"Pri odrejeni kazni obdolženemu Ivanu Janši je sodišče kot obteževalno okoliščino upoštevalo dejstvo, da bi kot predsednik vlade in s tem kot najvišji predstavnik izvršilne oblasti moral biti s svojim ravnanjem v vzgled vsem državljanom," je zapisano na 135. strani sodbe v primeru Patria. Foto: BoBo
Sodba v imenu ljudstva v zadevi Patria
Sodba v imenu ljudstva v kazenski zadevi zoper obdolžene Ivana Janšo, Ivana Črnkoviča in Antona Krkoviča je spisana na 136 straneh. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija
Sodba v imenu ljudstva v zadevi Patria
"Sodišče na podlagi izvedenega dokaznega postopka zaključuje, da je storitev očitanega kaznivega dejanja obdolženemu Ivanu Janši v celoti dokazana, kot bo podrobneje obrazloženo v nadaljevanju," je zapisano na 83. strani pod točko I. izreka sodbe - k dejanju obdolženega Ivana Janše. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija
Za Janšo opredeljen čas kaznivega dejanja

Klajnškova je tako presodila, da je na prvi stopnji obsojena trojica k izvrševanju kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem oziroma sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje, ki jih je storila iz koristoljubja, pristopila "zavestno, premišljeno in zavedajoč se vseh njihovih razsežnosti".

"Storili so jih z direktnim naklepom, zavedali so se protipravnosti, navsezadnje gre za visoko izobražene ljudi, ki so bili tako v tistem času kot tudi poprej na strokovno in politično odgovornih funkcijah in jim je bilo po prepričanju sodišča nedvomno jasno, da so dejanja, ki so jih izvršili, nezakonita," je zapisano v sodbi, ki jo je pridobila TV Slovenija.

K sodbi, zoper katero so vsi obsojeni že napovedali pritožbo na višje sodišče, je sicer priložen tudi na 64 straneh zapisan sklep o izločitvi nekaterih dokazov.

Kaj je bilo očitano Janši?
"Obdolženemu Ivanu Janši je obtožni predlog očital storitev kaznivega dejanja sprejemanja daril za nezakonito posredovanje po prvem odstavku 269. člena KZ, ki ga stori, kdor zase ali za koga drugega terja ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oz. ponudbo takšne koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje. Konkretno naj bi obtoženi Ivan Janša skupaj z Jožetom Zagožnom, obdolženi Janša za drugega, to je za stranko SDS, sprejel obljubo nagrade - provizije, da bi izkoristil svoj vpliv kot predsednik vlade in SDS, bivši minister za obrambo ter vplivna osebnost in posredoval, da se opravi uradno dejanje, in sicer, da predlagani lokalni zastopnik, ki uživa podporo vladajoče stranke, dobi povabilo k oddaji ponudbe MORS in da bi z Zagožnom vplivala pri osebah na MORS, ki so sodelovale pri postopku pregleda in ocenjevanja ponudb in v postopku oddaje naročila, da bi bil ta lokalni zastopnik najprej izbran kot najugodnejši ponudnik, po tem pa bi bila z njim sklenjena pogodba," je v sodbi pojasnjeno, kaj je Janši očital obtožni predlog.

"Sodišče na podlagi izvedenega dokaznega postopka zaključuje, da je storitev očitanega kaznivega dejanja obdolženemu Ivanu Janši v celoti dokazana, kot bo podrobneje obrazloženo v nadaljevanju," je tako zapisano na 83. strani pod točko I. izreka sodbe - k dejanju obdolženega Ivana Janše.

Način komuniciranja med vpletenimi v afero Patria ter drugi dokazi potrjujejo, da sta bila Jože Zagožen in Janša Janša v času od 10. do 22. avgusta 2005 seznanjena z obljubljenim plačilom provizije, je tako ugotovila sodnica.

Obsojeni "omajali ugled Republike Slovenije"
"Sodišče kljub dosedanji nekaznovanosti obdolžencev ocenjuje, da je glede na težo storjenih dejanj, njihov mednarodni element in krivdo obdolžencev edina primerna in pravična kazen za vse obdolžence zapor," je sodnica odločila na 135. strani in dodala tudi, da so "s svojimi ravnanji na položajih, ki so jih zasedali, omajali ugled Republike Slovenije".

"Pri odrejeni kazni obdolženemu Ivanu Janši je sodišče kot obteževalno okoliščino upoštevalo dejstvo, da bi kot predsednik vlade in s tem kot najvišji predstavnik izvršilne oblasti moral biti s svojim ravnanjem v vzgled vsem državljanom," je tako pojasnjeno glede nekdanjega premierja in prvaka stranke SDS.

Dejanje storjeno "v sostorilstvu"
Kakor ugotavlja sodišče, je bilo dejanje storjeno v sostorilstvu. Glede na način in okoliščine storitve kaznivega dejanja se Janša v postopku nakupa oklepnikov ni želel osebno sestati s predstavniki Patrie Vehicles Oy. Janše se ni smelo na zunaj vključevati, torej javno izpostavljati, ker je bilo to zanj preveč nevarno.

Zato brez sodelovanja Jožeta Zagožna (njega je sodišče zaradi bolezni izločilo iz postopka) ne bi bil seznanjen s predlogi finske strani, tudi glede obljubljenega plačila provizije ne, piše v sodbi. Glede na vlogo Janše kot predsednika vlade in ključnega določevalca pa tudi Zagožen brez opisanega sodelovanja in usklajevanja z Janšo ne bi mogel storiti očitnega kaznivega dejanja, je ocenila sodnica.

Janša "več kot očitno želel ostati neviden"
Klajnškova je zapisala, da se je s tem, ko so vse vpletene strani kot ključno osebo omenjale prav Janšo, ki je bil v času postopka nabave osemkolesnikov predsednik vlade, kronološko in logično v celoti zaključen krog delovanja. V tem postopku sicer ni bilo mogoče ugotoviti neposredne komunikacije med Janšo in predstavniki Patrie, saj je Janša "več kot očitno želel ostati neviden", kakor po besedah sodnice izhaja tudi iz zaseženih elektronskih sporočil.

"Stiki z Zagožnom za Patrio zelo pomembni"
V sodbi piše, da je bila Patria seznanjena s tem, da bo tehnična zmogljivost predstavljala 30 ali 40 odstotkov možnosti za uspeh na razpisu, preostalo pa bo odvisno od politične odločitve. Zagožen je bil predstavnikom Patrie predstavljen kot svetovalec predsednika vlade Janše ter kot nekdo, ki ima zelo močen položaj in ga Janša zelo upošteva. Zato so bili stiki z Zagožnom za Patrio zelo pomembni, ugotavlja sodišče.

Tako sodišče navaja zaznamek Patrie, da bo Zagožen dokumentacijo v povezavi z oklepniki posredoval Janši. V sodbi se omenja tudi elektronsko sporočilo, ki ga je 22. julija 2005 na predstavnika Patrie za Slovenijo Reija Niittynena naslovil posrednik v poslu z oklepniki Hans Wolfgang Riedl. Ta je zapisal: "S strani predsednika vlade in dr. Z. nam je bilo obljubljeno, da bodo podprli le nas." Šest dni pozneje je Riedl sporočil Niittynenu, da jim je dr. Zagožen zagotovil, da skrbno spremlja projekt in da imata on in premier vse pod nadzorom.

Janša in Zagožen "v stiku najmanj prek SMS-sporočil"
Sodišče je ovrglo tudi Zagožnov zagovor, da z Janšo praktično nista imela stikov, saj iz podatkov analize prometa telefonskih številk izhaja, da sta bila Zagožen in Janša v stiku najmanj prek SMS-sporočil. Podatki pa segajo le do 25. novembra 2006, saj so izdelani za zadnjih 24 mesecev od pridobitve odredbe. Operaterji namreč po zakonu o komunikacijah niso dolžni podatkov hraniti dlje kot 24 mesecev.

Sodba naprej romala s hitro pošto
Ljubljansko okrajno sodišče naj bi sodbo v zadevi Patria Janezu Janši, Tonetu Krkoviču in Ivanu Črnkoviču, poslalo že v petek, vendar je nastal nesporazum med pismonošo in zaposlenim v vložišču okrajnega sodišča, zato so v ponedeljek sodbo v zadevi Patria poslali s hitro pošto. Na sodišču so spomnili, da gre za zelo obsežno zadevo, saj je spis obsegal kar 21.700 strani. Z izrekom sodbe vred je bilo opravljenih 51 narokov ter zaslišanih 34 prič, od tega 16 prek videokonference.

5. junija je okrajna sodnica Barbara Klajnšek v zadevi Patria odločila, da so trije obtoženi, predsednik SDS-a Janez Janša, lastnik Rotisa Ivan Črnkovič in brigadir Tone Krkovič, krivi kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov.

Za Janšo opredeljen čas kaznivega dejanja