Članki

Nova storitev TV Slovenija za slepe in slabovidne

Zvočni podnapisi in zvočni opisi na dodatnem zvočnem kanalu

Objavljeno: 15. 10. 2018 ob 7:19
Ljubljana - MMC RTV SLO

TV Slovenija v ponedeljek, 15. oktobra, ko po vsem svetu obeležujemo mednarodni dan bele palice, uvaja novo storitev, s katero ljudem z okvaro vida olajšuje spremljanje televizijskih vsebin. Odslej bo slepim in slabovidnim z govorno sintezo, ki bere podnapise, omogočeno tudi spremljanje tujejezičnih prispevkov v dnevnoinformativnih oddajah na vseh treh programih TV Slovenija.

Na fotografiji je aparatura s številnimi gumbki. Nekateri od njih utripajo v različnih barvah. Foto: arhiv www.dostopno.si
Na fotografiji je aparatura s številnimi gumbki. Nekateri od njih utripajo v različnih barvah. Foto: arhiv www.dostopno.si

Na Televiziji Slovenija tujejezične vsebine podnaslavljamo. Podnaslovljene vsebine pa niso dostopne osebam z okvaro vida, osebam z motnjami branja in tudi drugim, ki ne zmorejo prebrati podnapisov. Prizadevamo si, da bi omogočili dostopnost do naših vsebin vsem gledalcem, zato smo uvedli novo storitev zvočnih podnapisov in zvočnih opisov na dodatnem zvočnem kanalu.
Kaj je dodatni zvočni kanal?
Dodatni zvočni kanal je kanal, ki si ga v TV sprejemniku vključimo namesto osnovnega jezika. Na dodatnem zvočnem kanalu so v izbranih oddajah originalnemu zvoku oziroma osnovnemu zvoku sočasno dodani zvočni podnapisi ali zvočni opisi. Storitev je namenjena predvsem uporabnikom z okvaro vida. Kadar zvočni podnapisi ali zvočni opisi niso na voljo, je zvok na dodatnem zvočnem kanalu enak kot na osnovnem.
Kaj omogoča dodatni zvočni kanal?
Dodatni zvočni kanal omogoča kakovostno spremljanje televizijskih vsebin slepim in slabovidnim uporabnikom in vsem drugim z motnjami branja. Zvočni podnapisi omogočajo sledenje tujejezičnim delom programa. Podnapisi v sliki se s pomočjo sinteze govora predvajajo zvočno. Zvočni opis je prevod slike v besedo. Pripovedovalec med premori, se pravi v prazninah med dialogi ali originalno pripovedjo, opisuje, kaj se dogaja v sliki. V zvočnem opisu so v besedo prenesene vizualne podobe oziroma dogajanje v sliki, ki je ključno za celostno dojemanje vsebine ali poteka zgodbe določenega avdiovizualnega dela.
Katere televizijske vsebine so opremljene z dodatnimi zvočnimi prilagoditvami?
V prvi fazi so z zvočnimi podnapisi opremljeni tujejezični pogovori in prispevki dnevnoinformativnih oddaj, med katere sodijo:Poročila, Prvi dnevnik, Poročila ob petih, Dnevnik in Odmevi, Studio 3 in nekatere druge. Z zvočnimi opisi so opremljene izbrane dokumentarne in igrane oddaje slovenske produkcije, ki so primerne za zvočno opisovanje. To pomeni, da imajo dovolj prekinitev v originalnem besedilu, ki jih je mogoče zapolniti z zvočnim opisom dogajanja v sliki.
V drugi fazi načrtujemo z zvočnimi podnapisi opremiti tudi dokumentarne in igrane oddaje ali filme tuje produkcije ter tiste dokumentarne in igrane oddaje ali filme slovenske produkcije, ki vsebujejo podnaslovljene tujejezične dele, za katere bomo za te namene predhodno uspeli pridobiti potrebne avtorske pravice.
Na katerih programih si je mogoče vključiti dodatni zvočni kanal?
TV Slovenija zagotavlja dodatni zvočni kanal na programih SLO 1 HD, SLO 2 HD in SLO 3 (še v pripravi) tako na DVB-T mreži kot na spletu (MMC). Prav tako ga posredujemo vsem ponudnikom kabelskih in IP sistemov, da ga lahko posredujejo gledalcem.
Navodila za nastavitev dodatnega zvočnega kanala
Dodatni zvočni kanal, na katerem podnapise v izbranih dnevnoinformativnih oddajah bere govorna sinteza in na katerem so predvajanji zvočni opisi izbranih del, si lahko nastavite v jezikovnem meniju vašega TV sprejemnika. Za točne usmeritve si preberite navodila na spletni strani www.rtvslo.si/dostopno/navodila.
V primeru težav se obrnite na svojega operaterja televizijskih programov oziroma pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 28 68 klicnega centra TV Slovenija.

Ekipa Službe za dostopnost do programov RTV Slovenija


  • Stroj, iz katerega peljejo številni, večinoma rumeni, kabli.