Foto: EPA
Foto: EPA

"Evropska komisija je danes dala zeleno luč načrtu Slovenije za okrevanje in odpornost. Načrt združuje naložbe za zeleni in digitalni prehod z reformami sistemov dolgotrajne oskrbe, zdravstvenega varstva in pokojnin v korist vseh slovenskih državljanov in državljank. Ponosna sem, da bomo z 2,5 milijarde evrov, zagotovljenih z instrumentom NextGenerationEU, prispevali k uresničitvi tega načrta," je dejal predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Po načrtu v skupni vrednosti 2,5 milijarde evrov – to je 5,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) – bo Slovenija iz evropskega mehanizma za okrevanje prejela 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. To je 3,7 odstotka oziroma 1,4 odstotka BDP-ja. S temi sredstvi bo Slovenija podprla izvajanje 33 reform in 50 naložb, ki jih opredeljuje načrt.

Ko Svet EU-ja oziroma članice EU-ja odobrijo načrt, je državi na voljo 13-odstotno predfinanciranje, ki v primeru Slovenije znaša 231 milijonov evrov. Ta denar članica načeloma prejme v dveh mesecih po podpisu pogodbe o financiranju. Ob upoštevanju štirih tednov za potrditev v Svetu EU-ja si lahko torej Slovenija sredstva obeta v treh mesecih.

Sorodna novica J. Janša: Evropska unija je del rešitve. U. Von der Leyen: Smo na točki preobrata za EU.

Zahtevano ravnotežje med cilji

Članice so morale v načrtih zagotoviti pravo ravnotežje med naložbami in reformami ter pri tem upoštevati letna evropska proračunska, reformna in naložbena priporočila. Ključna sta bila tudi pogoja, da je treba 37 odstotkov sredstev nameniti za uresničevanje zelenih ciljev, 20 odstotkov pa za uresničevanje digitalnih ciljev ter spoštovanje splošnega načela, da noben ukrep ne sme povzročati bistvene škode okolju.

Slovenija bo za uresničevanje zelenih ciljev namenila 42,4 odstotka sredstev, za uresničevanje digitalnih ciljev pa 21,4 odstotka sredstev. Največji delež sredstev, torej okoli 42 odstotkov, je tako namenjen za zeleni prehod. S 30 odstotki sledijo sredstva za spodbujanje pametne, vzdržne in vključujoče rasti, 15 odstotkov bo namenjenih za zdravje in blaginjo, 13 odstotkov pa za digitalno preobrazbo.

Slovenske načrtovane strukturne reforme

Letna evropska reformna priporočila Sloveniji so že leta osredotočena na reformiranje pokojninskega in zdravstvenega sistema ter dolgotrajne oskrbe. To so tako tudi ključne strukturne reforme, ki jih podpira slovenski načrt za okrevanje. Med strukturnimi reformami, ključnimi za Slovenijo, sta tudi izboljšanje poslovnega okolja in krepitev odpornosti trga dela.

Bistvene so tudi načrtovane reforme, ki se nanašajo na zeleni prehod in digitalno preobrazbo: izboljšanje sistema obnovljivih virov energije, učinkovitejša organizacija javnega prometa, spodbujanje alternativnih goriv, krepitev odpornosti na podnebne spremembe s poudarkom na poplavni ogroženosti, pospešen prehod h krožnemu gospodarstvu ter reforma izobraževalnega kurikuluma in programov usposabljanja za boljše spoprijemanje z izzivi digitalne preobrazbe.

Sorodna novica EU se pripravlja na digitalno preobrazbo; kako ambiciozna bo pri tem Slovenija?

Ključne naložbe, ki jih predvideva slovenski načrt, so 310 milijonov evrov za prilagajanje podnebnim spremembam s poudarkom na preprečevanju poplav, 292 milijonov evrov za nadgradnjo in digitalizacijo železniške infrastrukture, 264 milijonov evrov za posodobitev izobraževanja, 230 milijonov evrov za digitalno javno upravo, 189 milijonov evrov za infrastrukturo na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, 130 milijonov evrov za obnovljive vire energije in 86 milijonov evrov za energetsko učinkovitost stavb.

Eno od enajstih meril pri ocenjevanju je bilo vzpostavitev ustreznega mehanizma nadzora in revizije. Slovenija je to merilo po oceni Evropske komisije izpolnila. Članice morajo zbirati podatke o končnih prejemnikih sredstev, o izvajalcih in podizvajalcih ter o upravičenih lastnikih ter jih posredovati, če so k temu pozvane.

Problem evropskih delegiranih tožilcev

Sorodna novica Upravno sodišče zavrglo tožbo v primeru neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev

Pomembno vlogo pri nadzoru porabe evropskih sredstev bo imelo tudi nedavno vzpostavljeno evropsko javno tožilstvo. Slovenija je edina sodelujoča članica, ki še ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev, kar po besedah evropske glavne tožilke Laure Codruta Kövesi spodkopava zaupanje v nadzor nad sredstvi EU-ja v Sloveniji.

Viri pri Evropski komisiji so glede tega dejali, da je stališče komisije glede delegiranih tožilcev jasno – imenovanje je treba izpeljati čim prej. Ni bil pa to pogoj za potrditev načrta, niti ne bo pogoj za izplačilo sredstev. To sta namreč dva ločena procesa. V povezavi z vzpostavitvijo mehanizma nadzora v Evropski komisiji od Slovenije pričakujejo še nekaj dodatnih tehničnih korakov.