O zahtevi za izločitev Zvjezdana Radonjića bi moral v običajnih okoliščinah odločati predsednik sodišča, to je Marjan Pogačnik, a je obramba dekanje ekonomske fakultete Metke Tekavčič zahtevala, da se mora v tem primeru izločiti tudi on, saj da sta z Radonjićem v sporu. Obramba namreč meni, da ta ne more soditi v zadevi, ker da ni t. i. naravni sodnik. Tako bo o izločitvi zdaj odločalo višje sodišče.

Dekanja ljubljanske ekonomske fakultete Metka Tekavčič. Foto: BoBo
Dekanja ljubljanske ekonomske fakultete Metka Tekavčič. Foto: BoBo

Obtožni predlog štiri profesorje ljubljanske ekonomske fakultete – nekdanjega dekana Dušana Mramorja, Tekavčičevo ter nekdanji prodekanji Polono Domadenik in Mojco Indihar Štemberger – bremeni zlorabe uradnega položaja, za kar je zagrožena kazen zapora do enega leta, ter pridobitve premoženjske koristi pri tem, za kar je zagrožena kazen od treh mesecev do petih let zapora. Tožilstvo jim očita, da so omogočili izplačilo dodatkov za pripravljenost vnaprej določenim zaposlenim v nasprotju z določbami zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Mramorja in Tekavčičeve na sodišče ni bilo, svojo odsotnost sta opravičila. Kot so v četrtek sporočili s fakultete, naj bi namreč sodišče določilo izjemno kratek rok za prvo glavno obravnavo, zaradi česar si oba nista uspela prestaviti ali drugače organizirati že vnaprej dogovorjenih obveznosti doma in v tujini. Tekavčičeva naj bi bila na predavanju v tujini. Kot je naknadno pojasnila Mramorjeva obramba, je Mramor na zdravniških pregledih v tujini.

Sodnik opravičil danes ni sprejel. Za Mramorja je menil, da bo moral dostaviti še dodatno zdravniško dokumentacijo, sicer mu grozi prisilna privedba, za Tekavčičevo pa, da udeležba na predavanju v tujini ne more biti opravičilo za izostanek z naroka na sodišču. Mramorjeva obramba je zagotovila, da bodo dodatno dokumentacijo dostavili ter da bo Mramor na sodišče verjetno sposoben priti konec januarja.

Afera z izplačili dodatkov za stalno pripravljenost se je začela po tem, ko je inšpektorat za javni sektor leta 2015 opravil nadzor nad poslovanjem 11 fakultet univerze, pri tem pa pri devetih ugotovil, da so nezakonito izplačevale dodatek za stalno pripravljenost. Skupaj so od leta 2012 do 2014 izplačale za nekaj manj kot 781.000 evrov bruto dodatka. Fakultetam je inšpektorat naložil popravljalne ukrepe, v okviru katerih so z zaposlenimi sklenile dogovore o vračilu denarja v znesku nekaj več kot 443.000 evrov.