih družbah. Že pred novim letom je Zvon po sklepu Agencije za trg vrednostnih papirjev ostal brez kvalificiranega deleža v Krekovi družbi za upravljanje investicijskih skladov.

Sredi novembra je družba v sodelovanju z bankami sicer pripravila načrt finančnega prestrukturiranja, ki pa, kot kaže, doslej ni obrodil sadov, prav tako jim ni doslej uspelo najti primernega kupca za T-2 in druge naložbe.

V reševanje finančnih težav družbe se je nedavno tudi uradno vpletla mariborska nadškofija, ki je za to najela tuje finančne svetovalce. Ob tem se je ravnateljevanju cerkveni gospodarski upravi odrekel dosedanji prvi finančnih nadškofije Mirko Krašovec, za začasnega ravnatelja pa je bil imenovan Lojze Cvikl. Kot so poudarili v družbi, bo uprava nadaljevala usklajevanje predloga za finančno sanacijo družbe, pri kateri dejavno sodelujejo tuji finančni svetovalci.

Zvon Dva Holding ima precej bolj razpršeno lastniško strukturo, pomembnejše deleže pa v Založbi Mladinska knjiga, družbah Cetis Graf, PSL Storitve, Iskri Avtoelektriki, Krki in Tovarni olja Gea. Kot je uprava zapisala še v zadnjem vmesnem poročilu sredi novembra, se družba srečuje s težavami pri poravnavi obveznosti do bank, zato se z njimi dogovarja o odlogu plačil zapadlih obveznosti in o sklenitvi reprograma obstoječih finančnih obveznosti. Glede na poročilo je imel Zvon Dva Holding takrat za skoraj 16 milijonov evrov neporavnanih zapadlih obveznosti.

Kot so zagotovili v obeh družbah, ki sta lastniško povezani z gospodarsko upravo mariborske nadškofije, bodo od tega dne ravnali v skladu z zakonodajo o postopkih insolventnosti.

Insolventno tudi Gospodarstvo Rast
Družba Gospodarstvo Rast je bila večinska lastnica Zvon Ena Holdinga, delež pa je imela tudi v Zvon Dva Holdingu, zato je v skladu z zakonom tudi sama postala insolventna. Večino premoženja ima v omenjenih dveh holdingih. Tudi pri njih bo treba opraviti preveritev vrednosti premoženja, saj obstaja verjetnost, da bo to po morebitni slabitvi manjše od vsote obveznosti družbe.

V sodelovanju s tujimi svetovalci TMF in skupino Rotschild bodo še naprej izvajali intenzivne aktivnosti finančnega prestrukturiranja vseh treh družb. Uprava Gospodarstva Rast pričakuje, da bodo v naslednjih tednih pripravili predlog finančnega prestrukturiranja, upajo pa tudi, da bodo z bankami dosegli dogovor o načinu poplačila obveznosti.