Sodišče ugotavlja in s tem pritrjuje tožeči strani, da Janez Janša v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ni navajal in še manj navedel kakršnega koli opravičljivega razloga, zaradi katerega napotilom v obvestilu o poskusu vročitve, ki je bil puščen v njegovem predalčku, ne bi mogel še pravočasno slediti. Foto: BoBo
Sodišče ugotavlja in s tem pritrjuje tožeči strani, da Janez Janša v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ni navajal in še manj navedel kakršnega koli opravičljivega razloga, zaradi katerega napotilom v obvestilu o poskusu vročitve, ki je bil puščen v njegovem predalčku, ne bi mogel še pravočasno slediti. Foto: BoBo

Veseli me, da je sodišče sledilo našim navedbam, saj če bi avtorju tvita ugodilo, bi to pomenilo tudi konec instituta fikcije vročitve, kar bi bil precedens v pravosodju. Sodišče, ki je že lani razsodilo, da je bil zapis vsebinsko žaljiv že sam po sebi, je tokrat ugotovilo še, da je za zamudno sodbo odgovoren zgolj in samo njegov avtor, čeprav je poskušal krivdo prevaliti na druge, recimo na poštarje. Ker ni znal utemeljeno pojasniti zakaj pošte ni dvignil, saj za to ni bilo nobenega prepričljivega razloga, lahko utemeljeno sklepamo, da je bilo tudi sodišče mnenja, da je šlo za izmikanje vročitvi. Enak razplet pričakujem tudi v primeru kolegice Mojce Šetinc Pašek, prepričana pa sem, da se bo toženec za svoj tvit še naprej pritoževal.

Eugenija Carl
Sodišče Janezu Janši ni ugodilo

rajno sodišče v Velenju je v tožbi novinarke TV Slovenija Eugenije Carl zaradi spornega tvita predsednika SDS-a Janeza Janše temu zavrnilo predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ker poštarjema ni uspelo, da bi mu vročila sodno pošiljko. Z vrnitvijo v prejšnje stanje bi se sodba razveljavila in bi se postopek začel znova.

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.

Kot je znano, Eugenija Carl od Janše terja plačilo odškodnine zaradi spornega tvita. Velenjsko okrajno sodišče je lani razsodilo, da je bil Janšev tvit žaljiv, in mu naložilo plačilo 6.000 evrov odškodnine.

Pri tem je sodišče izreklo zamudno sodbo, ker Janša ni v roku odgovoril na tožbo. Janša je zatrjeval, da je zakonski rok za odgovor zamudil iz upravičenih razlogov. Kot je navedel, mu namreč niti tožba niti sodba nista bili nikoli vročeni in se je s tožbo in zamudno sodbo ter tem, da je zamudil rok za odgovor na tožbo, seznanil šele iz medijev. Kot izhaja iz zamudne sodbe, mu poštar pošiljke ni mogel izročiti osebno, saj je bil Janša odsoten. Zato je avgusta lani v njegovem poštnem nabiralniku pustil obvestilo. Janša pošiljke v navedenem 15-dnevnem roku ni dvignil. Po izteku roka mu poštar pošiljke ni mogel pustiti v hišnem nabiralniku, ker ovojnica ni šla vanj. Janša trdi, da je bil v tem času na dopustu in da zato iz upravičenih razlogov pošiljke ni mogel pravočasno dvigniti na pošti. Ker pa pošiljka ni bila puščena v nabiralniku, čeprav je ta, kot zatrjuje, dovolj velik, se s pisanjem ni mogel seznaniti in nanj pravočasno odgovoriti. S tem mu je bila kršena pravica do izjave v postopku.

Eugenija Carl in njen odvetnik Stojan Zdolšek sta opozorila, da tožena stranka ni izkazala upravičenega razloga za zamudo. Janez Janša se je glede na svoje trditve vrnil domov že 31. avgusta lani, 15-dnevni rok, v katerem bi lahko pisanje dvignil, pa se je iztekel šele 1. septembra. Trditev Janeza Janše, da sodnega pisanja ni mogel pravočasno dvigniti na pošti zaradi svoje odsotnosti, torej ne drži.

Sodišče ugotavlja in s tem pritrjuje tožeči strani, da Janez Janša v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ni navajal in še manj navedel kakršnega koli opravičljivega razloga, zaradi katerega napotilom v obvestilu o poskusu vročitve, ki je bil puščen v njegovem nabiralniku, ne bi mogel pravočasno slediti. Janez Janša je namreč v naroku za vrnitev v prejšnje stanje dejal, da "tega listka pa ni bilo", vendar sodišče opozarja na pomanjkanje sleherne trditvene podlage.

Veseli me, da je sodišče sledilo našim navedbam, saj če bi avtorju tvita ugodilo, bi to pomenilo tudi konec instituta fikcije vročitve, kar bi bil precedens v pravosodju. Sodišče, ki je že lani razsodilo, da je bil zapis vsebinsko žaljiv že sam po sebi, je tokrat ugotovilo še, da je za zamudno sodbo odgovoren zgolj in samo njegov avtor, čeprav je poskušal krivdo prevaliti na druge, recimo na poštarje. Ker ni znal utemeljeno pojasniti zakaj pošte ni dvignil, saj za to ni bilo nobenega prepričljivega razloga, lahko utemeljeno sklepamo, da je bilo tudi sodišče mnenja, da je šlo za izmikanje vročitvi. Enak razplet pričakujem tudi v primeru kolegice Mojce Šetinc Pašek, prepričana pa sem, da se bo toženec za svoj tvit še naprej pritoževal.

Eugenija Carl
Sodišče Janezu Janši ni ugodilo