Članki

Parkiraj izgovore drugam!

Raziskava o parkiranju na parkirnih mestih za invalide je razkrila: več kot 60 odstotkov ljudi je na teh mestih neupravičeno!

Objavljeno: 19. 9. 2017 ob 15:21
Ljubljana - MMC RTV SLO
Na fotografiji so govorci na tiskovni konferenci ob predstavitvi raziskave »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« Z leve: Zoran Janković, Aleš Bučar Ručman, Igor Velov, Damijan Lazar, Sašo Rink, Gal Jakič. Foto: organizatorji kampanje
Na fotografiji so govorci na tiskovni konferenci ob predstavitvi raziskave »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« Z leve: Zoran Janković, Aleš Bučar Ručman, Igor Velov, Damijan Lazar, Sašo Rink, Gal Jakič. Foto: organizatorji kampanje

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana izvedla raziskavo o (ne)upravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide. Raziskava je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na podlagi izsledkov raziskave je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana pripravila ozaveščevalno kampanjo, s katero želijo partnerji dolgoročno spreminjati vedenje voznikov v Sloveniji.

Na fotografiji sta Sašo Rink in Gal Jakič. Foto: organizatorji kampanje
Na fotografiji sta Sašo Rink in Gal Jakič. Foto: organizatorji kampanje

Ugotovitve raziskave kažejo, da so razmere, povezane z neupravičenim parkiranjem na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, skrb vzbujajoče in da uradna statistika močno podcenjuje resnost problema. V opazovanem času je bilo na vseh parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, parkiranih 608 vozil, med njimi pa je bilo kar 63 odstotkov takšnih, ki niso imela ustrezne invalidske karte. Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je odstotek neupravičeno parkiranih presegel celo 90 odstotkov. Kršitelji so na invalidska mesta sicer najpogosteje parkirali, če okoli invalidskega parkirnega mesta ni bilo prostih drugih (»običajnih«) parkirnih mest (71 odstotkov), vendar je 20,5 odstotka kršiteljev parkiralo na to mesto tudi takrat, ko so bila v neposredni bližini prosta od 1 do 3 parkirna mesta, 8,5 odstotka pa tudi takrat, ko so bila prosta 4 parkirna mesta in več. 

Kdo so tisti, ki parkirajo na parkirnih mestih za invalide?

Tipičen profil kršitelja je moški, star med 30 in 50 let, ki vozi vozilo v vrednosti med 1.000 in 5.000 evri, na parkirnem mestu, rezerviranem za invalide, se zadrži do 15 minut, je sam v vozilu in ima slovensko registrsko tablico. »Študija je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov. Izkazalo se je, da gre pri neupravičenem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide, najpogosteje za nespoštovanje norm v najširšem družbenem razredu. Ne drži mit, da to počnejo samo vozniki najdražjih vozil, saj podatkih o ocenjeni vrednosti vozil kažejo, da največ kršitev povzročijo vozniki srednjega razreda, nadalje pa je iz ocenjene starosti vozil mogoče videti, da je vozni park kršiteljev preslikava voznega parka v Sloveniji. Z drugimi besedami – ne gre za aroganco ekonomske elite, ampak splošen družben problem,« je dejal nosilec raziskave doc. dr. Aleš Bučar Ručman s Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Ljudi je treba izobraziti in ozavestiti, zakaj se na parkirnih mestih ne sme parkirati

Cilj raziskave ni zgolj ugotavljati stanje, temveč tudi narediti korak naprej oziroma z ozaveščevalno kampanjo napraviti premik v glavah ljudi. Na podlagi raziskave so partnerji projekta pripravili projekt, ki bo pod sloganom »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« sistematično obravnaval problematiko neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Partnerji želijo s projektom poudariti skrb vzbujajoče rezultate raziskave, ki kažejo nizko raven spoštovanja družbenih norm in pomanjkanje temeljne solidarnosti do invalidov. Cilj je ozaveščati o problematiki parkiranja invalidov in s tem tudi vplivati na izboljšanje razmer v prometu in širši družbi. Partnerji bodo pripravili aktivnosti, s katerimi bodo nagovarjali različne ciljne skupine in z njimi skušali vplivati na dolgoročno spreminjanje kulture voznikov v Sloveniji. 

Partnerji v projektu Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.

Javna agencija RS za varnost prometa, ki z izvajanjem različnih ukrepov že spodbuja udeležence v prometu k odgovornejšemu vedenju in spoštovanju predpisov, opozarja, da kršenje tako preprostih pravil, kot je neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, kaže na velik problem vedenja v prometu. »Parkirna mesta, označena za invalide, so namenjena samo njim. Če so vozniki tako egoistični v razmerju do teh ljudi in kršijo tako jasna, preprosta in preprosta pravila, potem me skrbi, kako se ti vozniki vedejo na cesti. Zato vozniki, ker ne morete prevzeti njihove invalidnosti, jim ne jemljite niti parkirišč,« je dodal mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa. 

»V Ljubljani vseskozi izvajamo ukrepe, ki povečujejo dostopnost mesta, saj je to že vrsto let ena od naših prioritetnih in stalnih aktivnosti na vseh področjih delovanja. Mesto, urejeno po meri oseb z oviranostmi, je mesto, dostopno za vse – kar Ljubljana tudi je, in za to smo prejeli več nagrad, med drugim nagrado Access City Award 2015 in posebno priznanje za povečanje dostopnosti prometa in z njim povezane infrastrukture, od leta 2009 pa smo prejemniki listine Občina po meri invalidov. Pridružujemo se tudi kampanji Parkiraj izgovore drugam in verjamem, da bomo z njo dosegli še večji učinek ter tiste, ki neupravičeno parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide, opomnili na to, da s tem ovirajo tiste, ki že tako in tako živijo z oviranostjo,« je dejal župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković. Ljubljanski župan pa je opozoril tudi na problem ponarejanja invalidskih izkaznic.

Z obravnavano problematiko invalidov in drugih oseb z oviranostmi se v Ljubljani poleg Mestnega redarstva MOL in Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. ukvarja tudi Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana (SOAKO), ki deluje kot županovo posvetovalno telo. Sašo Rink, predsednik Sveta, je povedal: »Kršitve kažejo na splošno pomanjkanje empatije in družbene zavesti o tem, da tovrstna parkirna mesta niso sama sebi namen in jih invalidi nujno potrebujejo za svoje dostojno gibanje v družbi. Prepričan sem, da to ni zgolj simptom vsesplošne ignorance pravil v prometu, marveč v velikem delu posledica splošne atomiziranosti družbe, v kateri je najpomembnejši posameznik sam, potrebe sočloveka pa so, žal, mnogokrat zapostavljene.«

Projekt podpirajo tudi številne invalidske organizacije

V projektu so dodano vrednost in potrebo po ozaveščanju prepoznale tudi invalidske in druge organizacije, ki delujejo na področju oseb z oviranostmi. Podporo projektu so tako že izrazile Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, URI SOČA in Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite (ZŠIS – POK). »Parkiranje pred vrati je bilo že od nekdaj prestiž in privilegij pomembnih oseb. Z razvojem družbe pa ta 'privilegij pripada invalidom', ki pa ni povezan s prestižem, ampak je povezan z lažjo in hitrejšo dostopnostjo do cilja. Invalid mora pri odprtih vratih svojega avtomobila, preden se presede na invalidski voziček, tega predhodno sestaviti. Široko parkirišče za invalide ima le tako svojo uporabno vrednost, ki pa si jo drugi neinvalidi večkrat neupravičeno prilastijo, le invalidnosti jim ne vzame nihče,« je še dodal Damijan Lazar, predsednik ZŠIS – POK.

Ambasador projekta je paraolimpijec Gal Jakič, ki je na tiskovni konferenci poudaril, da so parkirna mesta za invalide z razlogom blizu vhodov in tudi z razlogom tako široka. x

Več o raziskavi »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« pa si lahko preberete tudi na spletni strani: http://parkiraj-izgovore.si/

Veronika Rot