Izvoljena sestava novega sklica DZ-ja glede na razporeditev poslanskih sedežev po strankah. Foto: BoBo
Izvoljena sestava novega sklica DZ-ja glede na razporeditev poslanskih sedežev po strankah. Foto: BoBo
Parlament
DZ bo v naslednjem mandatu gostil precej novih obrazov. Foto: Bobo

V povezavi s poslansko funkcijo Janeza Janše so nam v DZ-ju pojasnili, da je mandatno-volilna komisija pristojno delovno telo, ki ugotavlja, ali je nastopil razlog za prenehanje mandata poslanca. Poslancu po zakonu med drugim preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. Če ugotovi obstoj razloga, komisija o tem obvesti DZ. Vendar poslancu mandat v tem primeru ne preneha, če DZ sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo. O tem odloča z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev. Primeri, v katerih lahko državni zbor sklene, da poslancu, ki je bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, ne preneha mandat, niso določeni.

Odziv gospodarstva na volitve
Analiza volilnega izida
Prepričljiva volilna zmaga SMC-ja

Izidi volitev sicer še niso dokončni, saj Državna volilna komisija še vedno čaka na glasove iz tujine in po pošti, ki bi lahko predvsem spremenili položaj za SLS, ki potrebuje le okoli 200 glasov, da prestopi parlamentarni prag. Za druge pa se položaj tudi po preštetih glasovih iz tujine ne bo bistveno spremenil.

SMC (36 sedežev): Andreja Potočnik, Branko Zorman, Irena Kotnik, Maruša Škopac, Vlasta Počkaj, Lilijana Kozlovič, Marko Ferluga, Tilen Božič, Simon Zajc, Tanja Cink, Simona Kustec Lipicer, Miro Cerar, Mitja Horvat, Kamal Izidor Shaker, Milan Brglez, Bojan Dobovšek, Dragan Matić, Ivan Škodnik, Danilo Anton Ranc, Janja Sluga, Margareta Guček Zakošek, Anita Koleša, Marjan Dolinšek, Irena Grošelj Košnik, Vojka Šergan, Igor Zorčič, Urška Ban, Branislav Rajić, Srečko Blažič, Jasna Murgel, Ksenija Korenjak Kramar, Ivan Prelog, Klavdija Markež, Vesna Vervega, Aleksander Kavčič in Franc Laj.
SDS (21 sedežev): Žan Mahnič, Marko Pogačnik, Branko Grims, Eva Irgl, Danijel Krivec, Anže Logar, Andrej Šircelj, Janez (Ivan) Janša, Jože Tanko, Nada Brinovšek, Ljubo Žnidar, Jelka Godec, Tomaž Lisec, Zvonko Lah, Anja Bah Žibert, Bojan Podkrajšek, Vinko Gorenak, Suzana Lep Šimenko, Andrej Čuš, Marijan Pojbič in Franc Breznik.
SDS-ove parlamentarne vrste je po teh volitvah zapustila deseterica poslancev, med katerimi je tudi nekaj znanih imen: Andrej Vizjak, Zvonko Černač, Ivan Grill, Alenka Jeraj, Dragutin Mate, Mateja Pučnik, Janja Napast, Jožef Jerovšek, Sonja Ramšak in Štefan Tisel.

Vizjak je sicer napovedal, da bo najprej počakal na uradne izide volitev, preden se bo začel odločati o prihodnjih korakih - opozoril je namreč, da mu manjka le osem glasov do vnovične izvolitve. Le 11 glasov manjka tudi Jožefu Jerovšku, ki je na Twitterju zapisal, da je to sicer malo ob 3.302 prejetih, vendar ni dovolj. "Ljudstvo ima prav, čeprav je volilo mačka v žaklju," je še dodal.
DeSUS (10 sedežev): Julijana Bizjak Mlakar, Tomaž Gantar, Primož Hainz, Marinka Levičar, Benedikt Kopmajer, Karl Viktor Erjavec, Ivan Hršak, Uroš Prikl, Marjana Kotnik Poropat in Franc Jurša.
DeSUS-ova poslanska lista je v osnovi skoraj nespremenjena, z dodatkom novih poslancev, iz DZ-ja sta izpadli le Marija Plevčak in Jana Jenko.
Koalicija Združena levica (6 sedežev): Miha Kordiš, Matej Tašner Vatovec, Violeta Tomić, Matjaž Hanžek, Luka Mesec, Franc Trček.
SD (6 sedežev): Matjaž Nemec, Janko Veber, Andreja Katič, Matjaž Han, Bojana Muršič, Dejan Židan.
Iz SD-jevih vrst se je letos poslovilo osem poslancev, in sicer Andreja Črnak Meglič, Srečko Meh, Mirko Brulc, Matevž Frangež, Majda Potrata, Samo Bevk, Ljubica Jelušič in Branko Smodiš. SD je sicer leta 2008 dobil 29 sedežev v parlamentu.
NSi (5 sedežev): Matej Tonin, Jernej Vrtovec, Iva Dimic, Ljudmila Novak, Jožef Horvat. Vsi NSi-jevi poslanci so tudi v tokratnem sklicu v klopeh, dobili pa so še enega novega, in sicer Vrtovca.
ZaAB (4 sedeži): Alenka Bratušek, Mirjam Bon Klanjšček, Peter Vilfan in Jani (Janko) Möderndorfer.
ZaAB je sicer prišel čez parlamentarni prag, a ima kar devet poslancev manj kot ob nastanku. Brez sedeža so ostali: Darko Jazbec, Jožef Kunič, Alojz Potočnik, Maja Dimitrovski, Aljoša Jerič, Mitja Meršol, Jerko Čehovin, Maša Kociper in Alenka Pavlič.

Poleg teh so se morali od DZ-ja posloviti tudi nekateri drugi dolgoletni poslanci, kot so: Renata Brunskole, Barbara Žgajner, Melita Župevc, Roman Jakič, Jakob Presečnik, Franc Pukšič in Matjaž Zanoškar. Tudi Borut Ambrožič, ki je moral med nepovezane poslance oditi zaradi plagiata magistrske naloge, in Ivan Vogrin (med nepovezane poslance je iz DL-ja odšel po razkritju, da je upnikom dolžan večje vsote denarja) nista več v DZ-ju.

V poslanske klopi največ žensk do zdaj
V 90-članski državni zbor je bilo na nedeljskih volitvah po neuradnih delnih izidih izvoljenih 32 žensk oziroma dobrih 35 odstotkov vseh poslancev, kar je največ v primerjavi s prejšnjimi mandati.

V mandatu 2008-2011 so ženske zasedale 15,5 odstotka poslanskih mandatov oziroma je bilo poslank 14, v mandatu 2004-2008 je bilo poslank 11, tudi v mandatu 1996-2000 11, v mandatu 1992-1996 pa je bilo v poslanskih klopeh 13 žensk.

Največ jih je bilo izvoljenih na listi SMC-ja - novoustanovljeno stranko bo namreč v DZ-ju v prihodnjem mandatu zastopalo 17 žensk, kar je dobrih 47 odstotkov vseh strankinih poslancev.

V klopeh SMC-ja sami novi obrazi
Največ novincev bo v parlamentu zastopalo stranko SMC, saj bo vseh 36 poslancev te stranke prvič sedlo v poslanske klopi. Tudi vseh šest novoizvoljenih poslancev Združene levice bo prvič dobilo poslanski mandat.

Najmlajši poslanec star 24 let, najstarejša poslanka 70
Poslanci, ki bodo sedeli v parlamentu v tem sklicu, so v povprečju stari 48 let. V povprečju so bili najstarejši izvoljeni na listi DeSUS-a, najmlajši pa prihajajo iz Združene levice.

Najmlajši med vsemi poslanci je 24-letni Žan Mahnič, ki je bil izvoljen na listi SDS-a, najstarejša pa 70-letna poslanka DeSUS-a Marjana Kotnik Poropat.

Visoka izobrazbena struktura novoizvoljenih poslancev
Izvoljena sestava novega sklica DZ-ja pa odraža precej visoko izobrazbeno strukturo. Prevladuje visokošolska oz. univerzitetna izobrazba, kar nekaj je doktorjev znanosti.

Več kot srednješolsko izobrazbo ima 76 od skupno 90 novoizvoljenih poslank in poslancev. Od tega jih ima 51 visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo, 15 je magistrov znanosti, deset pa doktorjev znanosti. Le dobrih 13 odstotkov ima srednjo oz. poklicno izobrazbo.

Največ doktorjev znanosti, večinoma univerzitetnih profesorjev družboslovnih in pravnih znanosti, je bilo izvoljenih na listi SMC-ja.

V novi sestavi je tudi pet upokojencev in dva študenta. Sicer pa novi poslanci prihajajo iz različnih poklicev. Med njimi najdemo zdravnike, pravnike in ekonomiste, veterinarja, odvetnika, arhitekta, igralko, športnega komentatorja, okrožno sodnico, načelnico upravne enote in direktorico centra za socialno delo. V nasprotju s prejšnjimi volitvami pa tokrat med novoizvoljenimi poslanci ni županov.

V povezavi s poslansko funkcijo Janeza Janše so nam v DZ-ju pojasnili, da je mandatno-volilna komisija pristojno delovno telo, ki ugotavlja, ali je nastopil razlog za prenehanje mandata poslanca. Poslancu po zakonu med drugim preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. Če ugotovi obstoj razloga, komisija o tem obvesti DZ. Vendar poslancu mandat v tem primeru ne preneha, če DZ sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo. O tem odloča z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev. Primeri, v katerih lahko državni zbor sklene, da poslancu, ki je bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, ne preneha mandat, niso določeni.

Odziv gospodarstva na volitve
Analiza volilnega izida
Prepričljiva volilna zmaga SMC-ja