Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Pomočnik direktorja mariborske policijske uprave Rafael Viltužnik je povedal, da kazniva dejanja na območju mestne občine predstavljajo kar 7,6 odstotka vseh obravnavanih na območju Slovenije, delež pa se je lani celo nekoliko povečal.

Med vsemi kaznivimi dejanji jih je bilo 3721 oziroma dobrih 90 odstotkov s področja splošne, 375 pa s področja gospodarske kriminalitete. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja so v letu 2020 na državno tožilstvo podali 691 kazenskih ovadb, kar je 358 manj kot leto prej.

Na področju splošne kriminalitete prevladovala kazniva dejanja zoper premoženje, ki jih je skupaj bilo 2882, med njimi več kot polovica tatvin, 758 je bilo velikih tatvin, ob teh pa tudi 282 goljufij in 202 primera poškodovanja tuje stvari.

Nekoliko boljše so bile varnostne razmere na področju kaznivih dejanj zoper življenje in telo. Teh je bilo lani 132, dobre tri odstotke manj kot leta 2019. Razen poskusa uboja na forenzični psihiatriji Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor lani najhujših kaznivih dejanj te vrste niso zaznali.

Vpliv epidemije

Viltužnik je sicer poudaril, da je velik vpliv na področje vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja lani imela epidemija.

"Epidemiološke razmere so namreč posegle na področje omejevana pravic in svoboščin ljudi v obsegu, s kakšnim se v novejši zgodovini države še nismo soočili," je dejal predstavnik policije.

Omejevanje družbenega življenja in omejevanje socialnih stikov med ljudmi se je po njihovi oceni odražalo tudi v povečanem nezadovoljstvu ljudi, kar se je manifestiralo v številnih neorganiziranih zbiranjih čez vse leto, zlasti v Mariboru, kjer pa do hujših kršitev vseeno ni prihajalo.

Obravnavali so 4367 kršitev, kar je dobrih 40 odstotkov več kot leto prej. Med temi je bilo 1634 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, 1516 oziroma približno toliko kot leto prej pa kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.

Mariborska policija je lani v mestu obravnavala tudi 110 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 10 več kot leto prej, in enajst kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog.

Med mladoletniki so v letu 2020 obravnavali 85 kaznivih dejanj, 29 manj kot leto pred tem.

Posebno pozornost so policisti lani namenili tudi problematiki alkoholiziranosti voznikov in šibkejših udeležencev v prometu. Na cestah so obravnavali 1180 oziroma 23 odstotkov manj prometnih nesreč kot leto prej. V njih je umrlo šest ljudi, leto prej štirje, 21 udeležencev pa je bilo huje poškodovanih, medtem ko je leto prej takih bilo 34.

23 pritožb na delo policistov

V vsem lanskem letu se je na delo policistov pritožilo 23 občanov, največkrat zaradi postopkov v cestnem prometu in na področju kriminalitete. Vse pritožbe so bile rešene, dve od teh pa sta bili utemeljeni pritožbi.