Kanglerjev odvetnik Andrej Pohar je po naroku ocenil, da se bo glede na navodila sodišča razlika med Kanglerjevimi prihodki in dohodki še povečala v prid Kanglerju. Foto: BoBo
Kanglerjev odvetnik Andrej Pohar je po naroku ocenil, da se bo glede na navodila sodišča razlika med Kanglerjevimi prihodki in dohodki še povečala v prid Kanglerju. Foto: BoBo

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora zoper Kanglerja vložilo, ker je finančna preiskava pokazala, da je imel v obdobje od leta 2002 do leta 2014 za 256.000 evrov več premoženja, kot so znašali njegovi prihodki. Na tej podlagi tožilstvo zahteva, naj Kanglerju odvzamejo 75 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Pohorski v Mariboru. Ker je s pogodbo o preživljanju polovico lastništva prenesel na hčer, se je tudi ta znašla v postopku. Podrejeno predlaga odvzem Kanglerjeve polovice tega stanovanja, njegovih parcel na Zgornjem Slemenu in Zimici ter nekaj več kot 48.000 evrov z zamudnimi obrestmi.

Mayr je na zahtevo sodišča pripravil izračun Kanglerjevih prihodkov in odhodkov v navedenem obdobju in ugotovil, da je bilo prihodkov za 58.000 evrov več kot odhodkov. Pri tem je v nasprotju s tožilstvom upošteval tudi prihodke, ki jih je Kangler imel od kmetijske dejavnosti.

Zakaj razlika v izračunu?
Na zaslišanju so tožilstvo, obramba in sodišče razčiščevali, katero metodo je Mayr uporabil pri izračunu oziroma zakaj se njegov izračun razlikuje od izračuna finančne preiskave. Mayr je pojasnil, da je do razlike prišlo, ker finančna preiskava ni upoštevala meril ekonomske stroke. Kot je dejal, se zdi, da tožilstvo pri izračunu ni upoštevalo gotovinskega poslovanja, ki ga je Kangler uporabljal pri izvajanju kmetijske dejavnosti, poleg tega so dvige in pologe na Kanglerjev tekoči račun seštevali v Kanglerjevo škodo, namesto da bi jih medsebojno pobotali, je dejal.

Po zaslišanju je sodišče Mayrju naložilo dopolnitev izvedenskega mnenja, in sicer tako, da bo pri prihodkih iz kmetijske dejavnosti upošteval podatke izvedenke kmetijske stroke - ta je naračunala nekaj več prihodkov iz kmetijske dejavnosti kot Mayr, in sicer naj bi po poročanju medijev naračunala 188.000 evrov bruto prihodka. Pri odhodkih pa mora izvedenec po navodilu sodišča upoštevati, da je imel Kangler za 25 odstotkov nižje življenjske stroške, kot jih je upošteval izvedenec, kot tudi nakup starejšega traktorja in avtomobila.

Glavna obravnava se počasi bliža koncu
Kanglerjev odvetnik Andrej Pohar je po naroku dejal, da se bo glede na navodila sodišča razlika med Kanglerjevimi prihodki in dohodki še povečala v prid Kanglerju.

Sodišče očitno tudi ne bo upoštevalo predloga tožilstva, da se med Kanglerjeve odhodke štejejo tudi izdatki za obnovo domačije, ki naj bi postopoma potekala od leta 1999 do 2005, saj se ni odločilo za postavitev izvedenca gradbene stroke, ki bi lahko podal mnenje o tem, kaj, kdaj in koliko je bilo obnovljeno. Sodnica Božena Novak je namreč glede na razpoložljive podatke iz spisa ocenila, da je to praktično nemogoče ugotoviti.

Naslednji narok bo 30. marca, ko bo Mayr podal še pojasnila o dopolnjenem izvedenskem mnenju, ki ga mora pripraviti do takrat, nato pa bi naj bi se glavna obravnava počasi končala.