V razsodbi 29. junija 2017 je arbitražno sodišče veliko večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji. Foto: BoBo
V razsodbi 29. junija 2017 je arbitražno sodišče veliko večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji. Foto: BoBo

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je medtem od uveljavitve razsodbe arbitražnega sodišča – od 30. decembra 2017 do letošnjega 20. februarja – obravnaval 1965 primerov kršitev hrvaških ribičev zaradi ribolova v slovenskem morju. O vseh primerih sta bili obveščeni Hrvaška in Evropska komisija, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Izdanih je bilo 190 plačilnih nalogov in 122 odločb brez obrazložitve ter 103 odločbe z obrazložitvijo. Na vse plačilne naloge in odločbe je odvetnik hrvaških ribičev vložil zahtevo za sodno varstvo.

Odločeno je bilo v 110 primerih, v katerih je sodišče potrdilo ukrepe ribiške inšpekcije. Prav tako odvetnik hrvaških ribičev ni uspel z zahtevo za varstvo zakonitosti, saj se vrhovno sodišče ni odločilo zanjo in je s tem prav tako potrdilo ukrepe ribiške inšpekcije. Na pristojno sodišče je bilo v izterjavo podanih 40 zadev.

V poročilu so zapisali tudi, da pristojne institucije od razglasitve arbitražne razsodbe junija 2017 posodabljajo pomorske in vojaške topografske karte ter kartografske podlage.

Za implementacijo si Slovenija prizadeva tudi s predlogom Hrvaški, da bi ustanovili skupne organe za demarkacijo meje. Prvič ji je to predlagala že ob izteku šestmesečnega roka za uveljavitev arbitražne razsodbe 29. decembra 2017, marca in novembra lani pa je po diplomatski poti predlog ponovila, vendar se Hrvaška nanj doslej ni odzvala.

Pristojna okrajna sodišča intenzivno delajo tudi na nastavitvi in dopolnitvi zemljiške knjige, na področju prometne infrastrukture pa so se aktivno urejala vprašanja, povezana s financiranjem oz. sofinanciranjem cest do stanovanjskih objektov prebivalcev ob meji s Hrvaško. Enemu vlagatelju je bila dodeljena državna pomoč, izvajajo pa se aktivnosti v povezavi z izgradnjo nadomestnega nogometnega igrišča v naselju Kapca.