Foto: EPA
Foto: EPA

Direktiva, ki je poleg Slovenije v svojo zakonodajo ni preneslo še 19 drugih držav članic, ureja tudi področje uhajanja vode. V njej pa so tudi določbe za izboljšanje dostopa do pitne vode za vse. Pravico do pitne vode ima sicer Slovenija zapisano v ustavi.

Drugi opomin se nanaša na direktivo, ki ureja blagovne znamke in med drugim prinaša novo definicijo blagovne znamke, ki je bolj prilagojena digitalni dobi, in bolj poenotene postopke po vsem EU-ju.

Države članice so imele do 14. januarja letos čas, da so v domačo zakonodajo prenesle določbe o postopkih za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke, a jih tega sedem, med njimi Slovenija, ni storilo.

Slovenija pa je tudi med 20 članicami, ki v nacionalno zakonodajo do 31. januarja niso prenesle spremenjene direktive o čezmejnih preoblikovanjih, združitvah in delitvah kapitalskih družb, zaradi česar je prav tako prejela prvi opomin. Prenovljena evropska direktiva podjetjem olajšuje združitve, delitve ali selitve znotraj enotnega trga EU-ja, obenem pa preprečuje zlorabe in zagotavlja ohranitev pravic delavcev.

Slovenija in druge članice imajo zdaj na voljo dva meseca, da odgovorijo na uradne opomine in končajo prenos direktiv. V nasprotnem primeru lahko komisija nadaljuje postopke za ugotavljanje kršitev prava EU-ja in jim izda drugi opomin oziroma obrazloženo mnenje. Na koncu pa lahko zadevo predloži tudi Sodišču EU-ja.