Da je vrhovno sodišče ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti, je vrhovno sodišče potrdilo že v prvi polovici septembra. Foto: BoBo
Da je vrhovno sodišče ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti, je vrhovno sodišče potrdilo že v prvi polovici septembra. Foto: BoBo
Pred Novičem novo sojenje
Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo v primeru Novič

Novič je bil sicer pravnomočno obsojen na 25 let zapora za umor Jamnika, nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta. Da je vrhovno sodišče ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti, je vrhovno sodišče potrdilo že v prvi polovici septembra. A takrat še ni bilo znano, ali je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo ali je Noviča oprostilo, saj odločba o tem še ni bila napisana in vročena strankam.

Senat vrhovnega sodišča je septembra tudi odredil, da se Novič izpusti iz zapora. Kot so namreč takrat pojasnili na vrhovnem sodišču, se "prekinitev izvršitve pravnomočne sodbe odredi, če se zahtevi za varstvo zakonitosti, ki je vložena v korist obsojenca, ugodi, kot je bilo v tem primeru, ali pa ko je podana zelo velika verjetnost, ki meji že na gotovost, da bo vložnik z zahtevo uspel".

"Sodišče nesprejemljivo zavrnilo dokazne predloge"
Kot je na novinarski konferenci pojasnil Novičev zagovornik Hribernik, so upali, da bo vrhovno sodišče Noviča oprostilo, a so s sodbo vrhovnega sodišča absolutno zadovoljni, saj je sodišče "potrdilo vse navedbe, ki jih je v svoji zahtevi za varstvo zakonitosti podala obramba". V sodbi vrhovnega sodišča je med drugim zapisano, da bo moralo v ponovljenem postopku sodišče z izvedbo predlaganih dokazov razčistiti predvsem s strani obrambe ponujeno možnost popolnega alibija oziroma ugotoviti, ali je sploh obstajala teoretična (fizikalna) možnost, da bi obsojenec prispel na kraj dejanja v času, ki mu je bil na voljo od odhoda hčere na fitnes.

Po navedbah odvetniške kandidatke Monike Poje je namreč vrhovno sodišče tudi samo ugotovilo, da je sodišče prve stopnje "nesprejemljivo zavrnilo veliko dokaznih predlogov, vezanih na fizično možnost prihoda obdolženega na kraj". Novič je imel namreč alibi do časa, ko je njegova hči zapustila hišo, kar je bilo le nekaj minut pred streljanjem, obramba pa je s svojimi dokaznimi predlogi želela dokazati, da v tem kratkem času Novič fizično ni mogel priti na kraj dejanja, je pojasnila.

Za obrambo sporno mnenje izvedenca
Novičeva obramba je v zahtevi za varstvo zakonitosti problematizirala tudi verodostojnost izvedenca balistične stroke Franca Sabljiča, na mnenje katerega je sodišče oprlo svojo odločitev o Novičevi krivdi. Odvetnik Žiga Podobnik je danes poudaril nesprejemljivost ravnanja sodišča, ki je verjelo izvedenskemu mnenju Sabljiča, čeprav je pri svojem stališču ostal popolnoma osamljen. Tako strokovnjaka, ki ju je angažirala obramba, kot nemški izvedenci so možnost kontaminacije z delci ob neki drugi priložnosti potrdili oziroma dopustili. Sodišče prve stopnje se je "samo postavilo v vlogo nekakšnega izvedenca nad izvedenci in samo navajalo razloge, zakaj sledi izvedenskemu mnenju Sabljiča, čeprav je v svojem mnenju ostal sam," je dejal Podobnik.

Vrhovno sodišče je sicer v sodbi med drugim zapisalo, da mora sodišče v primeru izrazito nasprotujočih mnenj različnih izvedencev, pri čemer se nesoglasja tudi z zaslišanjem ne dajo odpraviti, ponoviti dokazovanje z novim izvedencem. Če se zgodba ponavlja, pa je lahko v literaturi najti dve rešitvi, in sicer da sodišče upošteva tisto mnenje, ki je za obdolženca najugodnejše, ali da izvedenskih mnenj ne upošteva in odloči na podlagi drugih dokazov.

Po navedbah vrhovnega sodišča bo moralo sodišče v ponovljenem postopku angažirati nova izvedenca balistične in kemijske stroke. Če nova izvedenca ne bosta ugotovila, da so delci, najdeni na obsojencu, definitivno posledica streljanja na kraju kaznivega dejanja, bo moralo sodišče po mnenju vrhovnih sodnikov sprejeti indično sodbo.

Zahteva vložena zaradi kršitev postopka
V zahtevi za varstvo zakonitosti je sicer Novičeva obramba očitala bistvene kršitve določb kazenskega postopka, kršitve ustave in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V zvezi z zatrjevano kršitvijo pravice do obrambe, ki je bila podlaga za izpustitev Noviča iz zapora, so po besedah Hribernika ugovarjali temu, da sodišče ni izvedlo nekaterih predlaganih dokazov obrambe, da drugostopenjsko sodišče ni odgovorilo na nekatere navedbe v pritožbi, problematizirali so tudi verodostojnost izvedenca Franca Sabljiča, na mnenje katerega je sodišče oprlo svojo odločitev o krivdi Noviča. Po oceni Hribernika je bil namreč Sabljič v koliziji interesov, saj je bil v času preiskave umora direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je sodeloval v preiskavi.

Pred Novičem novo sojenje
Vrhovno sodišče razveljavilo sodbo v primeru Novič