Največji dogodek na področju trga dela in socialne politike, ki ga je v času predsedovanja organizirala Slovenija, je bilo neformalno srečanje ministrov EU-ja za zaposlovanje in socialno politiko julija na Brdu pri Kranju. Na njem so največ pozornosti namenili pogojem za okrevanje po epidemiji covida-19 in uspešnemu okrevanju gospodarstev. Foto: Twitter/Janez Cigler Kralj
Največji dogodek na področju trga dela in socialne politike, ki ga je v času predsedovanja organizirala Slovenija, je bilo neformalno srečanje ministrov EU-ja za zaposlovanje in socialno politiko julija na Brdu pri Kranju. Na njem so največ pozornosti namenili pogojem za okrevanje po epidemiji covida-19 in uspešnemu okrevanju gospodarstev. Foto: Twitter/Janez Cigler Kralj

Minister za delo Janez Cigler Kralj je na svojem področju kot enega najpomembnejših dosežkov slovenskega predsedovanja Svetu EU-ja izpostavil prispevek k izboljšanju delovnih pogojev v Uniji. "Pretreslo me je, ko sem izvedel, da več kot 100.000 ljudi na leto umre, ker so na delovnih mestih izpostavljeni kancerogenim snovem," je dejal in dodal, da so zato dosegli dokončni dogovor o predlogu direktive o zaščiti delavcev pred rakotvornimi snovmi. Z njo bodo delovna mesta v EU-ju bolj zdrava, varnejša in bolj trajnostna, je prepričan.

Kot pomembna je navedel tudi dogovora v Svetu EU-ja o dveh pomembnih in odmevnih zakonodajnih predlogih, in sicer o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah in o predlogu direktive o preglednosti plačil.

Direktiva o ustreznih minimalnih plačah bi lahko omogočila rast minimalnih plač v več kot polovici držav članic in ugodno vplivala na več kot 25 milijonov delavcev v EU-ju. "Z njo želimo doseči, da se za pošteno delo dobi dostojno plačilo," je dejal Cigler Kralj, ki se mu še bolj pomembno zdi, da tisti, ki dela, ne sme biti reven. Na višino minimalne plače v Sloveniji direktiva za zdaj ne bo vplivala.

Predlog direktive o preglednosti plačil pa bo po ministrovih besedah pomembno vplival na preprečevanje diskriminacije in zagotovil pravico do enakega plačila žensk in moških za enako delo.

Slovenskemu predsedstvu je uspelo tudi doseči dogovor z Evropskim parlamentom o predlogu uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, vendar ga Svet EU-ja ni potrdil, je še dodal.

V središču najranljivejši

Na področju odporne in vključujoče družbe je slovensko predsedstvo v središče postavilo najranljivejše v naši družbi in Cigler Kralj je izpostavil konferenco o jamstvih za otroke, na kateri je pozval k okrepitvi prizadevanj za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti v EU-ju.

Kot predsedujoči Svetu EU-ja je Cigler Kralj gostil tudi ustanovni sestanek evropske platforme za boj proti brezdomstvu. Gre za zavezo držav članic, da bodo občutno zmanjšale brezdomstvo v EU-ju do leta 2030, je pojasnil.

Cigler Kralj predstavil dosežke predsedovanja