Obtožnica Adlešičevi, Abramovu, njegovi mami Tinki Huskić Colarič in Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskić Colaričeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Foto: MMC/Televizija Slovenija
Obtožnica Adlešičevi, Abramovu, njegovi mami Tinki Huskić Colarič in Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskić Colaričeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Abramov je predlagal izločitev zapisnika Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ker naj bi se v enem delu sklicevalo na izjave Gorazda Colariča, ki jih je v času preiskave dal policistom in so bile pozneje v sojenju izločene. Colarič je med drugim zahteval izločitev zapisnika njegovega zaslišanja iz preiskave, ker da zaradi težav s sluhom ni slišal pravnega poduka.

Colarič je sicer v preiskavi trdil, da sta njegov sin in Adlešičeva celotno zadevo z odrezano roko skrbno načrtovala, da bi od zavarovalnic pridobila denar, aprila letos pa je na sojenju zgodbo spremenil in trdi, da je Juliji Adlešič roko odrezalo v delovni nesreči.

V zadevi je obtožen tudi sam, a se že ves čas sojenja pojavlja vprašanje, ali je sposoben slediti obravnavam. Ravno danes je sodišče na njegov predlog sklenilo, da se bo sojenje nadaljevalo v njegovi nenavzočnosti, saj naj bi imel zdravstvene težave. Sodišče je zaslišalo tudi izvedenko kliničnopsihološke stroke, a podrobnosti pričanja niso znane, saj ga je sodišče na predlog Colaričevega odvetnika zaprlo za medije s pojasnilom, da bodo na njem govorili tudi o Colaričevem "stanju in osebnih podatkih".

Zavarovalniška agentka naslednjih devet mesecev ne bo sposobna za pričanje

Za današnji narok je bilo predvideno tudi zaslišanje zavarovalniške agentke Zavarovalnice Vzajemna, a se je ta zaradi bolezni opravičila in ob predložitvi zdravniškega opravičila navedla, da prihodnjih devet mesecev ne bo sposobna za pričanje. Sodišče se mora tako odločiti, ali bo čakalo na njeno zaslišanje ali pa bodo prebrali izpovedbo, ki jo je podala v preiskavi. Abramova obramba vztraja, da jo zaslišijo, ker je bil ob sklepanju zavarovalniške pogodbe poleg Adlešičeve navzoč tudi Abramov, da se tako razjasni njegova vloga v vsej zadevi.

Obtožnica Adlešičevi, Abramovu, njegovi mami Tinki Huskić Colarič in Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskić Colaričeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Po navedbah tožilstva bi skupaj z odškodninami in mesečnimi rentami, če bi jim nakana uspela, pridobili več kot 1,2 milijona evrov.

Prebrali odgovore zavarovalnic o izplačilih

Sodišče si je pridobilo tudi odgovore posameznih zavarovalnic, od katerih so na današnjem naroku prebrali dva. Iz odgovora Zavarovalnice Wiener Städtische je razvidno, da bi morala zavarovalnica, če bi Adlešičeva ostala brez roke, plačati 86.250 evrov odškodnine in 1000 evrov mesečne rente. Vzajemna pa bi morala izplačati 90.000 evrov odškodnine in 750 evrov mesečne rente. Če bi ji roko prišili nazaj, bi bila odškodnina in renta odvisni od njene funkcionalnosti, bi bili pa zneski precej nižji.

Danes so na sodišču prebrali tudi potrdila iz kazenskih evidenc vseh štirih obtoženih. Iz njih je razvidno, da je bil do zdaj pravnomočno obsojen le Abramov – februarja lani je bil namreč obsojen zaradi kaznivega dejanja goljufije. Naslednji narok v zadevi bo 16. julija, ko bodo zaslišali izvedenca travmatologije. Ta naj bi skušal odgovoriti na vprašanje, kakšna sila je bila potrebna, da je Adlešičevi odrezalo roko, in kakšen je bil takrat položaj roke.